ข้าว
(1,982 เรื่อง)
การเก็บรักษาพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง
การเก็บพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองมีข้อดี คือ เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตเกี่ยวกับ เมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรเกษตรกรที่จะเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้ใช้เองต้องคำนึงถึงการกำจัดข้าวปนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
15 มกราคม 2552
7,140
ข้าวพันธุ์ขาวตาแห้ง17
ขาวตาแห้ง17 เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองที่ส่งเสริมให้ปลูกแบบข้าวนาสวนในภาคกลาง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ชนะการประกวดเมื่อ พ.ศ. 2499 แล้วนำไปปลูกคัดเลือกแบบพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆทั่วประเทศ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เมื่อ พ.ศ.2499 แต่เนื่องจากไม่ต้านทานโรคไหม้จึงได้ยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ.2506 แต่เนื่องจากพันธุ์ข้าวมีเมล็ดคุณภาพดี โรงสีรับซื้อขายและให้ราคาดีจึงเป็นที่นิยมปลูกของชาวนามาโดยตลอดจึงนำกลับมาขยายพันธุ์ใหม่ในปีพ.ศ.2508 ใช้ชื่อพันธุ์ขาวตาแห้ง 17 เป็นข้าวเจ้าที่ส่งเสริมให้ปลูกแบบข้าวนาสวนภาคกลาง มีลำต้นสีเขียว กอแผ่กระจายแตกกอดี ฟางแข็งปานกลาง เมล็ดข้าวมีรูปร่างเรียวขาวเปลือกสีเหลืองจาง
22 มกราคม 2552
5,594
ข้าวเล้าแตก
*ข้าวพื้นเมือง อีสาน-เหนือ ข้อดีของข้าวพันธุ์พื้นเมืองไม่ว่าภาคไหนก็ตามจะมีลักษณะคล้ายกันคือ แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย ไม่กลายพันธุ์ สามารถคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในปีต่อๆ ไปได้ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงหรือสารเคมีต่างๆ มากมายก็สามารถเจริญเติบโตดี จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะหรือปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีของผู้ปลูก
5 กุมภาพันธ์ 2552
5,659
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองซิวแม่จัน
ส่วนในภาคเหนือก็จะมีข้าวพื้นเมืองเยอะ เพราะกลุ่มชาวเขา ไม่ว่าจะเป็นชาวเขาเผ่าม้ง หรือกะเหรี่ยง ก็จะมีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของตัวเอง บางพันธุ์ก็ใช้หมักเหล้า บางพันธุ์ก็ใช้ทำพิธีบวงสรวง บางพันธุ์ไว้ใช้ทำขนม อย่างเช่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันนี้ชาวบ้านยังปลูกข้าวพื้นเมืองไม่ต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเยอะมาก เขายังเห็นความสำคัญของข้าวพื้นเมืองอยู่
13 กุมภาพันธ์ 2552
2,305
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองชมทุ่ง
สำหรับการปลูกข้าวพื้นเมืองในภาคกลาง ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต พระนครศรีอยุธยา (สถานีทดลองข้าวหันตรา) เล่าถึงการปลูกข้าวในภูมิภาคนี้ว่า ในส่วนของภาคกลางจะยังมีการปลูกข้าวพื้นเมืองกันอยู่มาก ส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวพื้นเมืองที่ปรับปรุงพันธุ์แล้ว แต่ไม่ใช่การตัดต่อพันธุกรรมหรือฉายรังสี แต่เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure Line Selection) คือเป็นการคัดแถวรวงข้าวที่รวบรวมมาปลูก โดยจะเลือกแถวที่มีลักษณะดี ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมดี ทนโรคทนแมลง ใบเขียวใหญ่ ให้ผลผลิตสูง มาเป็นเมล็ดพันธุ์ แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ปลูกข้าวพื้นเมืองแท้ๆ ที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ เช่นในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีลักษณะเป็นนาข้าวน้ำลึก ข้าวพื้นเมืองที่เขายังปลูกอยู่ก็เช่น ข้าวพวง, ข้าวขาวพิจิตร, ข้าวพวงทอง, ข้าวก้อนแก้ว, ข้าวชมทุ่ง เป็นต้น
20 กุมภาพันธ์ 2552
3,546
ข้าวสังข์หยด พัทลุง
