สัตว์ปีก
(368 เรื่อง)
ชุมชนบ้านดอนจัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นชุมชนแห่งการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เกษตรกรยังใช้ทำนาข้าว และไร่นาสวนผสม ลักษณะดินเป็นดินที่เหมาะแก่การทำการเกษตร นั่นคือเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว พื้นที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ดอนหรือพื้นที่สูง จึงไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม แต่ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางช่วง ถึงแม้ชุมชนแห่งนี้จะอยู่ในเขตชลประทานก็ตาม แต่เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ดอนและเกษตรกรต้องการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอีกมาก แต่เกษตรกรก็แก้ปัญหาโดยการหาแหล่งน้ำเสริมเพื่อใช้ในการทำเกษตรนั่นคือการขุดสระน้ำขึ้นเพื่อใช้ในฤดูแล้งนั่นเอง ส่วนเรื่องวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของชุมชนยังคงมีให้เห็นอยู่เช่นเดิม ชาวบ้านในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคีกันดี
13 กุมภาพันธ์ 2554
76,853
คุณสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิด เป็นเกษตรกรผู้ชอบทดลอง จึงช่วยให้มีประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา กับการลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ต้น จึงทำให้มีความรู้มากมายและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณสมัยประสบความสำเร็จในด้านการทำไร่นาสวนผสมและเลี้ยงสัตว์มาได้ด้วยดีจนถึงปัจจุบัน คุณสมัยเลี้ยงเป็ดเทศมาเป็นเวลานาน จึงมีเทคนิคที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการขยายพันธุ์เป็ดเทศให้มีขนาดโตกว่าเป็ดเทศทั่วไป นั่นก็คือการนำเป็ดเทศมาผสมกับเป็ดไร่ทุ่ง ก่อนหน้านี้คุณสมัยได้ทดลองผสมพันธุ์เป็ดทั้งสองชนิดนี้แล้ว เมื่อสังเกตดูก็เห็นได้ว่าขนาดของเป็ดที่ได้จะตัวโตกว่าเป็ดเทศธรรมดามาก เมื่อจำหน่ายก็จะได้น้ำหนักดีกว่า จึงได้ใช้เทคนิคนี้ในการขยายพันธุ์เป็ดเทศมาจนถึงปัจจุบัน
31 มกราคม 2554
5,470
ปัจจุบันได้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่หลายราย มักประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับไก่ที่เลี้ยงอยู่ทำให้ไก่โตช้าหรือตาย สาเหตุอาจเกิดจากวิธีการเลี้ยงที่ไม่ถูกต้อง การรักษาความสะอาดของโรงเรือนไม่ได้มาตรฐาน ไก่ไม่ได้ทำวัคซีนหรืออาจเนื่องจากไก่ที่ขาดภูมิต้านทานโรค วันนี้ขอแนะนำคุณคณิน อ้นเจริญ ฟาร์มคณิน/ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย ได้คิดสูตรสมุนไพรผสมอาหารไก่ต้านทานโรค ทำให้ไก่โตเร็ว ขี้ไม่เหลว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ซึ่งมีวัตถุดิบที่ต้องเตรียม ดังนี้
31 มกราคม 2554
9,269
24 มกราคม 2554
104,732
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×