วัชพืช
(17 เรื่อง)
การทำสารกำจัดวัชพืชใช้เอง
สารกำจัดวัชพืชในสวนยางสูตรประหยัดต้นทุน ภูมิปัญญาเกษตรกรของคุณบุญมี มะลิสา ปราชญ์เกษตรกรชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรผสมผสาน โดยยึดหลักการพึ่งพาธรรมชาติ มีการค้นค้นสูตรสารสกัดชีวภาพมาใช้ด้านการเกษตร และหนึ่งสูตรที่น่าสนใจ คือ การทำสารกำจัดวัชพืช ที่ไม่ทิ้งสารพิษตกค้างยาวนานในดิน ซึ่งคุณบุญมียินดีในการเผยแพร่องค์ความรู้นี้ผ่านทาง www.rakbankerd.com
26 พฤศจิกายน 2558
11,485
จัดการหญ้าคาแบบถอนรากถอนโคน โดยไม่ต้องใช้สารเคมี
หญ้าคาเป็นวัชพืชร้ายที่อยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาช้านาน สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นพืชที่กำจัดได้ยาก ก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่เกษตรกรยิ่งนัก
26 พฤศจิกายน 2558
92,013
ผักโขม มีประโยชน์มากกว่าวัชพืชริมทาง
ผักโขม : พืชล้มลุก แตกกิ่งก้านดี มีความสูงได้ถึง 1.5 เมตร พบเห็นได้ทั่วไป อยู่ในวงศ์ Amaranthaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amaranthus lividus พบแพร่กระจายพันธุ์ในประเทศไทยหลายชนิดพันธุ์ เช่น ผักโขมหัด ผักโขม ผักโขมสวน ผักโขมหนาม ฯ สามารถนำส่วนยอดหรือดอกมาปรุงอาหารรับประทานได้ สำหรับพันธุ์ที่นิยมนำมาประกอบอาหาร เช่น แกงเลียง ผัดไข่ หรือ ลวกจิ้มน้ำพริก ได้แก่ ผักโขมสวน ผักโขมจีน จุดเด่นของผักโขมที่สังเกตได้ชัดเจนในทุกสายพันธุ์ คือ ดอกที่ออกเป็น กระจุกและเบียดกันแน่นอยู่ เป็นช่อๆ ในหนึ่งช่อ จะมีทั้งดอกตัวเมียและดอกตัวผู้ โดยดอกตัวผู้ จะอยู่ส่วนบนของช่อดอก ส่วนดอกตัวเมียจะอยู่ด้านล่าง เมื่อติดผล ผลจะมีขนาดเล็กสีเขียว แก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกตรงกลางผลเพื่อปล่อยเมล็ดสีน้ำตาล-ดำ เล็กๆ ที่อัดแน่นอยู่ในผลออกมา แพร่กระจายพันธุ์และเติบโตเป็นรุ่นต่อไป ได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะพบกระจายตัวมากในหน้าฝน ตามป่าละเมาะ หัวคันนา หรือ แม้แต่ริมถนนหนทาง ก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไป
3 พฤศจิกายน 2558
7,738
ป้องกันแมลงเข้าทำลายพืชปลูก ด้วยการฉีดสารป้องกันแมลงก่อนดายหญ้า
ตามปกตินิสัยของแมลงไม่ว่าจะเป็นแมลงศัตรูพืช หรือ แมลงทั่วไป มักจะมีวงจรชีวิตอยู่ตามพุ่มไม้ ใบหญ้า ดังนั้น แหล่งหญ้าที่รกทึบ จึงกลายเป็นสถานที่ชุมนุมของแมลงมากมายหลากสายพันธุ์ นั่นจึงเป็นที่มาของการที่เกษตรกรผู้ทำสวน ทำไร่ ต้องทำการดายหญ้า กำจัดวัชพืช ในแปลงพืชปลูก เพื่อลดการแย่งชิงอาหารและแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ของโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดแหล่งสะสมองศัตรูพืชที่จะมาสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับพืชปลูก
3 พฤศจิกายน 2558
1,425
47 วิธีลดต้นทุนกำจัดวัชพืช ในเรือกสวนไร่นา
หน้าฝนแล้ว พืชที่ผ่านแล้งมาได้จะมีการเจริญเติบโตแบบพุ่งพรวดทะลุเพดานกันเลยเชียว โดยเฉพาะพืชจำพวกหญ้าวัชพืช ซึ่งเป็นตระกูลที่อึดทึกทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพืชปลูกที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วหลายชั่วรุ่น จนความอึดทึกทนที่มีอยู่ในธรรมชาติเดิมของต้นตระกูลนั้นหายไป และหากปล่อยพืชปลูกไว้ให้ต่อสู้กับเหล่าหญ้าวัชพืชหรือพืชอื่นที่ไม่ต้องการให้มาเติบโตในแปลงปลูกเพียงลำพัง ก็มีแววว่าพืชปลูกนั้นจะอยู่ในฝั่งผู้แพ้เรื่อยไป
24 มิถุนายน 2559
8,610
การใช้เกลือทะเลและกากน้ำตาลกำจัดหญ้าวัชพืช
