พืชผัก
(507 เรื่อง)
การดูแลถั่วฝักยาวให้หวานกรอบ ฝักอวบยาว ไม่หงิกงอ
การปลูกถั่วฝักยาวนั้น เกษตรกรผู้ปลูกมักประสบปัญหา ถั่วฝักยาวมีรูปร่าง หงิกงอ ฝักไม่สวย ซึ่งปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้ไม่ยาก ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ไม่ให้เพลี้ยเข้าทำลาย และบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้ถั่วฝักยาวมีรสชาติหวาน กรอบ ฝักตรง อวบ ไม่หงิกงอ
20 เมษายน 2560
การขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยใช้รากฝอย
นอกจากคุณสุพรรณจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องไผ่แล้ว ยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการเพาะขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วย โดยได้เล่าถึงอดีตว่าได้เคยไปศึกษาข้อมูลเรื่องการเกษตร ที่จังหวัดชัยนาท และได้เจอกับปราชญ์ชาวบ้านท่านหนึ่งซึ่งได้ให้ความรู้เรื่องการเพาะผักหวานป่าโดยใช้รากฝอย คุณสุพรรณจึงได้บอกถึงวิธีการเพาะพันธุ์ผักหวานป่าแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมาเผยแพร่กันด้วยครับ
24 กุมภาพันธ์ 2553
เคล็ดลับของ...แม่แตงลูกดก
ต่อไปนี้การปลูกแตงกวาให้ได้ผลผลิตดีหรือการผลิตแตงกวาให้มีลูกดกอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพันธุ์ดีอีกต่อไปแล้วก็ ได้ในเมื่อคุณไหว้ ศรีฟอง เกษตรกรคนเก่งจาก จ.พิษณุโลก ผู้เคี่ยวกรำอยู่กับการปลูกแตงกวามาตลอดชีวิต ได้ค้นพบเคล็ดวิธีที่จะทำให้แตงกวาทุกสายพันธุ์ที่เคยปลูกมาออกลูกดกได้อย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยวิธีการธรรมดาและแสนง่าย ดังรายละอียดต่อไปนี้
22 มิถุนายน 2555
กะหล่ำปลีหวานและสดกรอบนาน ด้วยน้ำตาลทรายแดง
การปลูกกะหล่ำปลีให้งามนั้นล้วนแล้วแต่มีวิธีและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาปลูกไว้ถึง 50-60 วัน แต่คุณรู้หรือไม่ว่ากะหล่ำปลีที่ดีนั้น จะต้องกรอบหวาน เป็นธรรมชาติ ตลอดจนสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยที่ยังคงความสดไว้ได้ ไม่เน่าเสียง่าย
3 กรกฎาคม 2558
วิธีลดความขมในดอกขี้เหล็กก่อนนำมาปรุงอาหาร
ทางภาคใต้มักนิยมนำดอกขี้เหล็กมาประกอบอาหารซึ่งมีประโยชน์ในด้านสมุนไพรช่วยบำรุงร่างกาย และเมนูที่นิยมก็คือ แกงกะทิดอกขี้เหล็กใส่ปลาย่าง แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าดอกขี้เหล็กนั้นมีรสชาติที่ขม ดังนั้นก่อนที่คุณแม่บ้าน หรือคุณพ่อบ้านจะนำมาประกอบอาหารจึงต้องทำให้หายขมเสียก่อน
20 เมษายน 2560
ผักสดกรุบกรอบและปลอดสารตกค้างด้วยน้ำปูนแดง
กว่าพืชผักจะเติบโตเป็น ต้น ใบ ดอกให้เราทาน ก็ผ่านกระบวนจัดการใ้ห้รอดพ้นจากศัตรูพืชมาแล้วหลากวิธี ซึ่งหลากวิธีเหล่านั้น การใช้สารเคมีกลายเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช่้มากที่สุด ดังนั้น ผู้บริโภคอย่างเราๆ จำต้องหลีกเลี่ยงผักเหล่านี้หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ลองใช้ปูนแดงดูสิ เพราะนอกจากจะได้ผักปลอดภัยแล้วยังทำให้ผักสดกรอบขึ้นด้วย
30 ตุลาคม 2556
การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดเชื้อโรคที่ตกค้างและแมลงศัตรูพืชในดิน
น้ำส้มควันไม้ มีประโยชน์มากมายทางการเกษตร ใช้ได้ผลดีทั้งการเลี้ยงสัตว์และการผลิตพืช นอกจากนี้ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการกำจัดโรค-แมลงศัตรูพืชได้ผลดีอีกด้วย
6 พฤศจิกายน 2556
เทคนิคการมัดยอดเถาแตงกวาเพื่อขึ้นค้างด้วยใบตองแห้ง
การปลูกแตงกวาด้วยระบบการทำค้าง จะทำให้ได้จำนวนต้นที่มากกว่าการปลูกแบบเลื้อยกับดิน อีกทั้งผลผลิตก็ไม่เสียหายจากการเดินเหยียบย่ำและยังได้ผลผลิตที่มีน้ำหนักดีและจำนวนที่มากกว่า แต่ปัญหาที่เกษตรกรมักพบในการทำสวนแตงกวา คือ ต้นแตงกวามักจะไม่เลื้อยขึ้นค้าง เกษตรกรจึงต้องมัดเถาแตงกวาติดกับค้าง เพื่อให้เถาแตงกวาได้เลื้อยไปกับค้าง แต่การมัดเถาแตงกวาด้วยเชือก เวลาลมกระโชกแรงจะทำให้เถาแตกกวาขาด เสียหาย ซึ่งปัญหาดังกล่าว
