ข้าว
(2,017 เรื่อง)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.00 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์คุณเพชร ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสองแควพัฒนา เลขที่74/5 หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และประธานศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผ่านทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่าโครงการต่างๆในหมู่บ้านนอกจากการเลี้ยงควายตามโครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาแล้ว ทางตัวคุณเพชร และชาวบ้านในหมู่บ้านเองยังทำนาข้าวและเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น สุกร กบ โดยก่อนหน้านี้ คุณเพชรเองก็เคยแนะนำสูตรอาหารหมักสำหรับเลี้ยงหมูกับทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกรมาแล้ว วันนี้จึงมาแนะนำเกี่ยวกับการประหยัดอีกอย่างของที่นี่คือการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนสารเคมีนั่นก็คือ น้ำหมักเผ็ดร้อนไล่แมลงจากสมุนไพร
10 สิงหาคม 2555
2,108
ปัจจุบันการผลิตข้าวในประเทศไทยเกษตรกรจะนิยมใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีปราบโรคแมลงศัตรูข้าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และเห็นผลเร็ว ทำให้ข้าวที่ได้ไม่เหมาะแก่การบริโภค ด้วยเหตุนี้ คุณคำมี ศุภสร ปราชญ์เกษตรของจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาอินทรีย์ จึงได้คิดค้นเทคนิคใหม่ๆในการทำนา โดยนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ คุณคำมีได้ลองผิด ลองถูก คิดค้นสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพ และ สูตรน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาหลายสูตร เพื่อนำใช้บำรุงต้นข้าว และแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูข้าว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อีกทั้งข้าวที่ได้ยังปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างอีกด้วย
10 สิงหาคม 2555
5,612
การปลูกข้าวสามารถทำได้หลายแบบหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นข้าวนาหว่านหรือข้าวนาดำ หรือแม้กระทั่งข้าวนาโยนเป็นวิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อการลดต้นทุนของเกษตรกรชาวนา แต่อย่างไรก็ตามต้นข้าวที่จะไให้ผลผลิตที่ดีนั้นมักมาจากต้นกล้าที่แข็ง ต้นกล้าจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว นายบุญช่วย ยุระศรี เกษตรกรบ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น ได้รับถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้จากนายบุญช่วย ถึงการทำปุ๋ยหมักในสูตรที่ทำให้ต้นกล้าแข็งแรงถอนง่ายต้นไม่ขาด ซึ่งสูตรปุ๋ยนี้เป็นสูตรที่นายบุญช่วยได้ทำใช้ในแปลงนาของตนเองและได้ผลดี ซึ่งวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำปุ๋ยก็สามารถหาได้ในท้องถิ่น ดังนี้
9 สิงหาคม 2555
2,312
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×