ความรู้ทั่วไปด้านสัตว์
(550 เรื่อง)
คุณเพชร ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสองแควพัฒนา เลขที่74/5 หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และประธานศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ใหญ่เพชรเล่าว่าทางกลุ่มได้รับ ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หลังจากผ่านการคัดเลือกเกษตรกร เพื่อใช้แรงงานกระบือไถนาและทำการเกษตรกรรมตามหลักสูตรที่กำหนด และเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรในการดูแลกระบือเพื่อการใช้แรงงานตามโครงการ รวมทั้งจัดกระบือจากโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ผ่านการฝึกการใช้แรงงาน ไถนา ตลอดจนแรงงานอื่นๆ ในไร่นา แล้วส่งมอบให้เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรม ยืมไปเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค – กระบือ ทั้งยังจัดหาอุปกรณ์เพื่อการทำนา เช่น ไถพร้อมอุปกรณ์ คราด สนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงดู และดูแลสุขภาพกระบืออีกด้วย
16 กันยายน 2553
12,798
ปลาดุกเป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันดี และมีความนิยมบริโภค ในอัตราที่สูง สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง เพียงแต่มีน้ำดี สภาพพื้นที่ดี มีการเอาใจใส่ดูแลให้อาหารดี รวมทั้งผู้เลี้ยงขยันศึกษาหาความรู้เพื่อประยุกต์ใช้กับกิจการของตน และเพื่อสนองตอบปัจจัยในการเลี้ยงปลาดุกอย่างมีประสิทธิภาพ ปลาดุกมีด้วยกันทั้งหมด 5 ชนิด แต่ที่รู้จัก มี 2 ชนิด คือ ปลาดุกอุย และปลาดุกด้าน ปลาดุกที่นิยมเลี้ยงคือ ปลาดุกด้าน เพราะเนื้อปลาดุกด้านค่อนข้างแข็ง เลี้ยงง่าย โตเร็ว จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาก แต่สำหรับผู้บริโภคแล้ว จะนิยมปลาดุกอุย เพราะให้รสชาติดีเนื้อปลานุ่ม ฟู กลิ่นดี
10 กันยายน 2553
2,538
8 กันยายน 2553
4,717
อาหารกบที่ราคาสูงขึ้นจากพ่อค้าผู้ผลิตหลายค่าย ทำให้เกษตรกรหลายรายไปไม่รอดจนปิดฟาร์มเพาะพันธุ์กบไป ….“คุณไพบูลย์ หล้าแหล่ง” เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่เลี้ยงกบซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้มาเป็นเวลาหลายปี จนได้มีการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในการเลี้ยงกบจนเกิดความชำนาญและประสบความสำเร็จ มีวิธีการผสมอาหารเพื่อเลี้ยงกบเอง โดยนำเอาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นที่มีโภชนาการเทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกบในฟาร์ม จากที่เคยให้อาหารกบด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปถึงวันละ 40 กิโลกรัม ตกประมาณวันละกว่า 1,000 บาท สามารถลดต้นทุนการผลิตค่าอาหารได้เกือบ 50% ทำให้การเลี้ยงกบมีกำไรเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
2 กันยายน 2553
15,929
เกษตรกรที่มีการเลี้ยงโคปัจจุบันมักพบกับปัญหาเรื่องของน้ำหนักวัว ที่ไม่ได้มาตรฐาน และต้นทุนการเลี้ยงสูง อีกทั้งมีปัญหาเรื่องของอาหารที่ให้กับโคในช่วงหน้าแล้ง ทำให้วัวในช่วงหน้าแล้งนั้นผอมและขายได้ราคาไม่ดี ดังนั้นวิธีการถนอมอาหารแบบง่ายที่นำมาฝากกันวันนี้เป็นสูตรการถนอมอาหารให้โคช่วงหน้าแล้ง และในช่วงที่น้ำท่วมสามารถเก็บไว้ให้โคกินได้เป็นของคุณเฉลิม แวงกุดเรือ อดีตข้าราชการครูที่ผันตนเองมาทำการเกษตรที่ตนถนัด สูตรนี้เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ คือต้นข้าวโพดที่หักฝักไปบริโภคแล้ว กลับมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้ง ลำต้น ใบ และเปลือกจากฝักข้าวโพด ไปดูวิธีการทำได้
1 กันยายน 2553
13,157
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.16 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×