ข้อมูลเกษตร
กำจัดวัชพืชในนาข้าวด้วยวิธีไถเตรียมดิน 3 ครั้งก่อนปักดำ
ปัญหาวัชพืชในนาข้าวพบมากที่สุดในการทำนาปี เกษตรกรอาจต้องเลือกใช้สารเคมีคุมวัชพืช หรือต้องจ้างแรงงานเพื่อกำจัดวัชพืช เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ย่อมส่งผลเสียต่อผลผลิตข้าวที่ควรจะได้อย่างแน่นอน คุณประเสริฐ คำฟู เกษตรกรต้นแบบในการทำนาข้าว หมู่ 3 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ได้เล่าผ่านทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า การกำจัดวัชพืชในนาข้าว เกษตรกรต้องทำนาอย่างมีขั้นตอน ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้เพื่อนเกษตรกรแก้ปัญหาวัชพืชด้วยวิธีการไถเตรียมดิน 3 ครั้ง ก่อนปลูก ต่างจากการทำนาทั่วไปที่ไถเพียง 1-2 ครั้ง แล้วปักดำได้เลย ซึ่งการ "กำจัดวัชพืชในนาข้าวด้วยวิธีไถเตรียมดิน 3 ครั้ง ก่อนปักดำ" เป็นวิธีที่คำนวณแล้ว พบว่า มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้สารเคมีคุมวัชพืชหรือจ้างแรงงานถอนวัชพืช โดยมีเทคนิควิธีทำเป็นขั้นตอนในการไถเตรียมดิน 3 ครั้ง ดังนี้
2016-02-29
2,911
กะหล่ำปม (kohlrabi)
กะหล่ำปมเป็นไม้ล้มลุกอายุสองปี ลำต้นส่วนที่อยู่ติดระดับดินพองออกเป็นรูปทรงกลมหรือกลมแป้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 ซม. มีทั้งชนิดลำต้นสีเขียวและม่วง ใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่แกมรูปรี ปลายแหลมถึงป้าน ขอบหยักซี่ฟันหยาบๆ โดยเฉพาะส่วนใกล้โคนใบมักเว้าลึกถึงเส้นกลางใบ ก้านใบเล็กและยาว แผ่นใบมีนวล ชอบอากาศเย็น ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและย้ายกล้าปลูกในแปลง
2016-02-26
6,988
คุณประโยชน์ของพืชผัก
พืชผัก เป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จากการเพิ่มจำนวนของประชากรในอัตราประมาณการเพิ่มของประชากร Dual (1982) กล่าวว่าในปี 2543 ปี 2548 และปี 2553 ประชากรโลก จะเพิ่มจาก 6.2, 9.3 และ 10.5 พันล้านคน ตามลำดับ
2016-02-26
13,185
การจำแนกพืชผัก
พืชผัก ตรงกับคำว่า Vegetable ในภาษาอังกฤษ และ Olericulture ในภาษาลาติน มีความหมายกว้างมาก ไม่สามารถใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินได้แน่นอน ว่าพืชชนิดใดบ้างที่จัดเป็นพืชผัก แม้แต่พืชชนิดเดียวกันแต่ละประเทศยังจัดกลุ่ม ของพืชต่างกันออกไป เช่น มะเขือเทศ ในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ สหรัฐอเมริกาจัดเป็นพืชผัก แต่กลุ่มประเทศทางยุโรปจัดเป็นผลไม้โดยปลูกเพื่อใช้รับ ประทานเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง ส่วนสตรอเบอรี่ในประเทศญี่ปุ่นจัดอยู่ในกลุ่มพืชผัก โดยนำมารับประทานเป็นสลัดเนื่องจากมีรสเปรี้ยว แต่ประเทศไทยเรานิยมปลูกเพื่อ รับประทานเป็นผลไม้
2016-02-26
40,730
การเพาะถั่วงอกในไห
ถั่วงอกกลายเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่มีทั้งผู้นิยมบริโภคและนิยมผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพ สารี้าง01
2016-02-26
12,422
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-26
384
เพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวด้วยการปลูกต้นแค
ต้นแค หรือ แคบ้าน ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ เป็นพืชตระกูลถั่วมีอายุไม่นาน ใบ ฝักและกิ่งก้าน เมื่อร่วงหล่นลงดินจะเน่าผุเป็นปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินอย่างดี ด้วยเหตุนี้คุณเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง แห่งศูนย์เรียนรู้ครูเกษตร ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย จึงแนะนำให้กับเพื่อนเกษตรกรปลูกต้นแครอบๆคันนาข้าว โดยเฉพาะนาดอนที่น้ำไม่ท่วมถึงและมีคันนาสูง ต้นแคจะเจริญเติบโตได้เร็วมาก สามารถเริ่มต้นปลูกได้ ดังนี้
2016-02-25
4,789
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-25
294
การกำจัดไรไก่ด้วยรากหางไหล
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ส่วนใหญ่ก็มักจะประสบปัญหากับไร่ไก่ ซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่อันตรายสำหรับไก่ ถ้าในเล้าไก่มีไรไก่อยู่ก็จะทำให้อัตราการฟักไข่ของไก่ลดลง แล้วอาจจะทำให้ผลผลิตที่จะได้เสียหาย จากการสัมภาษณ์คุณดวงรัตน์ พงษ์ทอง เจ้าของฟาร์มพงษ์ทอง ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13.15 น. เกี่ยวกับการกำจัดไรไก่ด้วยรากหางไหล วัตถุดิบที่หามาทำได้ไม่ยากในพื้นที่ซึ่งมักจะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้น
2016-02-25
9,050
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-02-24
352
เทคนิคใหม่ ใช้ดินเลนขี้กุ้ง ปรับปรุงดินในนาข้าว
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันตั้งแต่การดูแลดินในนาข้าวให้มีความพร้อมก่อนที่จะเริ่มปลูกข้าวลงไป เกษตรกรชาวนาจำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่นาข้าวเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพของต้นข้าวช่วยทำให้เมล็ดข้าวและปริมาณผลผลิตที่จะออกมาในอนาคต
2016-02-23
1,378
สูตรดินเพาะกล้าข้าวนาโยน ให้อัตรางอก 100 %
การปลูกข้าวนั้นมีองประกอบที่สำคัญหลายๆ ประการ อาทิ การคัดเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลย คือการเตรียมต้นกล้า ข้าวจะแข็งแรงทนทานต่อโรคไหม ขึ้นอยู่กับการคัดเมล็ดพันธุ์ และการเตรียม หากต้นกล้าที่ได้มานั้นไม่แข็งแรงก็จำทำให้ไม่ทนทานต่อโรค ต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงมีเทคนิคการเพาะกล้าที่ทำได้ง่ายๆ แต่ต้นกล้านั้นแข็งแรงและอัตราการงอก 100 % มาฝากกันค่ะ
2016-02-23
5,950
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ส.ค. พ.ศ.2563
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
28.00
2.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×