สัตว์เศรษฐกิจ
(332 เรื่อง)
คุณทวีศักดิ์ โทบุตรดี เกษตรกรอายุ 30 ปี แห่งบ้านซำเบ็งน้อย เลี้ยงผึ้งมานาน 5 ปี ซึ่งเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากบิดา (คุณประเดิม โทบุตรดี (ลุงเดิม) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้งซำเบ็งน้อย ) ปัจจุบันได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชำเบ็งน้อย มีสมาชิกทั้งสิ้น 5 คน โดยผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งของกลุ่ม เป็นน้ำผึ้งบริสุทธิ์ 100% ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 4 ดาว ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งน้ำผึ้งบริสุทธิ์ 100% ของทางกลุ่มนั้นจะนำไปจำหน่ายในงานเทศกาลต่างๆทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้เกษตรกรเดือนละหลายหมื่นบาท พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพ เรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงผึ้ง กับลุงเดิมสวนผึ้งได้ที่นี่เลยค่ะ……………
19 สิงหาคม 2553
74,800
ปลาไหล เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามคู คลอง หนอง บึงต่างๆ ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ถือเป็นสัตว์น้ำที่คนนิยมบริโภคกันมาก เพราะมีรสชาติอร่อย สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลายชนิด แต่ปัจจุบันปลาไหลนากำลังลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากมลภาวะทางน้ำ และคนจับมาบริโภค ขณะที่ความต้องการของตลาดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จึงได้มีผู้ทดลองเลี้ยงปลาไหล และคุณบุญเพ็ง คำเลิศ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเป็นเกษตรกรผู้หนึ่งที่สนใจ การนำลูกปลาไหลนาจากธรรมชาติมาทำการเพาะเลี้ยง โดยใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 4 เดือน ก็สามารถนำมาบริโภคได้ ซึ่งการเลี้ยงปลาไหลของคุณบุญเพ็งมีวิธีการ ดังนี้
9 สิงหาคม 2553
96,144
6 สิงหาคม 2553
49,679
จิ้งหรีด เป็นแมลงที่สามารถนำมาบริโภคได้ และมีความปลอดภัย จิ้งหรีดออกหากินเวลากลางคืน พบเห็นตาม ธรรมชาติทั่วไป จิ้งหรีดสามารถนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์ได้ทุกพันธุ์ แต่พันธุ์ที่รู้จักกันแพร่หลายมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ และพันธุ์ทองแดง จิ้งหรีดมีปากเป็นแบบปากกัด ขาคู่หลังใหญ่และแข็งแรง กระโดดเก่ง สามารถทำเสียงร้องโดยใช้ขอบของปีกคู่หน้าสีกัน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคันนา ทุ่งหญ้า สนามหญ้า และตามรอยแตกของดิน รูใต้ดิน หรือใต้กองเศษหญ้า โดยเฉพาะพันธุ์ทองดำนิยมเลี้ยงกันมาก เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วและเลี้ยงง่าย แต่การเลี้ยงจิ้งหรีดต้องมีการใช้ต้นทุนสูงในระดับหนึ่ง เพราะ นอกจากเกษตรกรต้องซื้อหัวอาหาร ตลอดจนแผงไข่กระดาษที่มีราคาแพง
31 กรกฎาคม 2553
13,918
29 กรกฎาคม 2553
62,748
ชุมชนบ้านสามเอกเหนือนั้น ในพื้นที่แห่งนี้ส่วนมากแล้วชาวบ้านจะยึดอาชีพการทำเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มากสุดนั่นคือการทำนาข้าว ปลูกพืช แต่หนึ่งในนั้นมีเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ยึดอาชีพการทำเกษตรมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ในอดีตนั้นคุณสมหวัง แหวนทองคำ ทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนั่นคือการทำนาข้าวนั่นเอง ต่อมาเมื่อมีอายุ 22 จึงสมรสและมีบุตรด้วยกัน 2 ชาย 1 คน หญิง 1 คน จบการศึกษาและมีครอบครัวทั้งสองท่านแล้ว ปัจจุบันคุณลุงสมหวัง แหวนทองคำ ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนั่นคือการเพาะเลี้ยงกบครบวงจร ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 106 หมู่ 10 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทำการเกษตรนาข้าว 50 ไร่ การทำเกษตรพื้นที่บริเวณรอบบ้าน 6 ไร่ และใช้พื้นที่ 2 งาน ในการเพาะเลี้ยงกบแบบครบวงจร แม้ปัจจุบันคุณลุงสมหวัง จะมีอายุ 53 ปีแต่ก็พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงกบ โดยมีบุตรชายเป็นคนช่วยดูแลกิจการ
27 กรกฎาคม 2553
16,708
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.09 บาท
ดีเซล
25.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.44 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
20-31°C
นครราชสีมา
22-33°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×