ข้อมูลเกษตร
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-16
776
มะนาวชำใบ / ปลูกมะนาวด้วยใบ
มะนาว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมีความนิยมใช้ และนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ตลาดต้องการตลอดปี ทั้งยังมีหลากหลายสายพันธุ์ สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการตอนและชำกิ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ทำกันมาอย่างแพร่หลายในการเพิ่มจำนวนต้นพันธุ์มะนาว หากแต่ถ้าใช้วิธีการตอนหรือชำกิ่งแล้วจะทำให้ได้จำนวนต้นขยายต่อต้นพันธุ์น้อย หากมีต้นพันธุ์ดีราคาแพงการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้อาจไม่คุ้มค่า และทำให้ได้จำนวนต้นไม่มาก ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการชำใบ โดยมีหลักการดังนี้
2016-05-16
7,194
ด้วงเจาะลำต้นหม่อน
แมลงศัตรูพืชที่สำคัญและทำลายต้นหม่อน คือ ด้วงเจาะลำต้นหม่อนหรือด้วงหนวดยาว ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนควรเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเข้าทำลายต้นหม่อนทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัย มักพบการเข้าทำลายในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม ตัวผู้เล็กกว่าตัวเมีย ตัวผู้มีสีเทาปนเหลือง ตัวเมียมีสีเทาปนดำ
2016-05-13
3,270
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-13
522
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-12
508
แก้อาการใบและต้นไผ่สามฤดูเหลืองด้วยแร่หินภูเขาไฟ
เป็นที่รู้กันดีในผู้เลี้ยงไผ่สายพันธุ์เบาอย่าง “ไผ่เลี้ยง” หรือ “ไผ่ 3 ฤดู” ว่าไผ่ชนิดนี้จะมีหน่อตลอดทั้งปี โดยจะเริ่มให้หน่อชุดแรกหลังปลูก 6 เดือน และจะทยอยให้เก็บเกี่ยวหน่อไผ่ได้ทุกวัน ซึ่งปริมาณผลผลิตจะขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา เช่น การให้น้ำ ให้ปุ๋ยและการตัดแต่งกิ่ง
2016-05-12
6,739
การใช้ทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าไล่ยุงและแมลงต่างๆ
เกษตรกรและประชนทั่วไปที่มีปัญหาเกี่ยวกับยุงและแมลงต่างๆที่รบกวนในครัวเรือนและในโรงเรือนสัตว์โดยเฉพาะโรงเรือนโคเนื้อ หรือโคขุน วันนี้เรามีวิธีง่ายๆ ในการไล่ยุงและแมลงเหล่านี้ด้วยการใช้ทะลายปาล์มเปล่ามาแนะนำกัน
2016-05-12
4,652
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-12
983
คนไทยตายผ่อนส่ง เบื้องหลังผักสวยสดพบ พริกนำโด่ง สารเคมีตกค้างมากสุด
ประเทศไทยมีความพยายามจะประกาศเป็น "ครัวโลก" แต่สภาพตอนนี้ดูเหมือนกลับกลายเป็น "ครัวโรค" เพราะอะไร? มาตรการแก้ไขจะทำได้หรือไม่? โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในวงจร "เกษตรพันธุ์สัญญา"ที่ชาวไร่ชาวนากลายเป็นทาสสัญญาไม่เป็นธรรม
2016-05-12
3,131
แก้ปัญหามะนาวเป็นโรคยางไหล ด้วยยาเสตร็ปโตมัยซิน
คุณประสิทธิ์ สาระวงศ์ เกษตรกร เจ้าของสวนมะนาวดก จากจังหวัดชัยภูมิ เจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่น ธ.ก.ส. ปี 2557 สาขาอาชีพ การผลิตมะนาวนอกฤดู เน้นการผลิตแบบปลอดสารพิษ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะนาว พันธุ์พิจิตร 1 ปลอดสารพิษ ในวงบ่อซีเมนต์ จำนวน 2 ไร่ เล่าว่า ในการทำสวนมะนาวนั้นจะพบว่ามีปัญญาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชเยอะ
2016-05-12
5,923
กระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้ออกรากเร็วขึ้น โดยไม่ใช้น้ำยาเร่งราก
คุณวีระ สิทธิสาร เกษตรกรผู้มีความชำนาญการปลูกไผ่ แห่งบ้านสระคูณ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทายาทเอกของพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านนักจัดการของภาคอีสาน ยึดอาชีพเกษตรกรแบบผสมผสาน โดยปลูกไผ่เป็นหลัก เน้นการปฏิบัติการณ์ด้านการเกษตรแบบเกษตรพอเพียงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านการเพาะเลี้ยงไผ่หวาน
2016-05-12
4,226
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย
อีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน แห่งเมืองบุรีรัมย์ เป็นที่รู้จักในแวดวงการเกษตร โดยเป็นผู้ทำเกษตรแบบผสมผสาน แบบพึ่งพาตนเองที่นำมาถ่ายทอดให้ลูกหลาน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ซึ่งเป็นวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่พ่อพาย ได้สอน คือการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย สำหรับขั้นตอนวิธีการทำมีดังนี้
2016-05-11
5,544
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ต.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
52.00
2.71
บจก.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
55.00
3.50
บจก.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
56.00
3.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
56.50
2.50
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×