สูตรสมุนไพรและสารเคมี
(130 เรื่อง)
การทำสารจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้าใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืช
การปลูกผักและไม้ผลในปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมหันไปพึ่งสารเคมีประเภทฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต การมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากพอและทันต่อความต้องการในการบริโภค โดยเฉพาะสาร "จิบเบอเรลลิน" ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นคุณไสว ม่วงศรีจันทร์ จึงได้รับการแนะนำการทำสารเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชจากวิชาการส่งเสริมโดยการทำจิบเบอเรลลิลจากหัวไชเท้าเพื่อใช้ในสวนผักและไม้ผลเพื่อลดละการใช้สารเคมีและลดต้นทุน ซึ่งมีขั้นตอนที่ง่ายไม่ยุ่งยาก
30 พฤศจิกายน 2558
3,744
การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ในปัจจุบันนี้ การทำเกษตรจะมีศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรหลายท่านต้องประสบกับปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชกันมาก ทำให้ต้องหาวิธีการป้องกันแก้ไขกันไปหลากหลาย ซึ่งในการแก้ปัญหาหรือการป้องกันศัตรูพืชเกษตรกรแต่ละราย จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เหมือน หรือแตกต่างกันออกไป บางคนอาจจะนำสารเคมีมาใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือบางคนอาจจะนำสารชีวภาพมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งคุณละเอียด บุญพร้อม เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้นำเชื้อราบิวเวอร์เรีย มาช่วยกำจัดศัตรูพืชอย่างเพลี้ยแป้ง ให้หมดไปได้ ด้วยวิธีการจัดการดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
7,832
น้ำหมักสมุนไพรรสขมฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ในการปลูกพืชของเกษตรกรนั้นปัญหาที่พบค่อนข้างบ่อย คือปัญหาของเชื้อแบคทีเรียและแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายพืชสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับเกษตรกร หากไม่รีบหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการแก้ไขอาจจะมีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้น
27 พฤศจิกายน 2558
2,066
เร่งการแยกตัวของชั้นน้ำมันทาร์ ออกจากน้ำส้มควันไม้ ได้ภายใน 15 วัน
น้ำส้มควันไม้ คือของเหลวที่ได้จากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการเผาไม้ให้กลายเป็นถ่าน สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับการเกษตรได้ทุกด้าน ซึ่งน้ำส้มควันไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้นั้น ต้องนำน้ำส้มควันไม้ที่ได้ ทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกประมาณ 3 เดือน ในที่ร่ม เพื่อให้เกิดการตกตะกอน จะแยกตัวเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดจะเป็นน้ำมันใส ชั้นกลางเป็นน้ำส้มควันไม้ และ น้ำมันดินหรือทาร์จะตกตะกอนอยู่ด้านล่างสุด จากนั้นให้แยกเอาส่วนน้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ต่อไป แต่สำหรับคุณอำนวย จ่างสกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้อัศจรรย์ควันไม้ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ได้กล่าวผ่านทางรายการร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า การจะน้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้ตกตะกอนนานถึง 3 เดือน เกษตรกรสามารถเร่งการตกตะกอนของน้ำส้มควันไม้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆใช้เวลาเพียง 15 วันก็สามารถนำน้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยวิธีการดังนี้