18 พฤศจิกายน 2556
เก็บใบผักหวานป่าจำหน่ายได้ง่ายขึ้น ด้วยการควบคุมทรงพุ่ม
โดยธรรมชาติของต้นผักหวานป่า เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีความสูงมากกว่า 3 เมตร ทำให้ยากต่อการเก็บผลผลิต เกษตรกรสามารถบังคับต้นผักหวานให้เจริญเติบโตทางทรงพุ่ม ไม่ให้ลำต้นมีความสูงเกินไปเพื่อง่ายต่อการเก็บผลผลิตด้วยวิธีการโน้มกิ่ง
3 กรกฎาคม 2558
การป้องกันโรคราสนิม-ราแป้งในถั่วฝักยาว
ถั่วฝักยาว จัดเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีการปลูกตลอดทั้งปี และเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกันเป็นจำนวนมาก เพราะมีตลาดในการรองรับค่อนข้างสูง และที่สำคัญใช้เวลาในการปลูกเพื่อเก็บผลผลิตไม่นาน การดูแลก็ไม่ยุ่งยากขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง แต่ถั่วฝักยากก็มักจะเกิดโรคราสนิม และราแป้ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวลดลงและไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร คุณโชคชัย บุญยัง หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้แนะนำวิธีการป้องกันและจำกัดโรคราสนิมและราแป้งในถั่วฝักยาว ให้กับทีมงานรักบ้านเกิดเพื่อนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาวได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และทำให้ถั่วฝักยาวได้คุณภาพที่ดีด้วยการทำสารชีวภาพป้องกัน
26 พฤศจิกายน 2556
การเพาะถั่วงอกให้อวบอ้วน ถูกตาต้องใจผู้บริโภค
ปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากยังพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก ในขณะเดียวกันผู้ผลิตต่างผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงผู้บริโภคคิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวและพยายามสร้างข้อมูลเพิ่มเติม และสร้างสีสันสวยงามให้กับผลผลิตของตัวเอง ด้วยวิธีการนำสารเคมีมาปรุงแต่งสีสันให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของลูกค้า สุดท้ายคือส่งผลให้ผู้บริโภคหลายๆครัวเรือนมีอาการแพ้ คลื่นไส้ อาเจียน บวม ปวดแสบปวดร้อน สะสมนานวันแปรสภาพเป็นโรคร้ายที่เรียกว่า มะเร็ง สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนไปมากมายนักต่อนัก ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้บริโภคควรหันมาพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก และการเพาะถั่วงอกก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำได้ง่าย และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หรือ นำไปทำเป็นอาชีพหลักก็ได้ รวมทั้งยังให้ประโยชน์ด้านโปรตีนเสริมสร้างสุขภาพ เพราะปลอดสารพิษ คุณลุงสมบูรณ์ จันทร์จรุง เป็นเกษตรกรที่คิดค้นเทคนิควิธีการเพาะถั่วงอกมาดัดแปลงตามแบบฉบับของชาวบ้านโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ด้วยวิธีง่ายๆและปราศจากสารเคมีจนประสบความสำเร็จ จึงสรุปองค์ความรู้ในการผลิต ดังต่อไปนี้
10 กรกฎาคม 2555
การใช้หอมแดง แก้หวัด คัดจมูก ในเด็กเล็ก
ช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศแปรปรวนแบบนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับสภาพอากาศเช่นนี้ ก็คือ อาการหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหลไม่สบายเนื้อสบายตัวของลูกน้อย แต่ไม่ต้องกังวลใจค่ะ เพราะเรามีเคล็ดลับ เกี่ยวกับการแก้หวัดคัดจมูกง่ายๆ แต่ได้ผลดี มีใช้ตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตาทวด มาฝากกันนั่นก็คือ หัวหอมแดงนั่นเอง
29 พฤศจิกายน 2556
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
25-35°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×