พืชเศรษฐกิจ
(523 เรื่อง)
น้ำหมัก 7 ประจัญบาน กำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
จากการที่เป็นคนชอบศึกษาเรียนรู้และทำการทดลอง ทำให้คุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำเกษตร ซึ่งจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณลุงทองสุขนั้น คุณลุงได้บอกสูตรเด็ดเพื่อใช้ในการกำจัดเพลี้ยแป้ง นั่นคือสูตรน้ำหมัก7ประจัญบานกำจัดเพลี้ยแป้งนั่นเอง ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
6 มกราคม 2560
โรคอะฟลาท็อกซิน
เชื้อรา Aspergillus flavus จะสร้างกลุ่มของสปอร์สีเหลืองปนเขียว ซึ่งเห็นความแตกต่างได้จากโรคจากเชื้อราอื่น ๆ เมื่อทำการเก็บเกี่ยว
25 สิงหาคม 2551
โรคราน้ำค้าง (DOWNY MILDEW)
เมื่อข้าวโพดยังเป็นต้นกล้า จะเกิดจุดสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนบนใบเลี้ยง และใบจริงสองสามใบแรก ต่อจากนั้นจุดนี้จะขยายเป็นทางสีขาวลามไปยังฐานใบ ...บนใบที่ผลิตออกมาใหม่ จะมีทางสีขาว เขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อน เกิดขึ้นจากฐานใบถึงปลายใบ ทางดังกล่าวอาจยาวติดต่อกันไปหรือขาดเป็นช่วง บางครั้งอาจพบลักษณะอาการเป็นปื้นสีขาวจากฐานใบไปยังปลายใบ
2 กันยายน 2551
โรคใบจุด (LEAF SPOT)
ลักษณะอาการของโรคส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นบนใบแก่ แต่บางครั้งอาจพบบนกาบใบและฝักด้วย โดยระยะแรกเกิดเป็นจุดเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวเข็มมุด สีเขียวอ่อน ต่อมาตรงกลางจุดจะแห้ง มีสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน ล้อมรอบด้วยวงแหวนสีน้ำตาลแดง ในที่สุดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลไหม้ และจะมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง จุดใหญ่เต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 มิลลิเมตร
2 กันยายน 2551
การใช้หัวกลอย บันใดลิงและสะเดาปราบเพลี้ยแป้ง
สูตรนี้เป็นสูตรที่คุณสมเกียรติ สุขอินทร์ ได้ทำการคิดค้นและทดลอง พร้อมกับการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าศึกษาเรียนรู้จากที่ต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ และนำไปทดลองใช้กับมันสำปะหลังจนได้ผลสำเร็จ โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
10 สิงหาคม 2555
การปลูกมันคอนโด
การปลูกมันคอนโด เป็นวิการที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร วิธีการใหม่ที่นำมาปลูกก็ยังมีข้อเสียคือ เพราะต้องปลูกทิ้งไว้นาน 3 เดือน ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่นิยมทำกันนั่นเอง เพราะถ้าต้องปลูกทิ้งไว้ แล้วช่วง 3 เดือนที่ต้องทิ้งไปก็จะไม่มีรายได้ แต่คุณลุงท่านนี้ คือ ลุงอ่อนสี ไทยธานี เกษตรกร อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ท่านยึดตามหลักทฤษฎีพอเพียงของในหลวง ซึ่งเป็นแนวทางที่มีมานานแล้วแต่คนไทยไม่ค่อยสนใจนัก หากเราอยู่อย่างพอเพียง ยึดทางสายกลาง ไม่มากไปและก็ไม่น้อยไป เราก็สามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนใคร ไม่ว่าจะเป็นตัวเรา หรือใครก็ตาม
5 กุมภาพันธ์ 2552
การใช้ขี้หมูเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
นายภานุพงศ์ สิงห์คำ นักวิชาการเกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้คิดค้นวิธีการใช้มูลสัตว์กับต้นมันสำปะหลัง ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยทางดิน และใช้เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบก็ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
16 กุมภาพันธ์ 2552
ป้องกันหนูกัดต้นปาล์มปลูกใหม่ด้วยถุงพลาสติก
การป้องกันไม่ให้หนูกัดโคนต้นปาล์มที่เพิ่งปลูกใหม่ด้วยวิธีการของคุณแฉล้ม วิริยะพัฒนาธรรม เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
20 มีนาคม 2553
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 เกิดจากฝีมือการปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ที่ได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูง มีความทนแล้ง เพื่อใช้เป็นพันธุ์แนะนำให้เกษตรกรจนได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 1,106 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 72 และนครสวรรค์2 รวมทั้งยังให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธ์ลูกผสมทางการค้าที่มีความทนแล้งในระยะออกดอก
14 กรกฎาคม 2552
การใช้แมลงช้างควบคุมเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลัง
ดร.โกศล เจริญสม อ.ประจำศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง ได้ให้ข้อมูลผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงวิธีการกำจัดเพลี้ยแป้งว่า เพลี้ยแป้งสามารถกำจัดได้ด้วยการใช้สารเคมี และ กำจัดด้วยวิธีชีวินทรีย์ อย่างเช่นการใช้แมลงช้างปีกใส ซึ่งเป็นแมลงตัวห้ำที่กินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร ซึ่งเหยื่อองแมลงช้าง ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย (ตัวอ่อน) เพลี้ยไฟ ไรแดง ไร 2 จุด แมลงหวี่ขาว ไข่และตัวหนอนวัย 1-2 ของหนอนผีเสื้อหลายชนิด แต่เหยื่อที่แมลงช้างชอบมากที่สุด คือ เพลี้ยอ่อน ..
6 สิงหาคม 2558
เทคนิคเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 10-20 ตันต่อไร่
คุณสุทิน จันขาว ผู้ก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศรีโสธรพัฒนา ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จังหวัดยโสธร กล่าวว่าภายในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเล็กน้อยเพียง 1-3 ไร่สามารถปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตถึง 10 ไร่ หากแต่ว่าเราต้องดูแลเบื้องต้นก่อนปลูกอย่างดีโดยการใช้ฮอร์โมนสูตรพิเศษที่ใช้สำหรับการเร่งรากก่อนปลูกและบำรุงให้หัวมันสำประหลังสมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และได้เปอร์เซ็นต์แป้งสูง
21 กรกฎาคม 2552
การปลูกถั่วพร้าบำรุงดินในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราโดยส่วนมากจะเป็นแบบพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ดินเสื่อมสภาพ อินทรียวัตถุในดินก็มีน้อยส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ก็ลดลงตามไปด้วย การฟื้นฟูสภาพดินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเกษตรกร ซึ่งการฟื้นฟูสภาพดินสามารถทำได้หลายวิธี การปลูกถั่วพร้า ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพดิน ซึ่งมีวิธีง่ายๆดังนี้
25 สิงหาคม 2552
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.46 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
22-32°C
ภูเก็ต
26-32°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×