ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(550 เรื่อง)
ต้นทุนอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามท้องตลาดทั่วไป นับวันจะมีราคาสูงขึ้นไปตามวัตถุดิบที่นำมาผลิตหัวอาหารเลี้ยงปลา เพื่อเป็นหารประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงปลาจำหน่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหลายรายได้พยายามคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงปลาขึ้นใช้เอง โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตลอดรวมไปถึงศัตรูสำคัญของข้าวอย่างหอยเชอร์รี่ ที่นิยมนำมาใช้เป็นแหล่งโปรตีนในหลายๆ สูตรอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากหอยเชอร์รี่นั้นมีโปรตีนสูง เมื่อนำมาเลี้ยงปลาจึงทำให้ปลาที่ผลิตได้มีน้ำหนักเนื้อดี รสชาติอร่อย ตลาดมีความต้องการ
20 มีนาคม 2553
3,458
ธรรมชาติของปลาดุก จะกินอาหารแบบไม่เลือก โดยเฉพาะ พวกซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย หนอน แมลงและลูกปลาเล็กๆ เป็นอาหาร แต่การนำปลาดุกมาเลี้ยง จะต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่ใกล้เคียงหรือเลียนแบบอุปนิสัยการกินตามธรรมชาติของปลาดุก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหัวอาหารปลาดุกที่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไป ปลาดุกจึงจะมีการเจริญเติบโตดี รสชาติเนื้ออร่อย แต่ปัจจุบันหัวอาหารที่นำมาใช้เลี้ยงปลาดุกกลับมีราคาต่อหน่วยค่อนข้างแพง ทำให้ต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุกนั้นแพงขึ้น จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้คุณสมาน ยะธาตุ คิดค้นสูตรอาหาร้เลี้ยงปลาดุกชนิดผสมโปรตีนขึ้นมาใช้เลี้ยงปลาในบ่อของตนเอง ให้ปผลเป็นที่น่าพึงใจ จึงขอนำมาเผยแพร่ความรู้สู่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
17 มีนาคม 2553
5,589
28 มกราคม 2553
5,032
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.16 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×