ข้อมูลเกษตร
กระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้ออกรากเร็วขึ้น โดยไม่ใช้น้ำยาเร่งราก
คุณวีระ สิทธิสาร เกษตรกรผู้มีความชำนาญการปลูกไผ่ แห่งบ้านสระคูณ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทายาทเอกของพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านนักจัดการของภาคอีสาน ยึดอาชีพเกษตรกรแบบผสมผสาน โดยปลูกไผ่เป็นหลัก เน้นการปฏิบัติการณ์ด้านการเกษตรแบบเกษตรพอเพียงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านการเพาะเลี้ยงไผ่หวาน
2016-05-12
4,046
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย
อีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน แห่งเมืองบุรีรัมย์ เป็นที่รู้จักในแวดวงการเกษตร โดยเป็นผู้ทำเกษตรแบบผสมผสาน แบบพึ่งพาตนเองที่นำมาถ่ายทอดให้ลูกหลาน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ซึ่งเป็นวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่พ่อพาย ได้สอน คือการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย สำหรับขั้นตอนวิธีการทำมีดังนี้
2016-05-11
5,251
ปล่อยไก่แจ้ไว้ในสวนเกษตรอินทรีย์ ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิตการเกษตร
ปัจจุบันการทำไร่นาสวนผสม ในแบบเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิต ปลอดสารพิษ และส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภค ผลผลิตที่ได้ก็กำลังได้รับความสนใจจากการตลาด แต่เกษตรกรก็มักจะประสบปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวน ทำให้เกษตรกรหลายรายท้อแท้และหันมาใช้สารเคมีและยากำจัดศัตรูพืชตามเดิม พี่ภัณฑรักษ์จึงแนะนำวิธีดีการใช้ธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติ โดยการใช้ไก่แจ้มาปล่อยในสวนเพื่อช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชมาฝากเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์และผู้ที่สนใจทุกๆท่าน
2016-05-11
2,263
ใช้น้ำจากบ่อปลา ทดแทนปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
ปัจจุบันเกษตรกรหลายๆพื้นที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ในเรือกสวนไร่นาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวเมื่อเทียบกับผลกำไรที่ได้ พี่รักษ์จึงแนะนำวิธีธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เป็นอย่างดี และยังได้รับผลพลอยได้เป้นอย่างดี นั่นก้คือ การจัดการในการใช้น้ำในบ่อเลี้ยงปลาทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมมีในการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร
2016-05-11
4,062
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-11
420
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-10
421
กำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยผลไม้รสฝาด
โรครากเน่า-โคนเน่า เกิดได้กับพืชทุกชนิด หากในพื้นที่ปลูกนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเกิดโรค ซึ่งมักพบโรคนี้ในพืชที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มะนาว พืชผัก ฯลฯ โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและเกิดโรคนี้ คือ ช่วงฤดูฝน(ฝนชุก-ระบายน้ำไม่ดี)ไปจนถึงฤดูหนาว หากพืชเป็นโรคนี้แล้วยากต่อการจะกู้ชีพคืนกลับมาให้ปกติดี เนื่องจากเชื้อจะเข้าทำลายพืชทางระบบรากไปจนถึงโคนต้น ซึ่งกว่าส่วนอื่นๆ ของพืชจะแสดงอาการของโรครากเน่า-โคนเน่าออกมาให้เห็นก็เป็นช่วงเวลาที่สายเกินกว่าจะเยียวยาได้
2016-05-10
6,019
สูตรอาหารหมูลดต้นทุน
ในสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ มักจะประสบกับปัญหาราคาอาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพง และสิ่งที่เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนได้ก็คือค่าอาหาร หากเกษตรกรผสมอาหารสัตว์ใช้เองจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มาก โดย นางจำเนียร กาญจนพรหมก็ได้ทำอาหารขึ้นมาเองที่สามารถหาส่วนผสมในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน และได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมือนอาหารทั่วไปในต้องตลาด
2016-05-10
5,791
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-09
417
สูตรการทำอาหารไก่เพื่อลดต้นทุน
อาหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเลี้ยงไก่ไข่มีกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการผลิตประมาณ 60-70 % ของต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าอาหาร ไก่ไข่นั้นนอกจากจะต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพ การเจริญเติบโตแล้ว ยังต้องนำไปใช้ในการผลิตไข่อีกด้วย การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดยการประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี และสามารถหาส่วนผสมที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อคุณค่าทางอาหารที่สัตว์ปีกต้องการ
2016-05-09
22,640
อาหารผสมสูตรเพิ่มปริมาณน้ำนมโคแบบลดต้นทุน
ปัจจุบันการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยมักจะประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารมีราคาแพง ในขณะที่ปริมาณน้ำนมที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่ดี หรือได้ผลผลิตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการเลี้ยงโคนมทั่วไป ส่งผลทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า หากเกษตรกรสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ราคาถูกและมีโภชนาการอาหารสูงเทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูป จะสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มากเกือบเท่าตัว อีกทั้งยังช่วยให้น้ำนมดิบมีคุณภาพดี และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
2016-05-09
2,846
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-04
483
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
27-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ส.ค. พ.ศ.2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×