ข้อมูลเกษตร
การปลูกข้าวล้มตอซัง
การปลูกข้าวโดยใช้ตอซังนั้นเป็นวิธีที่ดี จะส่งผลดีต่อดินคือ ฟางข้าวจะเน่าเปื่อยผุพังและเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ทำให้ดินร่วนซุยดีขึ้น และช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ครึ่งต่อครึ่ง ข้อดีอีกประการของการทำนาข้าวล้มตอ คือได้ต้นข้าวที่แข็งแรง และทนทานต่อการรบกวนของศัตรูพืช อย่างหอยเชอรี่และเพลี้ยไฟมากกว่าถ้าเป็นข้าวหว่านนาน้ำตม ไม่ควรทำการปลูกข้าวล้มตอซังเพราะจะทำให้มีน้ำขังและจะทำให้ตอซังเน่า การปลูกข้าวล้มตอซังจะช่วยประหยัดต้นทุน หลายๆ ด้านเช่น พันธุ์ข้าว เวลา ฯลฯ
2016-05-24
3,655
การแกล้งข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยท่อพีวีซี
การทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว เป็นวิธีการที่สุดยอดปรารถนาของโลกมนุษย์ เพราะเป็นการทำนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในขณะนี้ ใช้น้ำน้อย ทำงานง่าย ต้นทุนต่ำ ลดมีเทน ลดภาวะโลกร้อน ศัตรูข้าวน้อย เมื่อใช้แพในการทำนา ยิ่งสะดวกในการจัดการ โดยเฉพาะจัดการกับวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีใช้โรตารี ของชาวนาอินทรีย์ ต้นข้าวจะแตกกอเพิ่มผลผลิตในนาข้าว รากจะขยายมากและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกจากนาอีกจนกระทั้งข้าวเริ่มออกรวงจึงเปิดน้ำเข้านาอีกครั้ง เพื่อกระตุ้นการแตกกอของต้นข้าว
2016-05-24
4,704
การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะตอมมิคนาโน บำรุงข้าวอินทรีย์
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นจุลินทรีย์คุณภาพสูงที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้เองตามธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้กลายเป็นธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช สร้างกรดอะมิโนโปรตีนให้พืชนำไปสร้างคลอโรฟิลล์ได้โดยตรง เกษตรกรสามารถเลี้ยงจุลินทรีย์ดังกล่าวไว้ในดินในรูปแบบของปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเรียกกันว่า "ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะตอมมิคนาโน" หากนำมาใช้ประโยชน์ด้านการทำนา จะมีส่วนช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ข้าวแตกกอได้ดี รวงข้าวใหญ่และสม่ำเสมอกันทุกต้นโดยไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีใดๆ
2016-05-24
4,243
การทำนาแบบโยนกล้า ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
การทำนาแบบโยนกล้า ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้เกษตรกรทำนาได้ง่ายขึ้น ประหยัดต้นทุนทั้งเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวและแรงงาน เป็นการทำนาในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดวัชพืชและแมลง ปัญหาเรื่องของศัตรูพืชมีน้อย ลดปัญหาในการใช้สารเคมี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยแต่จะช่วยให้ข้าวจะแตกกอได้มากขึ้น เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นกว่าการทำนาหว่านหรือแบบปักดำทั่วไป
2016-05-24
3,007
การใช้สมุนไพรป้องกันและขับไล่แมลงในนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์
การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะสร้างระบบนิเวศน์ให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติแล้ว จะมีส่วนช่วยให้ต้นข้าวมีความแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค การนำเอาพืชท้องถิ่นซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านสมุนไพรที่เป็นประโยชน์มาผ่านกระบวนการหมักแล้วนำไปฉีดพ่นในนาข้าวเพื่อป้องกันและขับไล่แมลงแทนการใช้สารเคมีกำจัด จะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรทำนาได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาโรคและแมลงอีกต่อไป เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการใช้สารเคมีได้มากขึ้น มีสุขภาพดี ผลผลิตข้าวที่ได้จึงปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน
2016-05-24
2,782
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-24
613
วิธีการอาบน้ำและทำความสะอาดคอกสุกร ไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นไข้หรือเป็นหวัด
อีกปัญหาหนึ่งที่มักจะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร คือโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากความชื้นของคอกจากการล้างทำความสะอาดคอกและการอาบน้ำให้สุกร ซึ่งปัญหานี้พี่วัฒน์มีวิธีการจัดการในการทำความสะอาดคอกสุกรไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดมาฝากกัน
2016-05-24
4,514
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-23
451
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม ข้าวเปลือกนาปรัง,ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
2016-05-19
439
การทำมังคุดคัด
หากพูดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่และก็เป็นเมืองพระ นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวและนมัสการที่วัดพระธาตุ ก็จะได้พบเห็นกับพ่อค้าแม่ค้ามาขายมังคุดคัดกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และหากว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลิ้มลองถึงความอร่อยของมังคุดคัดก็เท่ากับว่าท่านผู้นั้นยังมาไม่ถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช และจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้พบกับคุณเชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้แปรรูปมังคุดเป็นมังคุดคัด และคุณเชนได้บอกถึงขั้นตอนการทำมังคุดคัดโดยมีวิธีการทำดังนี้
2016-05-18
29,232
เพลี้ยแป้งตายสิ้น ด้วยน้ำมันก๊าด
เพลี้ยแป้ง เป็นศัตรูพืชที่เกษตรกรส่วนใหญ่หลีกหนีไม่พ้น ซึ่งแล้วแต่มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณการระบาดของแต่ละพื้นที่ โดยเมื่อเจอหรือประสบกับปัญหาดังกล่าวแล้ว ยากที่จะกำจัดหรือทำลายนั่นเอง วันนี้คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ จึงได้แนะนำวิธีการแบบง่าย ๆ และต้นทุนต่ำ ในการนำสารชีวภาพมาใช้กำจัดเพลี้ยแป้ง แบบครั้งเดียวได้ผลตามต้องการ โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2016-05-18
13,771
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-18
471
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
22-28°C
นครราชสีมา
21-27°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 27 ต.ค. พ.ศ.2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
137.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
155.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
155.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
155.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×