ข้าว
(2,012 เรื่อง)
คุณชัยวัฒน์ เดชกุล เกษตรกรผู้ทำนาแบบลดต้นทุน บ้านตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 13 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท คุณชัยวัฒน์ ปัจจุบันอายุ 55 ปี มีบุตร 2 คน มีพื้นที่ในการทำเกษตรทั้งบริเวณบ้านและนาข้าวรวม 40 ไร่ คุณชัยวัฒน์นั้นปัจจุบันเป็นประธาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ มีสมาชิกอยู่ 11 ท่านด้วยกัน นอกจากการทำปุ๋ยชีวภาพชนิดปั้นเม็ดแล้ว ยังทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆเพื่อใช้ในการทำการเกษตร โดยเฉพาะในนาข้าว ทำให้ลดต้นทุนไปได้มาก รางวัลที่เคยได้รับคือ รางวัลเกียรติบัตรแห่งภูมิปัญญาเกษตร "เป็นผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชดีเด่น" รางวัลเกียรติบัตรแห่งภูมิปัญญาเกษตรกรไทย"เป็นผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ดีเด่น" น้ำหมักชีวภาพที่คุณชัยวัฒน์ ได้ทำใช้อยู่เป็นประจำก็คือ น้ำหมักสูตรลูกตาล สามารถนำไปใช้ป้องกันเชื้อราในนาข้าวเป็นอย่างดี
21 กรกฎาคม 2552
10,132
เกษตรกรหลายท่านเมื่อทำการปลูกพืชหรือปลูกข้าวในพื้นที่เดิมหลายหลายครั้งคงจะเจอกับปัญหา ดินเสื่อมโทรมหรือดินเสื่อมคุณภาพนั่นเอง วันนี้ อาจารย์คำนึง พรหมรัตน์ เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำนาอินทรีย์ปลอดสารพิษจังหวัดลพบุรี มีเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมคุณภาพ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะทำการปลูกพืชหรือปลูกข้าวใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง ด้วยวิธีการง่ายๆ และต้นทุนต่ำ หรือที่เรียกว่าสูตรปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินสูตรเร่งด่วน ของอาจารย์คำนึง ซึ่งมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
14 กรกฎาคม 2552
22,898
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.89 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
20-35°C
นครราชสีมา
22-36°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
21-31°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×