ข้าว
(2,012 เรื่อง)
29 สิงหาคม 2555
1,659
28 สิงหาคม 2555
5,422
ข้าว ถือเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันเรื่องต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทยยังอยู่ในระดับสูง อาจเป็นข้อเสียเปรียบเมื่อได้เปรียบเทียบกับหลายๆประเทศที่ทำการเกษตรที่มีต้นทุนต่ำกว่า ส่งผลให้ผลผลิตต่ำกว่าออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลในอนาคตต่อไปว่าสินค้าการเกษตรต้นทุนต่ำอาจเข้ามาตีตลาดในประเทศไทย ทำให้ผลผลิตไทยล้นตลาด ซึ่งก็จะส่งผลให้สินค้าของประเทศราคาตกต่ำตามทำให้เกษตรกรเกิดภาวะขาดทุนไม่ได้กำไร ดังนั้นหนทางแก้คือต้องเน้นไปที่เกษตรกรให้พยายามลดต้นทุนในการเพาะปลูกข้าว เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ก็จะทำให้เกษตรการอยู่รอด การลดต้นทุนอาจจะลดต้นทุนโดยการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากสุด
22 สิงหาคม 2555
2,329
21 สิงหาคม 2555
6,663
21 สิงหาคม 2555
5,239
การทำฮอร์โมนผลไม้สุกเพื่อบำรุงเมล็ดข้าวและรวงข้าว เป็นวิธีการง่ายๆที่ไม่มีสูตรการทำที่ตายตัวนัก เกษตรกรสามารถคิดค้นเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนส่วนผสมเพื่อทดลองใช้ เพื่อให้ได้ผลที่ดีสุดได้ด้วยตนเอง ซึ่งคุณปิยะทัศน์ ทัศนิยม ปราชญ์เกษตรบ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ในช่วง “คลินิกเกษตร” ว่า ตนได้ทดลองทำฮอร์โมนผลไม้สุกตามส่วนผสมที่ตนเองลองผิดลองถูกมานาน จนกระทั่งได้สูตรการทำที่นำไปใช้แล้วได้ผลดี และยังเผยแพร่ให้เกษตรกรคนอื่นๆได้นำไปใช้ด้วย ซึ่งมีวิธีในการทำดังนี้
20 สิงหาคม 2555
4,250
เนื่องด้วยในปัจจุบันเกษตรกรได้ประสบปัญหาหลังจากที่มีการดำนา ปลูกข้าวหลังจากมีการลุยน้ำและโคลนที่ไม่สะอาดหรืออาจมีการปนเปื้อนจากสารเคมี สิ่งสกปรกต่างๆ จึงทำให้มีอาการคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “น้ำกัดเท้า” วันนี้จึงอยากแนะนำวิธีการรักษาอาการน้ำกัดเท้าหรืออาการคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยสมุนไพรที่หาได้ง่ายในชุมชน ซึ่งคุณเรียง จันทาพูน เภสัชกรสมุนไพร กลุ่มแปรรูปสมุนไพรทิพย์ไทย จังหวัดเชียงราย มีความยินดีให้สัมภาษณ์และเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวได้นำไปใช้อย่างเห็นผล ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
20 สิงหาคม 2555
3,315
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ คุณลุงจรวย มาแก้วประธานกลุ่มชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ว่าในปัจจุบันเกษตรกร ยังไม่ค่อยทราบว่า ชิ้นส่วนต่างๆของ พืชผัก ผลไม้ เศษอาหารต่างๆที่เราเหลือจากการรับประทาน นั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ทั้งนาข้าว พืชผัก ผลไม้ แม้กระทั้งสัตว์ที่เลี้ยง ดังนั้น คุณลุงจรวย มาแก้ว เป็นผู้นำชุมชนได้เปิดศูนย์เรียนรู้ และคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมา สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ทั้งในนาข้าว พืชผัก และสัตว์เลี้ยงต่างๆ และที่สำคัญ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
17 สิงหาคม 2555
1,623
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรชาวนา ท้งการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพต่างๆใส่เพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตสูงแต่ปัญหาที่เกษตรกรชาวนาต้องประสบก็คือราคาปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นทุกวัน การหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ หรือน้ำหมักชีวภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้ แต่การที่เกษตรกรจะใช้สารชีวภาพอย่างเดียวในการทำนานั้นก็นับว่าเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกัน ดังนั้นการเริ่มต้นการใช้สารชีวภาพในนาข้าวต้องเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยแต่ผลผลิตที่ได้ก็ถือว่าคุ้มค่า
17 สิงหาคม 2555
4,734
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.89 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
20-35°C
นครราชสีมา
22-36°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
21-31°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×