สัตว์เศรษฐกิจ
(325 เรื่อง)
การเลี้ยงจิ้งหรีดและการให้อาหารเสริม
จิ้งหรีด จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อนชื้น จิ้งหรีดมักกัดกินต้นกล้าพืช ใบพืชส่วนอ่อน ๆ เป็นอาหาร จิ้งหรีดเป็นแมลงที่สามารถนำมาบริโภคได้และมีความปลอดภัย ช่วยแก้ปัญหาการขาดโปรตีนในชนบทได้ดี โดยเฉพาะตลาดในภาคอีสานมีแหล่งใหญ่ คือตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ และอีกแหล่งมีที่ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว จิ้งหรีดทำอาหาร ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น คั่ว ทอด ลวก ห่อหมก ยำ และแกงต่าง ๆ เช่น แกงจิ้งหรีดหน่อไม้ แกงจิ้งหรีดผักหวาน เป็นต้น (ก่อนนำมาปรุงอาหาร งดให้อาหารจิ้งหรีด ให้กินน้ำอย่างเดียว จิ้งหรีดจะถ่ายมูลออกหมด จะทำให้รสชาติดี กินอร่อยขึ้น) แต่ปัญหาของการเลี้ยง คือจิ้งหรีดมีน้ำหนักเบา หลังระยะวางไข่ดังนั้นการเพิ่มน้ำหนักด้วยวิธีการให้กินฟักทองจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มน้ำหนักและเพิ่มความมันให้กับจิ้งหรีด
2 กุมภาพันธ์ 2552
6,555
สมุนไพรแก้อาการท้องอืดในกบ
คุณสันทัด ครองรักษ์ พลิกตัวเองจากการเป็นพนักงานบริษัท มาทำการเกษตรโครงการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่เพียง 5 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย ทำนาข้าว นาบัว ไม้สวน เช่น มะม่วง มะพร้าว ชมพู่ น้อยหน่า ปลูกผักสวนครัว ไม่ว่าจะเป็น พริก ดอกขจร ตะไคร้ กระเพรา โหรพา แก้วมังกร ฯลฯ และเลี้ยงสัตว์ อย่างเช่น เลี้ยงกบในกระชัง และบ่อปูน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูป่า และเป็นผู้นำกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ซึ่งมีสมาชิก 5-7 คน การเกษตรจะเน้นอินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก โดยยึดแบบโครงการอาหารปลอดภัย มีการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักใช้เอง อย่างเช่น
2 กุมภาพันธ์ 2552
2,370
การเลี้ยงตะพาบน้ำ
การเตรียมบ่อ -ในการเลี้ยงต้องใช้น้ำจืดและบ่อสามารถถ่ายเทน้ำได้สะดวก - ควรจะเป็นบ่อดินหรือมีโคลนเนื่องจากว่าตะพาบน้ำชอบเลน ไม่ชอบน้ำใส - บ่อเลี้ยงตะพาบอยู่ใกล้บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
10 กุมภาพันธ์ 2552
7,376
การเลี้ยงครั่งเพื่อเสริมรายได้
ครั่ง คือ ยางหรือชันชนิดหนึ่งที่เป็นสารที่ขับถ่ายออกจากตัวแมลงครั่ง แมลงครั่งจะดำรงชีวิตเหมือนกับเพลี้ย คือ อาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ ดูดกินน้ำเลี้ยงมาเป็นอาหารและขับถ่ายครั่งออกมาจากภายในตัวตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากภายนอก ลักษณะนิ่มเหนียวสีเหลืองทอง เมื่อถูกอากาศนานเข้าจะแข็งตัวเป็นสีน้ำตาล ในอดีตใช้เพื่อการย้อมไหม เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ปัจจุบันในทางอุตสาหกรรม เป็นส่วนประกอบของเชลแลคทาไม้เพื่อให้สีเงางาม ใช้เคลือบยาป้องกันความชื้น เป็นต้น
12 กุมภาพันธ์ 2552
8,075
วิธีการเพาะเลี้ยงหนอนนก
การเลี้ยงหนอนนกเพื่อการจำหน่ายโดยเทคนิคการใช้วัสดุอย่างง่ายถือเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนมาก ในขณะที่หนอนนกถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นที่ต้องการของตลาด
20 เมษายน 2552
62,121
การเพาะหนอนแมลงวันเป็นอาหารปลาและกบ
