สัตว์น้ำเค็ม
(146 เรื่อง)
การเลี้ยงปลากะพงแบบธรรมชาติ
การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพคู่กันกับการเกษตร ซึ่งการเลี้ยงปลานอกจากทำให้มีปลาเป็นอาหารแล้ว เมื่อเหลือกินก็จำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่ง โอกาสนี้มีวิธีการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบธรรมชาติ ในรูปแบบของคุณลุงทวีป เมืองคำ แห่งบ้านบางใหญ่ จังหวัดชุมพร คือการใช้วิธีปรับเปลี่ยนบ่อกุ้งร้างเป็นบ่อสำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว การเลี้ยงปลากะพงแบบธรรมชาตินี้คือการปล่อยให้ปลากะพงหาอาหารกินเอง โดยเราต้องเลี้ยงปลาหมอเทศก่อน หลังจากนั้นพอปลาหมอเทศเกิดลูกเป็นจำนวนมากๆ เราก็นำลูกปลากะพงขาวมาปล่อยให้กินลูกปลาหมอเทศเป็นอาหาร ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ แต่ก่อนที่เราจะเลี้ยงปลากะพงขาว เราต้องทราบถึงวิธีการเลี้ยงปลาหมอเทศเพื่อเป็นอาหารสำหรับปลากะพงขาวก่อน
2 กุมภาพันธ์ 2552
4,425
วิธีแกะหอยนางรมแบบง่ายๆ
เทคนิคการแกะหอยนางรมแบบง่ายๆ เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภค สามารถแกะนางรมรับประทานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งผู้บริโภคหลายๆ รายคงจะเจอกับปัญหาในการแกะหอยนางรม โดยบางท่านอาจจะหาของแข็งมาทุบเพื่อให้หอยนางรมแตกออก ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เปลือกของหอยนางรมเข้าไปติดอยู่ที่เนื้อหอย ทำให้ไม่น่ารับประทาน และบางครั้งอาจจะทำให้เนื้อหอยนางรมเป็นทราย วันนี้คุณสุวิทย์ ปรีดาผล เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง มีเทคนิคดีๆ ในการแกะหอยนางรมแบบง่ายๆ มาบอกโดยวิธีการดังนี้
20 มีนาคม 2552
14,056
การดูแลบ่อกุ้งหลังจากจับกุ้งออกจากบ่อ
การเตรียมบ่อสำหรับการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมด์ โดยการพลิกหน้าดิน การพลิกหน้าดินจะทำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในดิน ซึ่งมันมีผลดีในการเลี้ยงกุ้งเนื่องจากว่า ไม่เกิดการหมักหมมของแอมโมเนีย (แอมโมเนีย เกิดจาก การสะสมของเศษอาหารและของเสียจากกุ้ง) เพราะถ้าหากว่ามีปริมาณของแอมโมเนียมากจะทำให้กุ้งเกิดโรคง่าย
20 เมษายน 2552
7,461
วิธีการทำปลาหมึกตากแห้ง
การแปรรูปอาหารจากท้องทะเลมีอยู่หลากหลายรูปแบบ คุณป้าจำนง สงวนศิลป์ ซึ่งมีร้านจำหน่ายอาหารทะแลแปรรูป ชื่อว่า ร้านกัญญ์วรา ไม่ว่าจะเป็นปลาเค็มจากปลาขนาดใหญ่ซึ่งทำเค็มทั้งตัว ก้างปลาแห้ง(สำหรับทอดกรอบ) ไตปลา กะปิจากกุ้ง รวมถึงปลาหมึกแห้ง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใกล้เคียงมารับซื้อจำนวนมาก ปลาหมึกเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ครั้งนี้คุณป้าจึงแนะนำถึงขั้นตอนและวิธีการทำปลาหมึกแห้งอย่างง่ายๆ มาฝากโดยมีวิธีดังนี้
12 พฤษภาคม 2552
21,114
การเลี้ยงปูนิ่มในบ่อกุ้งเก่า
การเลี้ยงปูนิ่มสร้างรายได้ดี เหมาะแก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาราคากุ้งหรือโรคในกุ้ง โดยสามารถผันบ่อกุ้งเป็นบ่อเลี้ยงปูนิ่ม เพราะปูนิ่มกำลังเป็นที่นิยมในการบริโภคของนักท่องเที่ยวเนื่องจากปูนิ่มนี้สามารถกินได้ทั้งตัวและนำมาปรุงอาหารได้อย่างหลากหลายรายการ
12 พฤษภาคม 2552
11,949
วิธีทำข้าวเกรียบปลาทู