ข้าวสังข์หยด เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง ที่มีการปลูกและเป็นที่นิยมในท้องถิ่นมานานหลายชั่วอายุคน แต่ไม่มีการบันทึกประวัติที่แน่ชัด เกษตรกรในจังหวัดพัทลุงปลูกสืบทอดกันมาโดยตลอด จากหลักฐานของกรมการข้าว กระทรวงเกษตร (ในขณะนั้น) ได้รวบรวมข้าวพื้นเมืองทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัดพัทลุงด้วย ระหว่างปี 2495-2496 เก็บตัวอย่างข้าวพันธุ์สังข์หยด ในอำเภอเมืองพัทลุง และจากข้อมูลของสำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ ระบุว่า ข้าวพันธุ์สังข์หยดเป็นข้าวนาสวนพันธุ์หนึ่งของจังหวัดพัทลุง ในจำนวนพันธุ์ข้าวที่เก็บจากจังหวัดพัทลุง จำนวน 167 พันธุ์
26 กุมภาพันธ์ 2552
5,803
ข้าวพันธุ์ หอมไชยา
สำเริง แซ่ตัน ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พันธุ์ข้าวหอมในประเทศไทย มีมากมายหลายพันธุ์ แต่ถ้าเอ่ยถึงข้าวหอม คนส่วนใหญ่จะนึกถึง “ ข้าวหอมมะลิ ” หรือ “ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ” ซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ แต่ความจริงแล้วข้าวหอมในบ้านเรายังมีพันธุ์อื่น ๆ อีกที่ปลูกอยู่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองที่ชาวนาได้ปลูกรักษาพันธุ์ไว้ เป็นมรดกตกทอดจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ในภาคใต้ แม้การทำนาจะมีพื้นที่ลดลงมาก แต่ก็เป็นแหล่งความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่เป็นมรดกสืบทอดสู่รุ่นลูกหลานต่อไป
15 กันยายน 2551
4,859
ข้าวเหลืองประทิว
ข้าวเหลืองปะทิว เป็นข้าวพื้นเมืองดั้งเดิมของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นข้าวพันธุ์หนักปลูกในฤดูนาปี เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม มีจำนวนเมล็ดต่อรวงมากปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวได้ดี และทนทานต่อโรคแมลงดี ลักษณะเมล็ดข้าวมีสีเหลือง เลื่อมมัน เมล็ดยาว มีน้ำหนักเมล็ดดี ข้าวหุงสุกจะขึ้นหม้อ ซึ่งคนพื้นบ้านในภาคใต้มีพฤติกรรมนิยมกินที่เป็นข้าวแข็ง-ร่วน สำหรับรับปรานกับแงพื้นบ้านชนิดต่างๆ
12 มีนาคม 2552
12,565
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู เชียงราย
1. ความเป็นมา เมื่อย้อนเวลาไปหาอดีตเมื่อ 40-50 ปี ชาวนาไทยในแทบล้านนา ซึ่งกินข้าวเหนียวเป็นหลัก ผู้มีนาในครอบครองมาก จะปลูกข้าวเหนียวคุณภาพดี คือ เมล็ดเล็ก เรียวยาว นุ่ม มีกลิ่นหอม ไม่เน้นผลผลิต ซึ่งสันนิฐานว่าน่าจะเป็นข้าวเขี้ยวงู แต่ในชาวนาผู้มีที่นาน้อย ข้าวที่ปลูกเมล็ดใหญ่ ค่อนข้างป้อม ผลผลิตมาก ไม่เน้นคุณภาพ ต่อมาเมื่อทางราชการโดย กรมการข้าว และสถาบันวิจัยข้าว ได้ออกรับรองพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง ในปี 2505 และข้าวเหนียว กข6 ในปี 2520 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ทำให้ชาวนาในเขตภาคเหนือ รวมทั้งจังหวัดเชียงราย หันมาปลูกข้าวเหนียวพันธุ์รับรองดังกล่าวแทน โรงสีจึงหันมาสีข้าว กข6 ให้มีลักษณะเมล็ดเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูแทน พันธุ์ดั้งเดิมจึงค่อยๆหายไปจากผืนนา จะมีอยู่ก็แต่ชื่อข้าวทางการค้าเท่านั้น ปี 2548 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู โดยนำเมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์ปฎิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ (Germplasm Bank) มาทำการคัดเลือกเพื่อให้ได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่ได้นี้จะเป็นข้าวพื้นเมืองดั้งเดิม ที่กลับมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ ชาวนา โรงสี ผู้แปรรูป และผู้บริโภค
20 มีนาคม 2552
8,239
เหนียวสันป่าตอง
ประวัติพันธุ์ -ได้จากการคัดเลือกข้าวเจ้าสายพันธุ์เหลืองใหญ่ 10-137-1 ซึ่งกลายพันธุ์เป็นข้าวเหนียว โดยนายมณี เชื้อวิโรจน์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง นำไปปลูกคัดพันธุ์ใหม่ จนได้พันธุ์เหนียวสันป่าตอง 137-1-16
27 มีนาคม 2552
7,375
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×