สัตว์น้ำจืด
(357 เรื่อง)
สำหรับบ่อปลาที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆก็ตาม การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย สามารถใช้อีเอ็ม หรือใช้น้ำส้มควันไม้ก็ได้ โดยเฉพาะเรื่องการใช้น้ำส้มควันไม้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนมาจากทีมงานร่วมด้วยช่วยกันเชียงราย ในช่วงที่มีการสนทนาในรายการ ร่วมด้วยช่วยกัน*1677 จึงได้ลองปฏิบัติตาม และเห็นว่าได้ผลดี โดยมี คุณอำนวย จ่างสกุล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ศูนย์เรียนรู้อัศจรรย์ควันไม้ นักคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรแบบภูมิปัญญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ คุณนารี ปันโพธิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าซางกิจการฟาร์มปลาดุก 2005 ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ 4 บ้านป่าซาง ตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้นำมาใช้ ตามองค์ความรู้ ดังนี้
25 ตุลาคม 2553
4,131
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
20.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.99 บาท
ดีเซล
20.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-36°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×