สัตว์เศรษฐกิจ
(341 เรื่อง)
ปลาไหล เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามคู คลอง หนอง บึงต่างๆ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ถือเป็นสัตว์น้ำที่คนนิยมบริโภคกันมาก เพราะมีรสชาติอร่อย สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลายชนิด แต่ปัจจุบันปลาไหลนากำลังลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากมลภาวะทางน้ำ และคนจับมาบริโภค ขณะที่ความต้องการของตลาดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีผู้ทดลองเลี้ยงปลาไหล และคุณบุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเป็นเกษตรกรผู้หนึ่งที่สนใจ การนำลูกปลาไหลนาจากธรรมชาติมาทำการเพาะเลี้ยง โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 4 เดือน ก็สามารถนำมาบริโภคได้ ซึ่งการเลี้ยงปลาไหลของคุณบุญเพ็งมีวิธีการ ดังนี้
9 สิงหาคม 2553
102,899
6 สิงหาคม 2553
52,279
จิ้งหรีด เป็นแมลงที่สามารถนำมาบริโภคได้ และมีความปลอดภัย จิ้งหรีดออกหากินเวลากลางคืน พบเห็นตาม ธรรมชาติทั่วไป จิ้งหรีดสามารถนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ทุกพันธุ์ แต่พันธุ์ที่รู้จักกันแพร่หลายมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ และพันธุ์ทองแดง จิ้งหรีดมีปากเป็นแบบปากกัด ขาคู่หลังใหญ่และแข็งแรง กระโดดเก่ง สามารถทำเสียงร้องโดยใช้ขอบของปีกคู่หน้าสีกัน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคันนา ทุ่งหญ้า สนามหญ้า และตามรอยแตกของดิน รูใต้ดิน หรือใต้กองเศษหญ้า โดยเฉพาะพันธุ์ทองดำนิยมเลี้ยงกันมาก เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วและเลี้ยงง่าย แต่การเลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีการใช้ต้นทุนสูงในระดับหนึ่ง เพราะ นอกจากเกษตรกรต้องซื้อหัวอาหาร ตลอดจนแผงไข่กระดาษที่มีราคาแพง
31 กรกฎาคม 2553
14,744
29 กรกฎาคม 2553
65,644
ชุมชนบ้านสามเอกเหนือนั้น ในพื้นที่แห่งนี้ส่วนมากแล้วชาวบ้านจะยึดอาชีพการทำเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มากสุดนั่นคือการทำนาข้าว ปลูกพืช แต่หนึ่งในนั้นมีเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ยึดอาชีพการทำเกษตรมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ในอดีตนั้นคุณสมหวัง แหวนทองคำ ทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนั่นคือการทำนาข้าวนั่นเอง ต่อมาเมื่อมีอายุ 22 จึงสมรสและมีบุตรด้วยกัน 2 ชาย 1 คน หญิง 1 คน จบการศึกษาและมีครอบครัวทั้งสองท่านแล้ว ปัจจุบันคุณลุงสมหวัง แหวนทองคำ ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนั่นคือการเพาะเลี้ยงกบครบวงจร ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 106 หมู่ 10 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทำการเกษตรนาข้าว 50 ไร่ การทำเกษตรพื้นที่บริเวณรอบบ้าน 6 ไร่ และใช้พื้นที่ 2 งาน ในการเพาะเลี้ยงกบแบบครบวงจร แม้ปัจจุบันคุณลุงสมหวัง จะมีอายุ 53 ปีแต่ก็พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงกบ โดยมีบุตรชายเป็นคนช่วยดูแลกิจการ
27 กรกฎาคม 2553
17,156
24 กรกฎาคม 2553
15,195
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×