พืชเศรษฐกิจ
(516 เรื่อง)
น้ำหมัก 7 ประจัญบาน กำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
จากการที่เป็นคนชอบศึกษาเรียนรู้และทำการทดลอง ทำให้คุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ประสบความสำเร็จในเรื่องการทำเกษตร ซึ่งจากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุยกับคุณลุงทองสุขนั้น คุณลุงได้บอกสูตรเด็ดเพื่อใช้ในการกำจัดเพลี้ยแป้ง นั่นคือสูตรน้ำหมัก7ประจัญบานกำจัดเพลี้ยแป้งนั่นเอง ด้วยวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
6 มกราคม 2560
โรคอะฟลาท็อกซิน
เชื้อรา Aspergillus flavus จะสร้างกลุ่มของสปอร์สีเหลืองปนเขียว ซึ่งเห็นความแตกต่างได้จากโรคจากเชื้อราอื่น ๆ เมื่อทำการเก็บเกี่ยว
25 สิงหาคม 2551
การใช้หัวกลอย บันใดลิงและสะเดาปราบเพลี้ยแป้ง
สูตรนี้เป็นสูตรที่คุณสมเกียรติ สุขอินทร์ ได้ทำการคิดค้นและทดลอง พร้อมกับการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าศึกษาเรียนรู้จากที่ต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ และนำไปทดลองใช้กับมันสำปะหลังจนได้ผลสำเร็จ โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
10 สิงหาคม 2555
การปลูกมันคอนโด
การปลูกมันคอนโด เป็นวิการที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร วิธีการใหม่ที่นำมาปลูกก็ยังมีข้อเสียคือ เพราะต้องปลูกทิ้งไว้นาน 3 เดือน ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่นิยมทำกันนั่นเอง เพราะถ้าต้องปลูกทิ้งไว้ แล้วช่วง 3 เดือนที่ต้องทิ้งไปก็จะไม่มีรายได้ แต่คุณลุงท่านนี้ คือ ลุงอ่อนสี ไทยธานี เกษตรกร อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ท่านยึดตามหลักทฤษฎีพอเพียงของในหลวง ซึ่งเป็นแนวทางที่มีมานานแล้วแต่คนไทยไม่ค่อยสนใจนัก หากเราอยู่อย่างพอเพียง ยึดทางสายกลาง ไม่มากไปและก็ไม่น้อยไป เราก็สามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนใคร ไม่ว่าจะเป็นตัวเรา หรือใครก็ตาม
5 กุมภาพันธ์ 2552
การใช้ขี้หมูเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
นายภานุพงศ์ สิงห์คำ นักวิชาการเกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้คิดค้นวิธีการใช้มูลสัตว์กับต้นมันสำปะหลัง ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยทางดิน และใช้เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบก็ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
16 กุมภาพันธ์ 2552
ป้องกันหนูกัดต้นปาล์มปลูกใหม่ด้วยถุงพลาสติก
การป้องกันไม่ให้หนูกัดโคนต้นปาล์มที่เพิ่งปลูกใหม่ด้วยวิธีการของคุณแฉล้ม วิริยะพัฒนาธรรม เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
20 มีนาคม 2553
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 เกิดจากฝีมือการปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ที่ได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูง มีความทนแล้ง เพื่อใช้เป็นพันธุ์แนะนำให้เกษตรกรจนได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 1,106 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 72 และนครสวรรค์2 รวมทั้งยังให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธ์ลูกผสมทางการค้าที่มีความทนแล้งในระยะออกดอก
14 กรกฎาคม 2552
การใช้แมลงช้างควบคุมเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลัง
ดร.โกศล เจริญสม อ.ประจำศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง ได้ให้ข้อมูลผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงวิธีการกำจัดเพลี้ยแป้งว่า เพลี้ยแป้งสามารถกำจัดได้ด้วยการใช้สารเคมี และ กำจัดด้วยวิธีชีวินทรีย์ อย่างเช่นการใช้แมลงช้างปีกใส ซึ่งเป็นแมลงตัวห้ำที่กินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร ซึ่งเหยื่อองแมลงช้าง ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย (ตัวอ่อน) เพลี้ยไฟ ไรแดง ไร 2 จุด แมลงหวี่ขาว ไข่และตัวหนอนวัย 1-2 ของหนอนผีเสื้อหลายชนิด แต่เหยื่อที่แมลงช้างชอบมากที่สุด คือ เพลี้ยอ่อน ..
6 สิงหาคม 2558
เทคนิคเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 10-20 ตันต่อไร่
คุณสุทิน จันขาว ผู้ก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศรีโสธรพัฒนา ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จังหวัดยโสธร กล่าวว่าภายในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเล็กน้อยเพียง 1-3 ไร่สามารถปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตถึง 10 ไร่ หากแต่ว่าเราต้องดูแลเบื้องต้นก่อนปลูกอย่างดีโดยการใช้ฮอร์โมนสูตรพิเศษที่ใช้สำหรับการเร่งรากก่อนปลูกและบำรุงให้หัวมันสำประหลังสมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยเพิ่มน้ำหนัก และได้เปอร์เซ็นต์แป้งสูง
21 กรกฎาคม 2552
การปลูกถั่วพร้าบำรุงดินในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราโดยส่วนมากจะเป็นแบบพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ดินเสื่อมสภาพ อินทรียวัตถุในดินก็มีน้อยส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ก็ลดลงตามไปด้วย การฟื้นฟูสภาพดินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเกษตรกร ซึ่งการฟื้นฟูสภาพดินสามารถทำได้หลายวิธี การปลูกถั่วพร้า ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพดิน ซึ่งมีวิธีง่ายๆดังนี้
25 สิงหาคม 2552
สูตรดินเพาะกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทำการขยายพันธุ์นั้นเกษตรกรผู้เพาะปลูกจะต้องสังเกตความเหมาะสมของเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาปลูกแล้วยังจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของดินที่จะนำมาทำการเพาะปลูกปาล์มจะต้องมีการระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ขัง อีกทั้งยังต้องมีความอุดมสมบรูณ์ที่เหมาะสมแก่การงอกของเมล็ดปาล์มได้ดีอีกด้วย คุณเจริญ ทิพย์คำ จึงได้ทำการทดลองดินที่มีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูกปาล์มมาหลายอย่าง แล้วพบว่าสูตรดินเพาะปลูกนี้ทำให้อัตราการงอกของเมล็ดปาล์มได้ดีกว่าสูตรอื่นๆ
1 ธันวาคม 2552
ด้วงกุหลาบ ศัตรูปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก
เป็นศัตรูสำคัญชนิดหนึ่งของต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก ซึ่งย้ายไปปลูกในแปลงใหญ่โดยเฉพาะในที่ดินบุกเบิกใหม่ โดยจะกัดกินทำลายในปาล์มน้ำมัน ถ้ารุนแรงจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็กใบโกร๋นหมด ทำให้ต้นปาล์มน้ำมันชะงักการเจริญเติบโต โดยด้วงจะกัดกินใบเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น
18 ตุลาคม 2554
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×