ข้อมูลเกษตร
คนไทยตายผ่อนส่ง เบื้องหลังผักสวยสดพบ พริกนำโด่ง สารเคมีตกค้างมากสุด
ประเทศไทยมีความพยายามจะประกาศเป็น "ครัวโลก" แต่สภาพตอนนี้ดูเหมือนกลับกลายเป็น "ครัวโรค" เพราะอะไร? มาตรการแก้ไขจะทำได้หรือไม่? โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในวงจร "เกษตรพันธุ์สัญญา"ที่ชาวไร่ชาวนากลายเป็นทาสสัญญาไม่เป็นธรรม
2016-05-12
2,676
แก้ปัญหามะนาวเป็นโรคยางไหล ด้วยยาเสตร็ปโตมัยซิน
คุณประสิทธิ์ สาระวงศ์ เกษตรกร เจ้าของสวนมะนาวดก จากจังหวัดชัยภูมิ เจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่น ธ.ก.ส. ปี 2557 สาขาอาชีพ การผลิตมะนาวนอกฤดู เน้นการผลิตแบบปลอดสารพิษ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกมะนาว พันธุ์พิจิตร 1 ปลอดสารพิษ ในวงบ่อซีเมนต์ จำนวน 2 ไร่ เล่าว่า ในการทำสวนมะนาวนั้นจะพบว่ามีปัญญาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชเยอะ
2016-05-12
5,085
กระตุ้นกิ่งตอนไผ่ให้ออกรากเร็วขึ้น โดยไม่ใช้น้ำยาเร่งราก
คุณวีระ สิทธิสาร เกษตรกรผู้มีความชำนาญการปลูกไผ่ แห่งบ้านสระคูณ ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทายาทเอกของพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านนักจัดการของภาคอีสาน ยึดอาชีพเกษตรกรแบบผสมผสาน โดยปลูกไผ่เป็นหลัก เน้นการปฏิบัติการณ์ด้านการเกษตรแบบเกษตรพอเพียงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านการเพาะเลี้ยงไผ่หวาน
2016-05-12
3,698
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย
อีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน แห่งเมืองบุรีรัมย์ เป็นที่รู้จักในแวดวงการเกษตร โดยเป็นผู้ทำเกษตรแบบผสมผสาน แบบพึ่งพาตนเองที่นำมาถ่ายทอดให้ลูกหลาน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ซึ่งเป็นวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่พ่อพาย ได้สอน คือการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากใบตองกล้วย สำหรับขั้นตอนวิธีการทำมีดังนี้
2016-05-11
4,620
ปล่อยไก่แจ้ไว้ในสวนเกษตรอินทรีย์ ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิตการเกษตร
ปัจจุบันการทำไร่นาสวนผสม ในแบบเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิต ปลอดสารพิษ และส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภค ผลผลิตที่ได้ก็กำลังได้รับความสนใจจากการตลาด แต่เกษตรกรก็มักจะประสบปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวน ทำให้เกษตรกรหลายรายท้อแท้และหันมาใช้สารเคมีและยากำจัดศัตรูพืชตามเดิม พี่ภัณฑรักษ์จึงแนะนำวิธีดีการใช้ธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติ โดยการใช้ไก่แจ้มาปล่อยในสวนเพื่อช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชมาฝากเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์และผู้ที่สนใจทุกๆท่าน
2016-05-11
1,997
ใช้น้ำจากบ่อปลา ทดแทนปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
ปัจจุบันเกษตรกรหลายๆพื้นที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ในเรือกสวนไร่นาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหวเมื่อเทียบกับผลกำไรที่ได้ พี่รักษ์จึงแนะนำวิธีธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้เป็นอย่างดี และยังได้รับผลพลอยได้เป้นอย่างดี นั่นก้คือ การจัดการในการใช้น้ำในบ่อเลี้ยงปลาทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมมีในการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร
2016-05-11
3,333
ราคาสัตว์น้ำ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-11
374
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-10
376
กำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยผลไม้รสฝาด
โรครากเน่า-โคนเน่า เกิดได้กับพืชทุกชนิด หากในพื้นที่ปลูกนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเกิดโรค ซึ่งมักพบโรคนี้ในพืชที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มะนาว พืชผัก ฯลฯ โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและเกิดโรคนี้ คือ ช่วงฤดูฝน(ฝนชุก-ระบายน้ำไม่ดี)ไปจนถึงฤดูหนาว หากพืชเป็นโรคนี้แล้วยากต่อการจะกู้ชีพคืนกลับมาให้ปกติดี เนื่องจากเชื้อจะเข้าทำลายพืชทางระบบรากไปจนถึงโคนต้น ซึ่งกว่าส่วนอื่นๆ ของพืชจะแสดงอาการของโรครากเน่า-โคนเน่าออกมาให้เห็นก็เป็นช่วงเวลาที่สายเกินกว่าจะเยียวยาได้
2016-05-10
5,606
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-05-09
369
สูตรการทำอาหารไก่เพื่อลดต้นทุน
อาหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเลี้ยงไก่ไข่มีกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากต้นทุนการผลิตประมาณ 60-70 % ของต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าอาหาร ไก่ไข่นั้นนอกจากจะต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพ การเจริญเติบโตแล้ว ยังต้องนำไปใช้ในการผลิตไข่อีกด้วย การที่ผู้เลี้ยงจะลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าอาหารลงนั้น สามารถทำได้โดยการประกอบสูตรอาหารที่มีราคาถูก มีคุณภาพดี และสามารถหาส่วนผสมที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อคุณค่าทางอาหารที่สัตว์ปีกต้องการ
2016-05-09
21,330
อาหารผสมสูตรเพิ่มปริมาณน้ำนมโคแบบลดต้นทุน
ปัจจุบันการเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยมักจะประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารมีราคาแพง ในขณะที่ปริมาณน้ำนมที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่ดี หรือได้ผลผลิตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานการเลี้ยงโคนมทั่วไป ส่งผลทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า หากเกษตรกรสามารถจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ราคาถูกและมีโภชนาการอาหารสูงเทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูป จะสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มากเกือบเท่าตัว อีกทั้งยังช่วยให้น้ำนมดิบมีคุณภาพดี และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
2016-05-09
2,542
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
17.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
18.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
15.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
14.84 บาท
ดีเซล
20.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-36°C
เชียงใหม่
22-40°C
นครราชสีมา
26-36°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-33°C
ภูเก็ต
27-32°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 เม.ย. พ.ศ.2563
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×