สัตว์ปีก
(365 เรื่อง)
ปกติแล้วโรงเรือนสำหรับเลี้ยงห่านใหญ่ไม่ค่อยจะจำเป็นนัก นอกจากลูกห่านในระยะแรกเกิด ควรจะมีโรงเรือนเลี้ยงเป็นสัดส่วน แต่อย่างไรก็ตามอาจจะสร้างเป็นโรงเรือนเล็ก ๆ สำหรับใช้เลี้ยงห่านโดยทั่วไปก็ได้ อย่างเช่น โรงเรือนเลี้ยงไก่หรือเป็ด แต่หากจะประหยัดหรือลดต้นทุนการผลิตอาจจะกั้นบริเวณใต้ถุนหรือบริเวณลานบ้าน ใช้สังกะสีหรือลวดตาข่ายสูง 1 เมตร ล้อมกั้นบริเวณก็ได้ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ สิ่งที่สำคัญก็คือ พื้นเล้าของโรงเรือน หรือบริเวณที่กั้นเลี้ยงห่านจะต้องแห้ มีสิ่งรองพื้นหนาพอสมควร ในการเลี้ยงปล่อยควรมีร่มต้นไม้ไว้สำหรับห่านได้หลบแดดด้วย
21 มีนาคม 2555
5,964
เกษตรกรควรมีความรู้ในเรื่องของโรคไก่-เป็ดที่สำคัญ รวมทั้งวิธีการป้องกันโรคโดยการใช้ วัคซีน ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป นอกเหนือจากโรคต่างๆ ในไก่-เป็ดที่เกษตรกรควรทราบแล้ว พบว่ายังมีส่วนปลีกย่อยที่มีความสำคัญที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถเข้าใจ และทราบได้ถึงสุขภาพของไก่-เป็ดที่เลี้ยงนั้นคือ สภาพภายนอกตัวสัตว์ที่เกษตรสานมาเห็นได้ เพียงแต่เพิ่มความใส่ใจต่อสัตว์ที่เลี้ยง คอยหมั่นสังเกตความผิดปกติบนตัวสัตว์ เมื่อใดก็ตามสัตว์ที่เลี้ยวไว้ มีสภาพแตกต่างไปจากสภาพสัตว์ในยามปกติ จะเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนบ่งบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้น เกษตรกรต้องเตรียมการป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ และพยายามหาคำตอบ หรือสาเหตุให้ได้ว่าไก่-เป็ดที่เลี้ยงไว้มีความผิดปกติจากอะไร และรีบทำการแก้ไขแต่ถ้าไม่ทราบสาเหตุควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามออกไป
7 กุมภาพันธ์ 2555
3,260
ไข่เค็ม ....เป็นอาหารที่หาซื้อรับประทานได้ง่าย และเป็นที่รู้จักกันมานาน ด้วยรสชาติที่เค็มออกรสจากไข่ ทำให้ไข่เค็มเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน โดยเฉพาะท่านที่ชอบทานข้าวต้ม ก็แทบจะขาดกันไม่ได้เลยทีเดียว นอกจากนั้น ไข่เค็มยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้อีกหลายเมนู อาทิเช่น ไข่ดาวเค็ม ยำไข่เค็ม ซาลาเปาใส้เค็ม เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่น่าลิ้มลองทั้งนั้น การทำไข่เค็มนั้นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะคงความอร่อยของไข่เป็ดในรูปของการถนอมอาหารเพื่อให้อยู่ได้ยาวนานขึ้น แต่ปัจจุบันได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ได้ปรับรูปแบบการทำไข่เค็มให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยนำใบเตยมาเป็นส่วนประกอบด้วย ซึ่งหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันมา กับชื่อที่ว่า “ ไข่เค็มใบเตย ”
27 ตุลาคม 2554
37,517
คุณหมั้น ถาคำ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำตำบลป่าซาง ที่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 10 บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ มี ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยง ต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง ปีงบประมาณ 2551 โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านที่ให้บริการความรู้กับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรคในไก่ เช่นการทำน้ำหมักชีวภาพสมุนไพร ดังนี้
18 พฤษภาคม 2554
8,407
ชุมชนบ้านดอนจัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นชุมชนแห่งการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เกษตรกรยังใช้ทำนาข้าว และไร่นาสวนผสม ลักษณะดินเป็นดินที่เหมาะแก่การทำการเกษตร นั่นคือเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว พื้นที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ดอนหรือพื้นที่สูง จึงไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม แต่ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางช่วง ถึงแม้ชุมชนแห่งนี้จะอยู่ในเขตชลประทานก็ตาม แต่เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ดอนและเกษตรกรต้องการน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอีกมาก แต่เกษตรกรก็แก้ปัญหาโดยการหาแหล่งน้ำเสริมเพื่อใช้ในการทำเกษตรนั่นคือการขุดสระน้ำขึ้นเพื่อใช้ในฤดูแล้งนั่นเอง ส่วนเรื่องวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของชุมชนยังคงมีให้เห็นอยู่เช่นเดิม ชาวบ้านในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคีกันดี
13 กุมภาพันธ์ 2554
76,017
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×