คุณเจ๊ะบีเดาะ มะแซ เป็นประธานกลุ่มสตรีทำข้าวเกรียบปลาบ้านดาโต๊ะ ก่อตั้งเมื่อปี2539 ปัจจุบันมีสมาชิก26คน คุณเจ๊ะบีเดาะ เล่าว่าความตั้งใจตั้งกลุ่มนั้นมีความคิดที่จะพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี โดยให้ชาวบ้านและสมาชิกที่ทำข้าวเกรียบปลาเองที่บ้าน เพื่อนำไปขายที่ตลาดแล้วไม่หมดให้นำมาขายกับทางกลุ่ม เพื่อที่ทางกลุ่มจะได้บรรจุหีบห่อส่งออกตามภูมิภาคอื่นๆ ที่มีตลาดตัวแทนจำหน่าย27จังหวัดทั่วประเทศ และเป็นรายได้เสริมของสมาชิกเพิ่มขึ้น การทำข้าวเกรียบปลา เป็นวิธีที่ง่ายและวัตถุดิบก็ได้จากพ่อบ้านที่ออกไปหาปลากลางทะเลอ่าวไทยที่เป็นอาชีพหลักของชุมชนดาโต๊ะอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาในเรื่องวัตถุดิบ จะมีก็เพียงช่วงมรสุมเท่านั้น
5 มิถุนายน 2552
20,618
วิธีจับปูทะเลขายให้ได้ราคา
"ปูทะเล" เป็นสัตว์น้ำเค็ม ชอบอาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนโดยทั่วไป ช่วงฤดูจับคู่ปูทะเลจะอาศัยอยู่ในหลุมทั้งตัวผู้และตัวเมีย จะใช้วิธีเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปูทะเลจะกินตามพื้นดินเลน โดยจะกินสัตว์เล็กๆ เป็นอาหาร “ปูทะเลในบ่อดิน” เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเลี้ยงปูที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติของปูทะเลมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถลดระยะเวลาในการเลี้ยง ลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดินมีวิธีการเลี้ยงง่ายๆ ดังนี้
5 มิถุนายน 2552
20,383
วิธีเลือกซื้อปูเนื้อมารับประทาน
“ปูทะเล” เป็นอาหารทะเลอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆ ท่านชื่นชอบ แต่พอนึกถึงราคาแล้วก็อาจจะต้องหยุดคิดชั่วขณะก่อนตัดสินใจซื้อมารับประทาน
5 มิถุนายน 2552
6,225
วิธีการทำปลาทูนึ่งให้ได้คุณภาพ
ด้วยการประกอบอาชีพกันอย่างหลากหลายในพื้นที่เขตเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านท่าขนอน เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีการยึดถืออาชีพดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่า ด้วยพื้นที่มีจำกัดอาชีพส่วนใหญ่ของคนที่นี้คือการรับจ้าง ค้าขาย รวมถึงการแปรรูปวัตถุดิบที่ได้มาจากพื้นที่ใกล้เคียงอย่างการทำปลาทูนึ่ง หรือ การทำปลาลัง หลายครัวเรือนที่ยึดอาชีพนี้ และการแปรรูปเป็นปลาเค็มส่งจำหน่ายให้แก่แม่ค้าพ่อค้าตามอำเภอต่างๆ
5 มิถุนายน 2552
26,802
วิธีการหาลูกหอยนางรมตามธรรมชาติมาเลี้ยง
หอยนางรมเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกรที่มีถิ่นอาศัยติดชายทะเล เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ซึ่งคุณเวียง บำรุงกิจ เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมเล่าว่าการเลี้ยงหอยนางรมมีหลายวิธีในการหาเชื้อหอย ซึ่งชาวบ้านที่ทำการเลี้ยงหอยก็จะมีภูมิปัญหาในการหาเชื้อหอยนางรมแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเชื้อหอยตามธรรมชาติมาเลี้ยงต่อ แต่มีอีกวิธีนั่นก็คือการใช้อีแปะ หรือในบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าเหรียญ ซึ่งลุงเวียง ชาวบ้านในพื้นที่ ชุมชนท่าเขา ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ใช้วิธีการนำอีแปะหรือเหรียญในการหาเชื้อหอยนางรม ซึ่งวิธีดังกล่าวทำได้ง่ายและได้ผลดี โดยมีวิธีการต่อไปนี้
5 มิถุนายน 2552
4,312
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.14 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.19 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×