ข้อมูลเกษตร
ปล่อยไก่แจ้ไว้ในสวนเกษตรอินทรีย์ ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิตการเกษตร
ปัจจุบันการทำไร่นาสวนผสม ในแบบเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิต ปลอดสารพิษ และส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภค ผลผลิตที่ได้ก็กำลังได้รับความสนใจจากการตลาด แต่เกษตรกรก็มักจะประสบปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวน ทำให้เกษตรกรหลายรายท้อแท้และหันมาใช้สารเคมีและยากำจัดศัตรูพืชตามเดิม พี่ภัณฑรักษ์จึงแนะนำวิธีดีการใช้ธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติ โดยการใช้ไก่แจ้มาปล่อยในสวนเพื่อช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชมาฝากเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์และผู้ที่สนใจทุกๆท่าน
2016-05-11
2,377
ใช้น้ำจากบ่อปลา ทดแทนปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
ปัจจุบันเกษตรกรหลายๆพื้นที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ในเรือกสวนไร่นาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวเมื่อเทียบกับผลกำไรที่ได้ พี่รักษ์จึงแนะนำวิธีธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เป็นอย่างดี และยังได้รับผลพลอยได้เป้นอย่างดี นั่นก้คือ การจัดการในการใช้น้ำในบ่อเลี้ยงปลาทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมมีในการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร
2016-05-11
4,431
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-11
459
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-10
486
กำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยผลไม้รสฝาด
โรครากเน่า-โคนเน่า เกิดได้กับพืชทุกชนิด หากในพื้นที่ปลูกนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเกิดโรค ซึ่งมักพบโรคนี้ในพืชที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มะนาว พืชผัก ฯลฯ โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและเกิดโรคนี้ คือ ช่วงฤดูฝน(ฝนชุก-ระบายน้ำไม่ดี)ไปจนถึงฤดูหนาว หากพืชเป็นโรคนี้แล้วยากต่อการจะกู้ชีพคืนกลับมาให้ปกติดี เนื่องจากเชื้อจะเข้าทำลายพืชทางระบบรากไปจนถึงโคนต้น ซึ่งกว่าส่วนอื่นๆ ของพืชจะแสดงอาการของโรครากเน่า-โคนเน่าออกมาให้เห็นก็เป็นช่วงเวลาที่สายเกินกว่าจะเยียวยาได้
2016-05-10
6,196
สูตรอาหารหมูลดต้นทุน
ในสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ มักจะประสบกับปัญหาราคาอาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพง และสิ่งที่เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนได้ก็คือค่าอาหาร หากเกษตรกรผสมอาหารสัตว์ใช้เองจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มาก โดย นางจำเนียร กาญจนพรหมก็ได้ทำอาหารขึ้นมาเองที่สามารถหาส่วนผสมในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน และได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมือนอาหารทั่วไปในต้องตลาด
2016-05-10
5,972
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-09
465
สูตรการทำอาหารไก่เพื่อลดต้นทุน
อาหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเลี้ยงไก่ไข่มีกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการผลิตประมาณ 60-70 % ของต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าอาหาร ไก่ไข่นั้นนอกจากจะต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพ การเจริญเติบโตแล้ว ยังต้องนำไปใช้ในการผลิตไข่อีกด้วย การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดยการประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี และสามารถหาส่วนผสมที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อคุณค่าทางอาหารที่สัตว์ปีกต้องการ
2016-05-09
23,388
อาหารผสมสูตรเพิ่มปริมาณน้ำนมโคแบบลดต้นทุน
ปัจจุบันการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยมักจะประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารมีราคาแพง ในขณะที่ปริมาณน้ำนมที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่ดี หรือได้ผลผลิตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการเลี้ยงโคนมทั่วไป ส่งผลทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า หากเกษตรกรสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ราคาถูกและมีโภชนาการอาหารสูงเทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูป จะสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มากเกือบเท่าตัว อีกทั้งยังช่วยให้น้ำนมดิบมีคุณภาพดี และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
2016-05-09
3,021
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-04
521
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 3 เมษายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-03
482
ปลูกสับปะรดให้ต้นไม่ล้มเอียง ด้วยการวางแนวปลูกแบบสลับฟันปลา
สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกสับปะรดนั้นถ้าใช้ EM เทคโนโลยีในการปลูกและดูแลรักษา จะสามารถปลูกได้ในดินทุกประเภท แต่ขอให้มีการระบายน้ำดีไม่มีน้ำขัง มีความลาดชันเล็กน้อยประมาณ 5-10% จะเห็นได้ชัดในพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจทางภาคใต้ของไทย มีการปลูกสับปะรดในแปลงยางพารา ในช่วงที่ยางพารายังไม่สามารถกรีดยางได้ เป็นการสร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง
2016-04-29
3,689
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ต.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
52.00
2.71
บจก.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
55.00
3.50
บจก.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
56.00
3.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
56.50
2.50
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×