ลดต้นทุนการผลิตพืช ด้วยเทคนิควิธีการง่ายๆ เพียงแค่นำสารเคมีหรือสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในบ้านเรือนมาประยุกต์ใช้ในอัตราส่วนที่หมาะสม ก็สามารถสร้างสารกำจัดวัชพืชที่ใช้แล้วได้ผลดีเหมือนการใช้สารเคมี โดยไม่ต้องมีต้นทุนเพิ่มเติมในการซื้อหาสารเคมีมากำจัดวัชพืช ด้วยสูตรและวิธีการทำแสนง่าย ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
28,757
กำจัดหญ้าวัชพืชด้วยเกลือและกลีเซอร์รีน
วัชพืช ที่พบในแปลงปลูกพืชมักจะเป็นประเภทที่ทนทาน ยากต่อการกำจัดทิ้ง ทั้งยังมีขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายพันธุ์ การเจริญเติบโต และ การแพร่กระจายพันธุ์ที่สูงกว่าพืชพันธุ์ที่ปลูก เนื่องจากพืชพันธุ์ที่ใชhปลูกในปัจจุบันนั้นผ่านขบวนการคัดเลือกและดัดแปลงจากมนุษญื ในด้านของการเพิ่มผลผลิตมากกว่าความคงทนอยู่รอด ในสภาพแวดล้อมที่มีศัตรูและการแก่งแย่งสูงตามธรรมชาติ ดังนั้น หากพบว่ามีประชากรวัชพืชแพร่ระบาดมากในแปลงพืชปลูก เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการเร่งกำจัดออกจากแปลง เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งขันและปริมาณของผลผลิต ฉะนั้นจึงทำให้เกษตรกรจำต้องสิ้นเปลืองเงินทุนในการซื้อหาสารเคมีมากำจัดวัชพืชในแปลงนา จนกลายเป็นปัญหาเรื่องการขาดทุน หรือได้ ไม่คุ้มเสีย จึงเป็นที่มาของการคิดค้นสารอินทรีย์ ประหยัดต้นทุน ที่สามารถนำมาใช้แทนการใช้สารเคมีอย่างได้ผล ดังภูมิปัญญาของคุณพ่อศรีเทพ คชนะ จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนอ่างแก้ว จังหวัดยโสธร ที่ใช้เกลือแกงและกลีเซอรีนเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตสารกำจัดวัชพืช ซึ่งมีวิธีการผลิต ดังนี้
26 พฤศจิกายน 2558
10,841
น้ำหมักมะม่วงหิมพานต์กำจัดวัชพืช
วัชพืช ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจรองลงมาจากพวกแมลงศัตรูพืช และโรคพืช เป็นต้น การป้องกันกำจัดก็ยาก เนื่องจากเป็นพืชที่ทนต่อการทำลาย เกษตรกรหลายท่านจึงต้องยอมใช้สารเคมีในการกำจัดพวกวัชพืช ถึงแม้ว่าจะเป็นอันตรายแต่ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ ด้านคุณอารีรัตน์ พูนปาล เกษตรกรชาวตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ได้มีแนวคิดในการกำจัดวัชพืชที่ได้จากธรรมชาติ ได้ผลดียิ่งนัก
26 พฤศจิกายน 2558
5,255
น้ำนมราชสีห์
น้ำนมราชสีห์มีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง พบทั่วไปในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก อาจมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง ในไทยพบเป็นวัชพืชทุกภาค ขึ้นตามชายป่า ที่รกร้าง ท้องนา และพื้นที่โล่งจนถึงระดับความสูง 1200 เมตร
3 พฤศจิกายน 2558
1,875
การขยายยาฆ่าหญ้า(ไกลโฟเสต )
คุณสุพัฒน์ ภมรพิพัฒน์ หมอดินอาสาดีเด่นประจำตำบลสระกรวด ประธานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนเองบ้านวังขาม อยู่บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ที่ 3 บ้านวังขาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 084-9512413 เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม มีการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักผลไม้ ทำนา บนเนื่อที่ กว่า 100 ไร่ โดยทำการเกษตรแบบชีวภาพ ทำน้ำหมักชีวภาพต่างๆขึ้นใช้เอง และทำการเกษตรแบบลดต้นทุน
30 พฤศจิกายน 2558
6,811
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×