ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
(252 เรื่อง)
3 พฤศจิกายน 2558
238,422
ปุ๋ยอินทรีย์ประหยัดต้นทุนสูตรนี้ เป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ที่คุณสมศักดิ์ ยิ้มพักตร์ เกษตรกรวัย 60 ปี ผู้ทำไร่นาสวนผสม อยู่บ้านเลขที่ 46 ม.9 บ้านทับตาบ้า ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นใช้กับต้นไม้ที่ตัวเองปลูก จนพบว่านอกจากปุ๋ยสูตรนี้จะประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้แล้ว ปุ๋ยสูตรนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ดินและพืชต้องการ สามารถใช้บำรุงตั้งแต่ราก-ลำต้น-ใบ-ดอก-ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย ทังวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำปุ๋ยตามสูตรยังสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น จึงทำให้คุณสมศักดิ์มีปุ๋ยคุณภาพดีใช้ได้ตลอดปี
3 พฤศจิกายน 2558
1,514
3 พฤศจิกายน 2558
3,282
ผู้ใหญ่สวง นพคุณ ได้ทำการเกษตรแบบลดการใช้สารเคมี มายาวนานกว่า 10 ปี เพราะรู้สึกถึงผลกระทบที่ได้รับจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี จึงริเริ่มส่งเสริม เปลี่ยนแปลงการทำการเกษตร ไปสู่ลูกบ้าน ปัจจุบัน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สอนทุกอย่างให้กับลูกบ้าน ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และ ปัจจุบัน ได้เริ่มการทำกองทุนพันธุ์พืช ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีพื้นที่ทำแปลงเมล็ดพันธ์กว่า 70 ไร่ เป็นการรวมตัวกันของลูกบ้าน ซึ่งได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำน้ำหมัก สูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืช(สูตรไนโตรเจน) โดยมีวิธีการทำ ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2558
12,513
ปุ๋ยหมักจากปลาหรือน้ำหมักจากปลา กลายเป็นที่กล่าวขานถึงกันในหมู่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์มานานหลายปี ด้วยคุณสมบัติเข้มข้นที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ทำให้พืชงอกงาม แข็งแรง ขั้วผลเหนียว ติดผลดกขึ้น(เห็นผลชัดเจนในไม้ผล) นอกจากนี้ยังเป็นการนำเอาวัตถุดิบ เช่น ปลาเล็กปลาน้อย หรือ เศษเหลือจากการทำปลาที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางการเกษตร จนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในขณะที่ดินปลูกกลับมามีชีวิตและทำให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่หรือติดผลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อใช้เป็นประจำสม่ำเสมอ
3 พฤศจิกายน 2558
3,253
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.76 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.89 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.64 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×