สัตว์ปีก
(358 เรื่อง)
คุณสมจิต เติมสงสัย เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่เพื่อจำหน่ายแห่งชุมชนบ้านก่อไผ่ 37 หมู่ที่ 5 ต. ท่าซัก อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช เดิมแล้วคุณสมจิตมีอาชีพทำนามาก่อน แต่ภายหลังก็ประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง ต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นมาก ทำให้ต้องหยุดชะงักไปและมีแนวคิดที่จะเลี้ยงเป็ดเนื่องจากมีความต้องการทางการตลาดมาก เลยหันมาเลี้ยงเป็ดไข่เริ่มแรกก็นำมาเลี้ยงประมาณ 500 ตัว เพื่อศึกษาลักษณะต่างๆของเป็ด จนศึกษาได้ผลดีกับการเลี้ยงบนพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันนี้คุณสมจิตเลี้ยงเป็ดไข่เอาไว้ประมาณ 2,000 ตัว ได้รับผลผลิตจากเป็ดในรูปของไข่เป็ดวันละ 1,500 ฟอง โดยเลี้ยงเป็ดไข่มาแล้วประมาณ 5 ปี นอกเหนือจากการเลี้ยงเป็ดไข่แล้ว ก็ยังนำไข่เป็ดไปทำไข่เค็มเพื่อยกระดับของไข่เป็ดอีกทางหนึ่งด้วย ทำให้คุณสมจิตมีรายได้จากการจำหน่ายไข่เป็ดและไข่เค็มปีละประมาณ 240,000 บาท ซึ่งเป็นอีกทางเลือกใหม่ของคุณสมจิตที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อในการเลี้ยงเป็ดและจำหน่ายไข่เค็มสูตรนครศรีธรรมราช.
24 มิถุนายน 2552
15,348
คุณสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิด เป็นเกษตรกรผู้ชอบทดลอง จึงช่วยให้มีประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา กับการลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ต้น จึงทำให้มีความรู้มากมายและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสมัยประสบความสำเร็จในด้านการทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มาได้ด้วยดีจนถึงปัจจุบัน คุณสมัยเลี้ยงเป็ดเทศมาเป็นเวลานาน จึงมีเทคนิคที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการขยายพันธุ์เป็ดเทศให้มีขนาดโตกว่าเป็ดเทศทั่วไป นั่นก็คือการนำเป็ดเทศมาผสมกับเป็ดไร่ทุ่ง ก่อนหน้านี้คุณสมัยได้ทดลองผสมพันธุ์เป็ดทั้งสองชนิดนี้แล้ว เมื่อสังเกตดูก็เห็นได้ว่าขนาดของเป็ดที่ได้จะตัวโตกว่าเป็ดเทศธรรมดามาก เมื่อจำหน่ายก็จะได้น้ำหนักดีกว่า จึงได้ใช้เทคนิคนี้ในการขยายพันธุ์เป็ดเทศมาจนถึงปัจจุบัน
12 พฤษภาคม 2552
17,807
ปัจจุบันการเลี้ยงไก่พื้นบ้านได้รับความนิยมสูงขึ้นมาก สามเหตุมาจากรสชาติของเนื้อไก่จะอร่อย เนื้อแน่น ไขมันน้อยกว่าไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พื้นบ้านหาซื้อได้ยากขึ้น เพราะที่ผ่านมาการเลี้ยงไก่บ้านนั้นชาวบ้านจะนิยมเลี้ยงแบบตามมีตามเกิด เลี้ยงไว้หลังคาละไม่เกิน 10-20 ตัว และ จะจับออกจำหน่ายก็ต่อเมื่อปริมาณไก่มีมากขึ้น หรือ มีปัญหาเรื่องเงินเท่านั้น การเลี้ยงไก่ตามยถากรรมนั้นจึงเป็นสาเหตุของความสูญเสียที่ตามมา กล่าวคือ เมื่อไก่เป็นโรคใดโรคหนึ่งชาวบ้านก็จะปล่อยไว้ให้ตายเอง ไม่มีการรักษาอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตามการเลี้ยงไก่บ้านแบบตามมีตามเกิดนั้นก็มีข้อดีเหมือนกัน เพราะไก่บ้านจะหาอาหารเก่ง สามารถปล่อยหากินเองตามธรรมชาติ จะให้อาหารก็คือข้าวสาร ข้าวเปลือกในช่วงเช้า และ เย็นเท่านั้นทำให้ประหยัดต้นทุนการผลิตได้มาก ไก่บ้านมีสุขภาพแข็งแรงทนต่อสภาพภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี ทนต่อโรคพยาธิได้ดีกว่าไก่พันธุ์ แต่การเลี้ยงไก่พื้นบ้านนั้นก็มีข้อเสียเหมือนกัน คือ โตช้า ให้ไข่น้อย เฉลี่ยแล้วจะให้ไข่ 40-50 ฟองต่อปี โดยทั่วไปแต่ละปีจะเกิดโรคระบาดหลายโรคทำให้ไก่ล้มตายเป็นจำนวนมาก วันนี้จึงขอแนะนำวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้ไก่พื้นบ้านให้มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัย ทำง่ายด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน 4 อย่าง เป็นสูตรของคุณไข่ เชื้อเมืองพาน
12 พฤษภาคม 2552
5,890
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
17-29°C
เชียงใหม่
11-24°C
นครราชสีมา
13-26°C
ชลบุรี
18-28°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×