27 พฤศจิกายน 2558
1,846
สุดยอดน้ำหมักสมุนไพรกำจัดเชื้อรา
ในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งฝนตกต่อเนื่องและบวกกับมีแดดออกตอนกลางวัน ทำให้พืชผัก ไม้ผล รวมถึงนาข้าวของเกษตรกรต้องระมัดระวังในเรื่องของเชื้อราที่มาพร้อมกับสภาพอากาศที่ร้อนชื้นอย่างนี้ ทำให้เกษตรกรต้องหาวิธีในการป้องกันและดูแลพืชผัก ไม้ผล และข้าวในนาข้าวไม่ให้เกิดเชื้อราขึ้น และเตรียมรับมือกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่คาดไม่ถึง
24 พฤศจิกายน 2559
12,332
สูตรสมุนไพรกำจัดเพลี้ยอ่อน
เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ทำลายพืชโดยดูดกินน้ำเลี้ยงตามยอดอ่อน ใบอ่อน ดอก ถ้าเกิดระบาดในขณะที่ต้นพืชยังเล็กทำให้ต้นแคระแกรน ใบอ่อน ยอดอ่อนหงิกงอ แต่ถ้าต้นถั่วอยู่ในระยะออกดอก จะทำให้ดอกร่วง เพลี้ยอ่อนเป็นศัตรูสำคัญมากของถั่วลิสง
29 ธันวาคม 2559
1,861
วิธีใช้สารเคมีกำจัดแมลงในสวนไม้ผล อย่างประหยัดและปลอดภัย
ในการทำสวนผลไม้ หรือการปลูกพืชผักชนิดต่างๆ ปัญหาที่เกษตรกร จะหลีกเลี่ยงได้ยาก หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาของแมลงที่เข้ามารบกวนและทำลายผลผลิต ที่สวยงามและสมบูรณ์ ของแปลงเกษตร ซึ่งจากการลงพื้นที่ไปยังสวนแก้วมังกรชลสิทธิ์ คุณปัญญา จงทอง ผู้จัดการสวนแก้วมังกรชลสิทธ์ ที่เข้ามาดูแลสวนแก้วมังกร แทนคุณยายสาคร ชาลี เจ้าของสวนแก้วมังกรชลสิทธิ์ ที่ผันตัวเองมาทำธุรกิจค้าขาย ได้แนะวิธีการดีดี ที่สามารถกำจัดแมลงได้แบบง่าย ๆ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยวิธีการดังนี้ วิธีการใช้สารเคมีกำจัดแมลงอย่างปลอดภัย
30 พฤศจิกายน 2558
9,504
กำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า ด้วยผลไม้รสฝาด
โรครากเน่า-โคนเน่า เกิดได้กับพืชทุกชนิด หากในพื้นที่ปลูกนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเกิดโรค ซึ่งมักพบโรคนี้ในพืชที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มะนาว พืชผัก ฯลฯ โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและเกิดโรคนี้ คือ ช่วงฤดูฝน(ฝนชุก-ระบายน้ำไม่ดี)ไปจนถึงฤดูหนาว หากพืชเป็นโรคนี้แล้วยากต่อการจะกู้ชีพคืนกลับมาให้ปกติดี เนื่องจากเชื้อจะเข้าทำลายพืชทางระบบรากไปจนถึงโคนต้น ซึ่งกว่าส่วนอื่นๆ ของพืชจะแสดงอาการของโรครากเน่า-โคนเน่าออกมาให้เห็นก็เป็นช่วงเวลาที่สายเกินกว่าจะเยียวยาได้
10 พฤษภาคม 2559
1,776
การทำน้ำหมักจากผลไม้รสฝาด ป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า
จากการลงพื้นที่ไปพบ คุณสมเดช สง่าแสง เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบถามวิธีการรักษา และป้องกันโรครากเน่าในพืช ซึ่งคุณสมเดช ได้แนะนำถึงวิธีการรักษา และการป้องกัน แบบง่าย ๆ โดยในการรักษาและป้องกันโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อรานั้น คุณสมเดช แนะนำว่าควรที่จะเลือกสมุนไพรหรือผลไม้ที่มีรสชาติฝาดมาใช้ ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อราได้แล้ว โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
15 กันยายน 2559
3,621
ฮอร์โมนไซโตไคนินจากหัวไชเท้า ใช้เร่งโต-ขยายขนาดผล
ไซโตไคนิน(Cytokinin)เป็นกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุม การแบ่งเซลล์ การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์พืช
21 ธันวาคม 2559
11,492
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×