ข้อมูลเกษตร
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-12
915
คนไทยตายผ่อนส่ง เบื้องหลังผักสวยสดพบ พริกนำโด่ง สารเคมีตกค้างมากสุด
ประเทศไทยมีความพยายามจะประกาศเป็น "ครัวโลก" แต่สภาพตอนนี้ดูเหมือนกลับกลายเป็น "ครัวโรค" เพราะอะไร? มาตรการแก้ไขจะทำได้หรือไม่? โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในวงจร "เกษตรพันธุ์สัญญา"ที่ชาวไร่ชาวนากลายเป็นทาสสัญญาไม่เป็นธรรม
2016-05-12
2,826
แก้ปัญหามะนาวเป็นโรคยางไหล ด้วยยาเสตร็ปโตมัยซิน
คุณประสิทธิ์ สาระวงศ์ เกษตรกร เจ้าของสวนมะนาวดก จากจังหวัดชัยภูมิ เจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่น ธ.ก.ส. ปี 2557 สาขาอาชีพ การผลิตมะนาวนอกฤดู เน้นการผลิตแบบปลอดสารพิษ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะนาว พันธุ์พิจิตร 1 ปลอดสารพิษ ในวงบ่อซีเมนต์ จำนวน 2 ไร่ เล่าว่า ในการทำสวนมะนาวนั้นจะพบว่ามีปัญญาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชเยอะ
2016-05-12
5,492
กระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้ออกรากเร็วขึ้น โดยไม่ใช้น้ำยาเร่งราก
คุณวีระ สิทธิสาร เกษตรกรผู้มีความชำนาญการปลูกไผ่ แห่งบ้านสระคูณ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทายาทเอกของพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านนักจัดการของภาคอีสาน ยึดอาชีพเกษตรกรแบบผสมผสาน โดยปลูกไผ่เป็นหลัก เน้นการปฏิบัติการณ์ด้านการเกษตรแบบเกษตรพอเพียงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านการเพาะเลี้ยงไผ่หวาน
2016-05-12
3,981
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย
อีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน แห่งเมืองบุรีรัมย์ เป็นที่รู้จักในแวดวงการเกษตร โดยเป็นผู้ทำเกษตรแบบผสมผสาน แบบพึ่งพาตนเองที่นำมาถ่ายทอดให้ลูกหลาน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ซึ่งเป็นวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่พ่อพาย ได้สอน คือการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย สำหรับขั้นตอนวิธีการทำมีดังนี้
2016-05-11
5,097
ปล่อยไก่แจ้ไว้ในสวนเกษตรอินทรีย์ ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิตการเกษตร
ปัจจุบันการทำไร่นาสวนผสม ในแบบเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิต ปลอดสารพิษ และส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภค ผลผลิตที่ได้ก็กำลังได้รับความสนใจจากการตลาด แต่เกษตรกรก็มักจะประสบปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวน ทำให้เกษตรกรหลายรายท้อแท้และหันมาใช้สารเคมีและยากำจัดศัตรูพืชตามเดิม พี่ภัณฑรักษ์จึงแนะนำวิธีดีการใช้ธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติ โดยการใช้ไก่แจ้มาปล่อยในสวนเพื่อช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชมาฝากเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์และผู้ที่สนใจทุกๆท่าน
2016-05-11
2,232
ใช้น้ำจากบ่อปลา ทดแทนปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
ปัจจุบันเกษตรกรหลายๆพื้นที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ในเรือกสวนไร่นาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวเมื่อเทียบกับผลกำไรที่ได้ พี่รักษ์จึงแนะนำวิธีธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เป็นอย่างดี และยังได้รับผลพลอยได้เป้นอย่างดี นั่นก้คือ การจัดการในการใช้น้ำในบ่อเลี้ยงปลาทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมมีในการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร
2016-05-11
3,915
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-11
408
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-10
410
กำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยผลไม้รสฝาด
โรครากเน่า-โคนเน่า เกิดได้กับพืชทุกชนิด หากในพื้นที่ปลูกนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเกิดโรค ซึ่งมักพบโรคนี้ในพืชที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มะนาว พืชผัก ฯลฯ โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและเกิดโรคนี้ คือ ช่วงฤดูฝน(ฝนชุก-ระบายน้ำไม่ดี)ไปจนถึงฤดูหนาว หากพืชเป็นโรคนี้แล้วยากต่อการจะกู้ชีพคืนกลับมาให้ปกติดี เนื่องจากเชื้อจะเข้าทำลายพืชทางระบบรากไปจนถึงโคนต้น ซึ่งกว่าส่วนอื่นๆ ของพืชจะแสดงอาการของโรครากเน่า-โคนเน่าออกมาให้เห็นก็เป็นช่วงเวลาที่สายเกินกว่าจะเยียวยาได้
2016-05-10
5,927
สูตรอาหารหมูลดต้นทุน
ในสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ มักจะประสบกับปัญหาราคาอาหารสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาแพง และสิ่งที่เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนได้ก็คือค่าอาหาร หากเกษตรกรผสมอาหารสัตว์ใช้เองจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มาก โดย นางจำเนียร กาญจนพรหมก็ได้ทำอาหารขึ้นมาเองที่สามารถหาส่วนผสมในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน และได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมือนอาหารทั่วไปในต้องตลาด
2016-05-10
5,729
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-09
403
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-30°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ก.ค. พ.ศ.2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
165.00
0.00
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
165.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
165.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×