โรคพืช
(2 เรื่อง)
โรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำ
เตือนเกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ ควรระวังการเกิดโรคราน้ำค้าง เนื่องจากช่วงนี้อากาศนาวบางพื้นที่อาจมีหมอกและน้ำค้างในช่วงเช้า ความชื้นสูง อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 16-22 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของโรค โดยสปอร์ของเชื้อราจะปลิวไปตามลมหรือติดไปกับสิ่งที่เคลื่อนไหวต่างๆ แล้วตกลงบนใบพืชและข้าทำลายพืช
3 พฤศจิกายน 2558
3,894
พิชิตโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง แบบไม่ต้องใช้สารเคมี ได้ผลดี 100%
โรคราน้ำค้างมีสาเหตุจากมาจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis พบพืชมีอาการของโรคมากช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูง อากาศหนาว มีน้ำค้างลงจัด และฝนตกชุก แพร่ระบาดมากในหน้าฝนและหนาว เชื้อราสาเหตุของการเกิดโรคราน้ำค้างสามารถแพร่ระบาดได้ดีโดย ลม น้ำฝน เครื่องมือทางการเกษตร และ การเคลื่อนย้ายพืชปลูกและสามารถมีชีวิตอยู่ข้ามปีได้ จากการอาศัยในดินและซากพืชหรือเมล็ดพันธุ์ ที่เคยมีประวัติการแพร่ระบาดมาก่อน เชื้อราสาเหตุโรคพืชเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 4-24 องศาเซลเซียส แต่ไม่ทนต่อแสงแดดจัด หากเข้าทำลายพืชปลูกจะสามารถสร้างความเสียหายให้เกิดกับพืชได้ โดยจะทำให้ผลผลิตพืชลดลง หากเป็นมากพืชอาจเหี่ยวแห้งตายในที่สุด
28 ธันวาคม 2559
17,330
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×