จากการลงพื้นที่ในหมู่บ้านพญาบน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการเลี้ยงหมู และการเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งวันนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับการนำหนอนที่เกิดจากขี้หมูมาทำเป็นอาหารให้ปลา-กบ วิธีทำแสนง่ายและเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารที่ให้กับปลาและกบด้วย เพราะเกษตรกรหลายท่านที่เลี้ยงหมูอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์หลายต่อ จึงสามารถนำขี้หมูมาทำปุ๋ย แล้วยังสามารถนำหนอนที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ต้องลงทุนไปใช้เป็นอาหารให้กับปลาและกบ ที่เลี้ยงไว้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นการให้อาหารเสริมกับปลาและกบ
20 เมษายน 2552
4,884
การเลือกลักษณะของกบที่พร้อมจะผสมพันธุ์
กบถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมาก ปกติกบจะขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝนทำให้กบออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อราคากบซึ่งตกต่ำตามมาด้วย เกษตรกรจึงคิดค้นวิธีการขยายพันธุ์กบนอกฤดู เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่ม ซี่งมีเทคนิคและวิธีการเลี้ยงดังนี้
20 เมษายน 2552
7,308
การเลี้ยงชันโรงในสวนผลไม้
เดิมในอดีตเกษตรกรชาวจันทบุรีใช้วิธีตามธรรมชาติผสมเกสรไม้ผลโดยการปล่อยผลไม้ทิ้งไว้ รอให้ผลไม้มีการผสมเกสรเอง แต่ต่อมามีการนำผึ้งเข้ามาเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรซึ่งทำให้ผลไม้ออกผลมากขึ้น จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้ผึ้งในการผสมเกสรเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งทำให้เกษตรกรที่เพาะพันธุ์ผึ้งเพื่อให้ชาวสวนเช่าในหน้าผลไม้ออกดอกเพาะขยายพันธุ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรสวนผลไม้ คุณบุญชู ดวงเดือน เกษตรกรชาว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรในพื้นที่ทำให้เกิดแนวความคิดในการใช้ชันโรง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีการสร้างน้ำหวานเหมือนผึ้งและเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าไร้ประโยชน์หันมาใช้ในการผสมเกสรผลไม้ในสวนแทนผึ้ง ซึ่งคุณบุญชูบอกเหตุผลว่าการใช้ชันโรงแทนผึ้งนอกจากจะทำให้ผลไม้ติดผลดีแล้ว ยังสามารถนำน้ำหวานที่ได้จากการเลี้ยงชันโรงไปจำหน่ายได้อีกด้วย
12 พฤษภาคม 2552
7,555
วิธีการกระตุ้นให้กบผสมพันธุ์นอกฤดู
เกษตรกรที่เลี้ยงกบสามารถขยายพันธุ์ได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนกันยายนทำให้ลูกกบออกสู่ตลาดพร้อมกันทำให้เป็นปัญหาการแย่งตลาด เกษตรกรจึงคิดค้นที่จะขยายพันธุ์กบนอกฤดู คุณแม่สมศรี เพชรดง เกษตรกร อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์นอกฤดูโดยวิธีธรรมชาติ ทำให้ลูกบออกสู่ตลาดก่อนฤดู ดังนั้นเรื่องราคาจึงสามารถเป็นผู้กำหนดเองได้
22 พฤษภาคม 2552
12,851
วิธีการเลี้ยงกบในขวดพลาสติก
การเลี้ยงกบในปัจจุบันเป็นอาชีพที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถทำรายได้เป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันได้มีรูปแบบการเลี้ยงกบหลายแบบเช่นการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงในบ่อดิน การเลี้ยงในกระชัง การเลี้ยงแบบคอนโด ฯลฯ ซึ่งหากว่าเราจะทำการเลี้ยงกบต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างควบคู่กันด้วยอย่างเช่น ต้องมีความพร้อมในด้านความรู้และการลงทุน มีตลาดรองรับที่แน่นอนและมีการวางแผนที่ดีเพื่อที่จะสามารถขายได้ในราคาที่ดีและใช้ต้นทุนในการการเลี้ยงที่ต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับการเลี้ยงกบในขวดพลาสติกซึ่งมีต้นทุนในการเลี้ยงที่ต่ำ การดูแลก็ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับเกษตรมือใหม่ที่เพิ่งหัดเลี้ยง และคุณวรรณา ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ ได้บอกถึงวิธีการเลี้ยงกบในขวดพลาสติกให้ทราบโดยมีวิธีการเลี้ยงดังนี้
5 มิถุนายน 2552
28,194
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×