ข้าว
(2,008 เรื่อง)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.00 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์คุณเพชร ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสองแควพัฒนา เลขที่74/5 หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และประธานศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่าโครงการต่างๆในหมู่บ้านนอกจากการเลี้ยงควายตามโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาแล้ว ทางตัวคุณเพชร และชาวบ้านในหมู่บ้านเองยังทำนาข้าวและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น สุกร กบ โดยก่อนหน้านี้ คุณเพชรเองก็เคยแนะนำสูตรอาหารหมักสำหรับเลี้ยงหมูกับทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกรมาแล้ว วันนี้จึงมาแนะนำเกี่ยวกับการประหยัดอีกอย่างของที่นี่คือการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนสารเคมีนั่นก็คือ น้ำหมักเผ็ดร้อนไล่แมลงจากสมุนไพร
10 สิงหาคม 2555
1,984
ปัจจุบันการผลิตข้าวในประเทศไทยเกษตรกรจะนิยมใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีปราบโรคแมลงศัตรูข้าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และเห็นผลเร็ว ทำให้ข้าวที่ได้ไม่เหมาะแก่การบริโภค ด้วยเหตุนี้ คุณคำมี ศุภสร ปราชญ์เกษตรของจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาอินทรีย์ จึงได้คิดค้นเทคนิคใหม่ๆในการทำนา โดยนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ คุณคำมีได้ลองผิด ลองถูก คิดค้นสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ และ สูตรน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาหลายสูตร เพื่อนำใช้บำรุงต้นข้าว และแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูข้าว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อีกทั้งข้าวที่ได้ยังปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างอีกด้วย
10 สิงหาคม 2555
5,441
การปลูกข้าวสามารถทำได้หลายแบบหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นข้าวนาหว่านหรือข้าวนาดำ หรือแม้กระทั่งข้าวนาโยนเป็นวิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อการลดต้นทุนของเกษตรกรชาวนา แต่อย่างไรก็ตามต้นข้าวที่จะไให้ผลผลิตที่ดีนั้นมักมาจากต้นกล้าที่แข็ง ต้นกล้าจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว นายบุญช่วย ยุระศรี เกษตรกรบ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น ได้รับถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้จากนายบุญช่วย ถึงการทำปุ๋ยหมักในสูตรที่ทำให้ต้นกล้าแข็งแรงถอนง่ายต้นไม่ขาด ซึ่งสูตรปุ๋ยนี้เป็นสูตรที่นายบุญช่วยได้ทำใช้ในแปลงนาของตนเองและได้ผลดี ซึ่งวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำปุ๋ยก็สามารถหาได้ในท้องถิ่น ดังนี้
9 สิงหาคม 2555
2,202
เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.45 น. คุณพิษณ ผุดผ่อง เกษตรกรผู้ทำนาข้าวแบบอินทรีย์ อยู่ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน farmer info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการดูแลข้าวช่วงฤดูฝน ได้แนะนำและฝากเตือนพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นๆให้ระวังโรคใหม้ในข้าว เนื่องจากช่วงนี้ปริมาณความชื้นในอากาศสูงเนื่องจากฝนตกบ่อย โรคไหม้ของข้าว สาเหตุของโรคเกิดมาจากเชื้อรา เชื้อราจะเข้าทำลายข้าวได้ทุกระยะการเติบโต เข้าทำลายใบ กาบใบ และแม้แต่รวงข้าว เมล็ดข้าว คอรวงข้าว ถ้าเชื้อกินคอของข้าวขณะที่เมล็ดมีน้ำหนักแล้ว อาจทำให้ร่วงหักพับ คุณพิษณุได้แนะนำวิธีการป้องกันและรักษาโรคไหม้ในข้าวผ่านทางทีมงาน farmer info ร่วมด้วยช่วยกันจ.พิษณุโลก เพื่อเผยแพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจอีกด้วย
9 สิงหาคม 2555
2,218
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.69 บาท
ดีเซล
27.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
19-34°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×