สัตว์น้ำจืด
(339 เรื่อง)
วิธีการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เนื่องด้วยในปัจจุบันเกษตรกรเริ่มรู้ และเข้าใจถึงประโยชน์ ของการทำการเกษตรผสมผสาน แบบเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้น และเกษตรกรส่วนใหญ่เล็งเห็นถึงผลเสียต่างๆ ที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร จึงพยายามหาแนวทางต่างๆ ที่จะลดต้นทุนในการผลิตและลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตรหันมาพึ่งพาธรรมชาติ ลุงเป็งหรือนายบุญเป็ง จันต๊ะภา เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ทำการเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมี และมีการศึกษาเรียนรู้วิธีการนำเอาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการลดต้นทุนอย่างได้ผล การลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ลุงเป็งได้ศึกษาแล้วนำมาใช้อย่างได้ผลและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
2 กุมภาพันธ์ 2552
6,995
วิธีการทำปลาช่อนแดดเดียวเลิศรส
ถ้าพูดถึงเรื่องความอร่อย และชื่อเสียงของปลาแดดเดียวที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมทั้งหลายนั้น ต้องยอมรับว่า ชื่อเสียงของปลาแดดเดียวที่บ้านตราชู โดยกลุ่มสตรีถนอมอาหารบ้านตราชู นั้นมีความอร่อย ไม่เป็นสองรองเจ้าไหนๆ เนื่องมาจากจุดเด่น ในเรื่องความสดใหม่ คุณภาพดี เนื้อนุ่ม ไม่เค็มเกินไป และไม่ใส่ผงชูรส เจ้าของเทคนิคการทำปลาแดดเดียวตัวจริง คุณสมพิช คนชม เปิดเผยสูตรและเทคนิคการทำดังนี้
10 กุมภาพันธ์ 2552
57,961
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
สำหรับเกษตรกรที่อยากมีบ่อปลาแต่ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะขุดสระขนาดใหญ่ หรือไม่มีต้นทุนที่เพียงพอสำหรับสร้างบ่อซีเมนต์ เรามีวิธีการสร้างบ่อปลาผ้าพลาสติกแบบง่ายๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้พื้นที่บริเวณบ้านที่พอเหลืออยู่ สร้างบ่อปลาผ้าพลาสติกที่สามารถเลี้ยงปลาดุกได้เป็นอย่างดี วิธีการทำบ่อผ้าพลาสติกสำหรับเลี้ยงปลาดุก ทำได้ง่ายๆไม่ต้องขุดหลุมแต่อย่างใด ที่สำคัญประหยัดต้นทุน ปลาดุกโตเร็ว ดูแลรักษาง่ายอีกด้วย
10 กุมภาพันธ์ 2552
10,895
วิธีการทำปลาดุกร้า
“กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาดุกร้าท่าซัก” มีสมาชิกทั้งหมด 32 คน มีนางบุญนำ กรองไชย บุตรสาวของนางบุญเรือง โชจรูญเดช เป็นประธานกลุ่ม ได้งบประมาณมาจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อซื้ออุปกรณ์ และสร้างสถานที่สำหรับเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่ม และได้มีการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อก่อตั้งกลุ่ม จนปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าท่าซักเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช
12 กุมภาพันธ์ 2552
11,528
การอนุบาลลูกปลาก่อนปล่อยลงเลี้ยง
ร่วมด้วยช่วยเกษตรกรวันนี้มีเรื่องราวดีๆ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info จ. นครราชสีมา มาฝากกันครับ
9 มีนาคม 2552
1,723
วิธีการรักษาโรคปลาดุกเป็นแผล
ร่วมด้วยช่วยเกษตรกรวันนี้ มีเรื่องราวดีๆ จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา
9 มีนาคม 2552
2,331
วิธีทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในบ่อปลา
จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ Farmer Info ได้พบกับปราญช์ผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลานิล ลุงเจริญ ตาถาวรรณ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ ม.1 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อายุ 60 ปี โทรศัพท์ 081-0346860 , 053-840605ทำการเกษตร เลี้ยงปลานิล , ปลูกลำไย พื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 4 ไร่ 2 งาน
13 มีนาคม 2552
3,219
วิธีทำน้ำหมัก EM ใช้ในบ่อปลา
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกนับว่าเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสงเสริมเป็นอย่างยิ่ง เพราะพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงก็จะใช้เนื้อที่น้อยอาจจะเป็นบริเวณรอบบ้านหรือบริเวณในสวนก็ได้ โดยจะเลี้ยงไว้ใช้ทำเป็นอาหารในครัวเรือนหรือจะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายก็ได้เหมือนกัน จากที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ซึ่งได้พบกับคุณประกอบ ขันติปันดี เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก โดยเลี้ยงแบบชีวภาพ และคุณประกอบได้บอกถึงวิธีการเลี้ยงและการทำอาหารปลาดุกใช้เอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
13 มีนาคม 2552
10,928
วิธีการปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในบ่อ
ลุงเจริญ ตาถาวรรณ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ ม.1 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อายุ 60 ปี โทรศัพท์ 081-0346860 , 053-840605 ทำการเกษตร เลี้ยงปลานิล , ปลูกลำไย พื้นที่ทางการเกษตรจำนวน 4 ไร่ 2 งาน ได้แนะนำการเลี้ยงปลานิลและวิธีการปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อซึ่งมีวิธีการดังนี้
13 มีนาคม 2552
4,457
การทำน้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสียในบ่อปลา
คุณสมพร กุญบุญ นักวิชาการระดับชำนาญการ ประจำสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้แนะนำสูตรการทำแบคทีเรีย เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสีย.. การบำบัดน้ำเสียในบ่อน้ำ บ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติ ด้วยสูตร 1:3:10 .. กากน้ำตาล :พืชผักสวนครัวที่เหลือจากการใช้ : น้ำปราศจากคลอลีน โดยหมักไว้ในถังพลาสติกขนาดใดก็ได้ทิ้งไว้ 3 เดือน ก็จะเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่น ..
20 มีนาคม 2552
4,599
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×