ข้อมูลเกษตร
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 7 เมษายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-04-07
341
ราคาพืชเศรษฐกิจ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 7 เมษายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-04-07
316
สูตรปุ๋ยกระตุ้นการเติบโตพริกหลังปลูก
การเสริมปุ๋ยให้แก่พริกหลังย้ายปลูกลงแปลงในอัตราที่เหมาะสม จะช่วยให้พริกตั้งตัวได้เร็วขึ้น สูตรนี้เหมาะสำหรับเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มความแข็งแรงให้พริกหลังปลูก สามารถใช้บำรุงพริกได้ตั้งแต่เริ่มปลูกได้1 วันขึ้นไป และต้องบำรุงต่อเนื่องแบบ 1 วัน เว้น 3 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2016-04-07
7,750
ลดต้นทุนการปลูกผัก ด้วยภูมิปัญญาการใช้ขี้เถ้ากำจัดแมลง
รายละเอียดทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้สัมภาษณ์คุณพาณี วงศ์ประชา เกษตรกรบ้านน้ำบ่อ ม.1 ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ในรายการพี่ใหญ่พารวย สามจังหวัดภาคใต้ เพื่อเก็บเกี่ยวภูมิปัญญาการเกษตรมาเผยแพร่และบอกต่อไว้เป็นวิทยาทานให้แก่คนในแวดวงเกษตรรุ่นหลังได้นำไปตาม ซึ่งคุณพาณี ได้บอกถึงวิธีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยขี้เถ้า ที่นำมาใช้กับพืชผักแล้วได้ผลดี ไว้ดังนี้
2016-04-07
7,342
การทำสารสกัดเปลือกมังคุดแก้ปัญหาโรคพืชผัก
การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ จะเกิดขึ้นได้นั้นเกษตรกรต้องมีความตั้งใจจริง และไม่หวั่นไหวต่อการทำเกษตรตามยุคเทคโนโลยี ตัวอย่างเกษตรกรที่มีความตั้งใจจริง สามารถพบเห็นได้ไม่มากนัก และเกษตรกรผู้ทำเกษตรแบบอินทรีย์จะต้องสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรในชุมชนตนเองและเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับ และเป็นการช่วยให้เกษตรมีความรู้ อยู่แบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้าง “การยอมรับ”ให้กับเกษตรกรผู้มีความตั้งใจจริง และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเรื่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปได้นำไปปฏิบัติและนำไปเป็นตัวอย่าง ทางทีมงาน เจ้าที่ Farmer info จึงได้เดินทางไปพบกับเกษตรกรผู้เป็นต้นแบบ ในพื้นที่ของบ้านก๊อ ต.เชี่ยงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ที่นี่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในพื้นที่ และเป็นจุดเรียนรู้ที่ชื่อว่า บ้านพอเพียง เกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้ จึงมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
2016-04-07
7,107
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 4 เมษายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-04-04
314
การใช้ใบมะละกอป้องกันกำจัดเพลี้ย
ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเกษตร คือ ปัญหาศัตรูพืช ที่ทำลายผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกพริก และถั่วฝักยาว ซึ่งปัญหานี้กำจัดได้อยู่หมัดสำหรับคุณพ่อบุญล้อม เฉิดไธสงค์ เกษตกรบ้านห้วยค้อ ต.หนองแวงนาเป้า อ.พล จ.ขอนแก่น สำหรับความโดดเด่นของเกษตรกรท่านี้คือ การอยู่อย่างพอเพียง ทำการเกษตรโดยการประยุกต์ทุกอย่างในพื้นที่มาปรับใช้และอาศัยภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม ปัจจุบัน คุณพ่อบุญล้อม ยังคงใช้ควายในการไถนาทั้ง 18 ไร่ของตนอยู่ และได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาสุดเจ๋ง ผ่านเจ้าหน้าที่ famer info ขอนแก่น คือ ภูมิปัญญาในการนำเอาใบมะละกอ มาสกัดเอายางแล้วนำไปฉีดพ่น กำจัดเพลี้ยแป้งได้ผลอยู่หมัดเลยทีเดียว
2016-04-01
2,287
ราคาปศุสัตว์ ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2559
สำรวจราคาสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่..รักบ้านเกิด.คอม
2016-04-01
587
ราคาข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2559
สำรวจสินค้าเกษตรจากทั่วทุกมุมของเมืองไทยได้ที่...รักบ้านเกิด.คอม
2016-03-31
480
วิธีลดความชื้นข้าวฮาง ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน
ข้าวฮาง เป็นข้าวเพื่อสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะถือเป็นข้าวที่มีประโยชน์สูง สามารถรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการแปรรูปข้าวฮาง เพื่อเพิ่มมูลค่า
2016-03-31
1,523
ใบมีดตัดหญ้าแบบไม่ฟุ้งกระจาย ภูมิปัญญาจากเกษตรกรไทย
ในปัจจุบันเกษตรกรรู้จักประดิษฐ์และดัดแปลงเครื่องมือ-อุปกรณ์ขึ้นเพื่อช่วยทุนแรงในการเกษตรกันมากขึ้น เรื่องของการเกษตรก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมีอที่ช่วยให้เกษตรกรทำงานง่ายขึ้น มีเครื่องช่วยต่างๆ ให้ประหยัดทั้งเงินในมือและเวลาในการทำการเกษตร เหมือนเครื่องตัดหญ้าแบบไม่ฟุ้งกระจายเครื่องนี้ ประหยัดทั้งเงินและเวลาในการตัดแต่ละครั้งอีกด้วย
2016-03-31
2,852
องค์ความรู้เรื่อง ดิน OM ปลูกพืช ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
ดินดีมีชัยไปกว่าครึ่ง คำนี้ยังเป็นวลีที่ใช้ได้ตลอดกาล สำหรับเกษตรกรที่ใส่ใจในเรื่องของการเกษตร เพราะดินดี ส่งผลให้ปลูกพืชใดๆก็งาม ตรงตามความต้องการของเกษตรกรแน่นอน
2016-03-31
2,132
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
165.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
165.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
165.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
165.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
165.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
165.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
165.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
165.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×