ข้อมูลเกษตร
ปุ๋ยรองพื้นอ้อยเชื้อเห็ดหมัก 2 in 1 บำรุงทั้งดินและต้นในตัว
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรมักปลูกกัน เพื่อสร้างรายได้ แต่การปลูกอ้อยกว่าเกษตรจะได้ผลผลิตนั้น ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เช่นกันกับการปลูกพืชทุกชนิด อีกทั้งยังต้องดูแล บำรุง และระวังโรคที่จะเกิดตามา จึงทำให้เกษตรกรต้องรับมือ แต่จาการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ได้พบกับเกษตรกรคนเก่งอย่างคุณรัชต์รันดน์ วงษ์วิลัย ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ที่จะมาแนะนำสูตรปุ๋ยรองพื้นอ้อยเชื้อเห็ดหมัก ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆ ดังนี้
2016-05-26
2,173
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-26
396
การขยายพันธุ์มะละกอด้วยการตอนกิ่ง
เกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อเมล็ดพันธุ์มะละกอที่มีคุณภาพดีจากท้องตลาด มาปลูกโดยวิธีการเพาะเมล็ด แต่หลังจากที่ได้ผลผลิตรุ่นแรกแล้ว เกษตรกรจะไม่สามารถนำเมล็ดจากมะละกอที่ปลูกได้ในรุ่นแรกมาขยายพันธุ์ต่อได้ เนื่องจากทางบริษัทที่เราไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาได้ควบคุมไม่ให้ขยายพันธุ์ได้นั่นเอง หากเกษตรกรจะทำการปลูกใหม่จำต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่มาปลูก ดังนั้นคุณคำนึง นวลมณีย์ และโรงเรียนบ้านหว้าหลัง จึงได้คิดค้นหาวิธีการ ทำให้มะละกอขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องใช้เมล็ดโดยการตอนกิ่ง
2016-05-26
7,029
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-25
457
การปลูกข้าวล้มตอซัง
การปลูกข้าวโดยใช้ตอซังนั้นเป็นวิธีที่ดี จะส่งผลดีต่อดินคือ ฟางข้าวจะเน่าเปื่อยผุพังและเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ทำให้ดินร่วนซุยดีขึ้น และช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ครึ่งต่อครึ่ง ข้อดีอีกประการของการทำนาข้าวล้มตอ คือได้ต้นข้าวที่แข็งแรง และทนทานต่อการรบกวนของศัตรูพืช อย่างหอยเชอรี่และเพลี้ยไฟมากกว่าถ้าเป็นข้าวหว่านนาน้ำตม ไม่ควรทำการปลูกข้าวล้มตอซังเพราะจะทำให้มีน้ำขังและจะทำให้ตอซังเน่า การปลูกข้าวล้มตอซังจะช่วยประหยัดต้นทุน หลายๆ ด้านเช่น พันธุ์ข้าว เวลา ฯลฯ
2016-05-24
3,595
การแกล้งข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยท่อพีวีซี
การทำนาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว เป็นวิธีการที่สุดยอดปรารถนาของโลกมนุษย์ เพราะเป็นการทำนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในขณะนี้ ใช้น้ำน้อย ทำงานง่าย ต้นทุนต่ำ ลดมีเทน ลดภาวะโลกร้อน ศัตรูข้าวน้อย เมื่อใช้แพในการทำนา ยิ่งสะดวกในการจัดการ โดยเฉพาะจัดการกับวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีใช้โรตารี ของชาวนาอินทรีย์ ต้นข้าวจะแตกกอเพิ่มผลผลิตในนาข้าว รากจะขยายมากและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกจากนาอีกจนกระทั้งข้าวเริ่มออกรวงจึงเปิดน้ำเข้านาอีกครั้ง เพื่อกระตุ้นการแตกกอของต้นข้าว
2016-05-24
4,659
การผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะตอมมิคนาโน บำรุงข้าวอินทรีย์
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นจุลินทรีย์คุณภาพสูงที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้เองตามธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้กลายเป็นธาตุอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช สร้างกรดอะมิโนโปรตีนให้พืชนำไปสร้างคลอโรฟิลล์ได้โดยตรง เกษตรกรสามารถเลี้ยงจุลินทรีย์ดังกล่าวไว้ในดินในรูปแบบของปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเรียกกันว่า "ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะตอมมิคนาโน" หากนำมาใช้ประโยชน์ด้านการทำนา จะมีส่วนช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ข้าวแตกกอได้ดี รวงข้าวใหญ่และสม่ำเสมอกันทุกต้นโดยไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมีใดๆ
2016-05-24
4,180
การทำนาแบบโยนกล้า ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์
การทำนาแบบโยนกล้า ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้เกษตรกรทำนาได้ง่ายขึ้น ประหยัดต้นทุนทั้งเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวและแรงงาน เป็นการทำนาในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดวัชพืชและแมลง ปัญหาเรื่องของศัตรูพืชมีน้อย ลดปัญหาในการใช้สารเคมี ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวน้อยแต่จะช่วยให้ข้าวจะแตกกอได้มากขึ้น เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นกว่าการทำนาหว่านหรือแบบปักดำทั่วไป
2016-05-24
2,971
การใช้สมุนไพรป้องกันและขับไล่แมลงในนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์
การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะสร้างระบบนิเวศน์ให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติแล้ว จะมีส่วนช่วยให้ต้นข้าวมีความแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค การนำเอาพืชท้องถิ่นซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านสมุนไพรที่เป็นประโยชน์มาผ่านกระบวนการหมักแล้วนำไปฉีดพ่นในนาข้าวเพื่อป้องกันและขับไล่แมลงแทนการใช้สารเคมีกำจัด จะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรทำนาได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาโรคและแมลงอีกต่อไป เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการใช้สารเคมีได้มากขึ้น มีสุขภาพดี ผลผลิตข้าวที่ได้จึงปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน
2016-05-24
2,741
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-24
600
วิธีการอาบน้ำและทำความสะอาดคอกสุกร ไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นไข้หรือเป็นหวัด
อีกปัญหาหนึ่งที่มักจะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร คือโรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากความชื้นของคอกจากการล้างทำความสะอาดคอกและการอาบน้ำให้สุกร ซึ่งปัญหานี้พี่วัฒน์มีวิธีการจัดการในการทำความสะอาดคอกสุกรไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดมาฝากกัน
2016-05-24
4,412
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-23
435
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
23-30°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
60.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×