ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(544 เรื่อง)
การเลี้ยงปลาดุก เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมของเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ใช้เวลาเพียงไม่กีเดือนก็สามารถจับขายได้แล้ว แต่สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักของครอบครัว มักจะประสบปัญหา เรื่องค่าหัวอาหารซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการเลี้ยงปลาดุก ดังนั้นหากเกษตรกรท่านใดที่ต้องการประสบผลสำเร็จให้อาชีพการเลี้ยงปลาดุกจะต้องหาวิธีการลดต้นทุนค่าอาหารให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้มีกำไรจากการจำหน่ายปลาดุกนั้นเอง แต่การลดต้นทุนค่าอาหารก็จะต้องไม่ทำให้การเจริญเติบของปลาที่เลี้ยงช้าไปด้วย
29 กรกฎาคม 2553
9,605
คุณกนก วิชัยเดช อายุ 58 ปี ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง อยู่บ้านเลขที่ 192 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช บ้านไสใหญ่ ปัจจุบันมีบุตร 5 คน ทั้ง5คนก็เรียนจบปริญญาตรีหมดทุกคนปัจจุบันก็ทำงานกันหมดทุกคนแล้วส่วนคุณกนกก็ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดมาประมาณ10 ปีแล้วนับว่าเป็นอาชีพที่ช่วยส่งเสียให้ลูกๆเรียนกันจนจบและนอกจากจะเลี้ยงเป็ดไว้ขายไข่แล้วยังเลี้ยงปลา และปลูกมะนาว และอาชีพหลักอีกอย่างก็คือทำสวนยางซึ่งรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 20ไร่ นั้นเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นรายได้หลักของคุณ กนก และคุณกนก ก็ยังหารายได้เพิ่มอีกคือเป็นช่างก่อสร้างบ้าน และซ่อมรถ ปะรถ นับว่าเป็นเกษตกรที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งอีกด้วย
26 กรกฎาคม 2553
7,279
ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กำลังประสบปัญหาด้านอาหารสัตว์สำเร็จรูปของบริษัทมีราคาค่อนข้างแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เป็นผลทำให้สัตว์ได้กินในปริมาณจำกัด ส่งผลกระทบในผลผลิตที่ไม่คุ้มทุน จากปัญหาดังกล่าว นายจักรกฤช บุญยะพันธุ์ เกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ มาทดลองและคิดค้นสูตรอาหารให้มีคุณภาพดี มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง โดยใช้วัสดุอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เศษอาหาร เศษปลา รำ จนสามารถทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง และนับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจทอลองทำ สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ
22 กรกฎาคม 2553
28,119
20 กรกฎาคม 2553
6,137
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่ จำนวน 26-3-50 ไร่ ของ นายสุพี วงศ์พิทักษ์ และนางบุญญาภรณ์ วงศ์พิทักษ์ ถือเป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงโคขุน และจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนองแหน ซึ่งกลุ่มโคขุนหนองแหนนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544 โดยการรวมตัวของเกษตรกรที่สนใจอาชีพการเลี้ยงโคขุน มีนายสุพี วงศ์พิทักษ์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกครั้งแรก 33 ราย โดยการลงหุ้นกันคนละ 2,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียนครั้งแรก 66,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 220 ราย มีเงินทุนหมุนเวียนและทรัพย์สินภายในกลุ่ม 1,200,000 บาท และได้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ( โคเนื้อ – โคขุน ) ประจำปี 2548 เข้ารับโล่พระราชทานจากสม เด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 11 พฤษภาคม 2548
16 กรกฎาคม 2553
11,977
การเลี้ยงผึ้ง เกิดจากสาเหตุที่น้ำผึ้งเริ่มหายาก เนื่องจากป่าไม้ถูกทำลาย ผึ้งและสัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัย การเลี้ยงผึ้งนอกจากจะได้น้ำผึ้งมาบริโภคแล้ว ยังสามารถนำผลผลิตจากผึ้ง มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น ด้านโภชนาการ การให้อาหาร ปกติแล้วผึ้งจะออกหาอาหารกินเอง อาหารของพืชแบ่งเป็น 2 อย่างหลักๆ คือน้ำหวาน กับเกสรดอกไม้ ซึ่งในช่วงหน้าหนาวที่มีดอกไม้ แต่ในช่วงหน้าฝน และหน้าแล้งอาหารจะหายาก เราจะต้องหาอาหารมาให้มัน โดยใช้น้ำตาลมาละลายน้ำ เป็นน้ำเชื่อมใส่ในคอน ส่วนเคล็ดลับเรื่องการอาหารให้ผึ้งนอกฤดูที่ดอกไม้เริ่มหายากมีวิธีการง่ายที่คุณชุมพล อย่างบอกเล่าสำหรับผู้เลี้ยงผึ้ง เพื่อลดต้นทุนการขนย้ายผึ้งไปยังจังหวัดอื่นเพื่อเก็บน้ำหวาน
15 กรกฎาคม 2553
5,928
ปัจจุบันมีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านตั้งโรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชน และ จดทะเบียน เสียภาษีอย่างถูกกฎหมาย การต้มเหล้าจึงมีอย่างแพร่หลาย ภายหลังต้มเหล้า กากหรือส่วนที่เหลือจากการต้มเหล้าเรียกว่า “น้ำโจง” หรือที่เรียกตามภาษาชาวบ้านว่า “ส่าเหล้า” จะเหลือทิ้งอยู่จำนวนมาก ซึ่งส่าเหล้านี้ทางศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย(สวนบ้านนาหลังคาแดง) นำโดย อ.แปลก เดชะบุญ นำส่าเหล้ามาผสมกับอาหารสำเร็จรูป ใช้เลี้ยงหมูเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ ที่สำคัญหมูที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมส่าเหล้าจะมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารทั่วไป อีกทั้งยังช่วยให้ต้นทุนการขุนสุกรของชาวบ้านลดลง ที่สำคัญยังช่วยลดปริมาณของส่าเหล้าซึ่งเป็นขยะชุมชนอีกด้วย
15 กรกฎาคม 2553
7,691
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
20-32°C
เชียงใหม่
13-26°C
นครราชสีมา
15-29°C
ชลบุรี
20-30°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×