พืชเศรษฐกิจ
(516 เรื่อง)
การกรีดยางพาราแบบครึ่งลำต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน
การกรีดครึ่งลำต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน : ใช้กรีดกับเปลือกแรกหรือเปลือกงอกใหม่ กับสวนที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไร่
2 สิงหาคม 2556
1,341
ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตดี ด้วยปุ๋ยหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรเพิ่มผลผลิต
จากการสัมภาษณ์ นายกฤษณพงศ์ หนาสมัย นักวิชาการปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Famer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.30 - 15.00 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต นายกฤษณพงศ์ กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีผลผลิตลดลง มีคำแนะนำที่ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพใส่ต้นปาล์มน้ำมัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
24 พฤษภาคม 2555
1,842
การจัดการช่อปาล์มน้ำมันเพิ่มผลผลิต
ตามปกติปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรปลูกโดยทั่วไปจะเริ่มออกดอกตัวผู้เมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุประมาณ 12-15 หลังปลูก โดยที่เกษตรกรโดยส่วนมากมักจะปล่อยให้ปาล์มน้ำมันออกดอกไปตามธรรมชาติ แต่การที่เราไว้ช่อดอกปาล์มน้ำมันในปาล์มน้ำมันขนาดเล็กนั้นมีผลเสียก็คือจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันโตได้ไม่เต็มที่ซึ่งคุณจรูญ ประดับการ เกษตรกรทำสวนปาล์มน้ำมันมีวิธีการเร่งโตในปาล์มเล็กโดยวิธีการแทงช่อดอกปาล์มน้ำมันเล็ก ดังนี้
4 พฤษภาคม 2555
4,931
การทำน้ำส้มฆ่ายางจากกล้วย
ปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราจำนวนมากยังยังพึ่งพาสารเคมีในการผลิตยางพาราโดยเฉพาะการใช้สารเคมีฆ่ายาง เพื่อทำให้ยางเป็นก้อนแข็ง ในการผลิตยางแผ่นหรือยางก้อนถ้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดสารเคมีตกค้างทำให้ดินเสื่อมสภาพ และเริ่มสงผลกระทบในด้านอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ตลอด ทำให้พืชสัตว์ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลประโยชน์กับการดำรงชีพของผู้คน ต้องสูญหายไป และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้ใช้สารเคมีเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายสมบูรณ์ จันทร์จรุง จึงคิดหาวิธีการผลิตน้ำส้มฆ่ายางจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี จนได้สูตรน้ำส้มฆ่ายางจากกล้วย ซึ่งมีกรรมวิธีในการผลิตดังนี้
30 เมษายน 2555
6,902
ปาล์มน้ำมันมีผลผลิตตลอดปี หากมีการจัดการที่เหมาะสม
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูล ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.ชุมพร ทำให้ได้พบกับสวนปาล์มน้ำมันของลุงหีตหรือนายประดิษฐ์ สมศรี เกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกปาล์มน้้ำมัน อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งมีรายรับที่มากกว่าเกษตรกรท่านอื่นที่ทำสวนปาล์มน้ำมันเช่นเดียวกัน โดยเคล็ดลับของรายรับที่มากขึ้นอยู่ที่การจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ดี ทำให้มีลผลิตดีๆ ออกมาให้เก็บเกี่ยวได้มากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัว
22 เมษายน 2552
23,318
การกรีดยางพาราแบบครึ่งลำต้นวันเว้นสองวัน
การกรีดครึ่งลำต้นวันเว้นสองวัน : เหมาะสมสำหรับยางทุกพันธุ โดยเฉพาะพันธุ์ที่อ่อนแอต่ออาการเปลือกแห้ง เช่น พันธุ์ PB 260,PB 235 ,RRIC101,สวย.250
2 สิงหาคม 2556
1,626
การกรีดยางพาราเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด
การกรีดยางพาราเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด คือการกรีดเอียงจากซ้ายบนลงมาขวาล่างให้ทำมุม 30-35 องศากับแนวระดับต้นยาง
2 สิงหาคม 2556
1,627
การกรีดยางพาราแบบครึ่งลำต้นวันเว้นวัน
การกรีดยางพาราแบบครึ่งลำต้นวันเว้นวัน : เป็นระบบที่ใช้ทั่วไปเหมาะสมกับยางทุกพันธุ์
26 ธันวาคม 2555
1,246
หน้าสวยใสไร้สิวฝ้าด้วยคุณประโยชน์จากเนื้อสับปะรด
จากการสัมภาษณ์ คุณโศรยา โกมลธรรมรงค์ทรัพย์ สมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แต่ผิวหน้าอ่อนวัย ได้แนะนำวิธีการดูแลผิวหน้าให้สวยใส ผ่านทางศูนย์ข้อมูล*1677 โดยการใช้ผลไม้ ซึ่งก็คือสับปะรด ผลไม้สีสวย ที่หลายๆท่านชอบรับประทาน ไปดูรายละเอียดวิธีการทำที่แสนง่าย และราคาประหยัดกันค่ะ
23 กรกฎาคม 2555
2,033
จัดการปาล์มน้ำมันอย่างมีชั้นเชิง ช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกเยอะ
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย มีหลายสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของไทย โดยเฉพาะร้อนชื้น เขตภาคใต้ของประเทศ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ยางพาราและการทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกและเปลี่ยนพืชปลูกกันมาก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดความต้องการ และจังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ด้วย
17 มิถุนายน 2558
15,230
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×