ข้อมูลเกษตร
ป้องกันหนูนามากัดกินต้นข้าวด้วยการบูร
นาข้าวที่กำลังเติบโตอย่างสวยงามของชาวนา บ้างครั้งก็ประสบปัญหามีแมลงมาก่อกวน รวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆ ที่สร้างความเสียหายให้กับต้นข้าว อย่าง หนูนา ก็ทำให้ชาวนาได้ข้าวไม่เต็มจำนวน ตามต้องการ จึงมีวิธีไล่หนูนาแบบง่ายๆ ให้เกษตรกรชาวนาได้ทดลองนำวิธีนี้ไปใช้กัน
2016-03-22
2,462
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-22
308
บอระเพ็ดหมักน้ำตาลสูตรเจริญอาหารโค-กระบือ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบางรายประสบปัญหา\"โค-กระบือ\"ไม่ค่อยกินหญ้าเบื่ออาหารถึงกินได้ก็ไม่อ้วน ทำให้ผอมโซ ขายก็ไม่ได้ราคา ปัญหาโค-กระบือที่ไม่ค่อยกินหญ้า และผอมโซจะหมดไป เมื่อทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงรายได้ลงพื้นที่พบกับ ลุงชวน หรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพ การพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย โดยยินดีเผยสูตรบอระเพ็ดหมักน้ำตาลช่วยให้เจริญอาหารโค-กระบือได้ดีด้วยวิธีง่ายๆดังนี้
2016-03-22
4,346
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-21
320
การเลือกตอนกิ่งขยายพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม ให้ประสบผลสำเร็จ
ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนส้มโอทองดี อ.ปากพนังได้หันมาปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามกันมากขึ้นเป็นอาชีพหลัก ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกของชาวปากพนัง แต่ในการขยายพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนั้นยากมากในการตอนกิ่งพันธ์ุ เพราะตอนออกมาแล้วตายบ้างเนื่องไม่มีเทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม
2016-03-18
4,218
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-17
389
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-16
391
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-15
307
การปลูกและการดูแลสตรอเบอร์รี สูตรสำเร็จตามแบบฉบับ ซอ โอ ฟาร์ม
สตรอเบอร์รี (อังกฤษ: strawberry) เป็นสกุลไม้ดอกในวงศ์กุหลาบ ผลสามารถรับประทานได้ ในอดีตปลูกเป็นพืชคลุมดินให้กับต้นไม้ปลูกเลี้ยงอื่น ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อก็เป็นได้ มีมากกว่า 20 สปีชีส์ และมีลูกผสมมากมาย แต่ สตรอเบอร์รี ที่นิยมปลูกมากในปัจจุบันก็คือ สตรอเบอร์รี สวน (Fragaria x ananassa) ผลของ สตรอเบอร์รี มีรสชาติหลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีตั้งแต่รสหวานจนถึงเปรี้ยว สตรอเบอร์รีเป็นผลไม้ทางการค้าที่สำคัญ มีปลูกกันเป็นวงกว้างหลายสภาพอากาศทั่วโลก (วิกิพีเดีย)
2016-03-15
247,161
เทคนิคกระตุ้นข้าวนาปรังแตกกอดีแบบเกษตรอินทรีย์
ปัจจุบันการปลูกข้าวนาปรังส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลือกปลูกข้าวพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวที่ตลาดมีความต้องการ ซึ่งในกระบวนการทำนาแบบอินทรีย์ทั้งข้าวนาหว่าน และข้าวนาดำจะแตกกอได้ดีนั้น เคล็ดลับอยู่ที่การใส่ปุ๋ย และการควบคุมระดับน้ำเป็นส่วนสำคัญ
2016-03-14
3,899
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-14
328
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-11
338
ปฏิทินท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
18-30°C
เชียงใหม่
12-25°C
นครราชสีมา
13-27°C
ชลบุรี
18-29°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 9 ธ.ค. พ.ศ.2562
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
15,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×