สัตว์ปีก
(360 เรื่อง)
เกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงกบ หรือ เลี้ยงปลาดุก ส่วนใหญ่จะต้องซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูปจากท้องตลาดนำมาเลี้ยงเพื่อให้เจริญเติบโตตามความต้องการ แต่หากคิดทบทวนถึงต้นทุนตั้งแต่การเริ่มต้นเลี้ยง จะพบว่ามีต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นคุณผล วงค์ศรีดา ปราชญ์ชาวบ้านเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จึงได้หาทางออกเพื่อประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงด้วยวิธีการทางชีวภาพ ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายเพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรคนอื่นๆได้นำไปใช้ โดยเกษตรกรสามารถสร้างอาหารชีวภาพสำหรับเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ได้ด้วยสูตรเลี้ยงหนอนน้ำหมักชีวภาพที่มีวิธีการทำไม่ยากนัก
14 พฤศจิกายน 2556
56,391
ในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง สัตว์ปีกที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ ไม่ว่าจะเป็นเป็ดหรือไก่ อาจเป็นโรคและป่วยตายได้ ซึ่งนอกจากเกษตรกรต้องดูแลเอาใจเรื่องความสะอาดของโรงเรือนและสภาพโรงเรือนที่เหมาะสมกับสัตว์ปีกแล้ว เกษตรควรรู้จักการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์ปีกด้วย ซึ่งคุณบุญเป็ง จันต๊ะภา ปราชญ์ชาวบ้านตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้สมุนไพรหมักเพื่อบำรุงสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก ด้วยวิธีการใช้สมุนไพรต่างๆ มีส่วนผสมและวิธีการทำ ดังนี้
6 พฤศจิกายน 2556
3,944
ไก่ชนเป็นไก่ที่สันนิษฐานกันว่า มีการพัฒนาสายพันธุ์มาจาก ไก่ป่าตุ้มหูขาว,ไก่ป่าตุ้มหูแดง, ไก่ป่าตุ้มหูเหลือง ฯลฯ และอีกหลายสายพันธุ์ซึ่งยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด ต่อมาเมื่อคนยุคสมัยโบราณเห็นถึงลีลาฝีตีนแพรวพราว มีทั้งลูกล่อลูกชน และความเก่งความเป็นนักต่อสู้ เลยจับไก่ป่ามาเลี้ยงยามว่างก็นำไก่มาตีกัน จนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่เราก็อดปฎิเสธไปไม่ได้ว่า การเลี้ยงไก่ให้ประสบผลสำเร็จและเก่งกาจนั้น ต้องเลี้ยงไก่ให้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะให้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี ดังนั้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.40 น. คุณสุทิน ภัทรามี 17 หมู่ 3 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได้ไห้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 97.25 MHz รายการ Farmer info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงไก่ในเบื้องต้น ไม่ให้อ่อนเพลียง่าย เจริญอาหาร อีกทั้งมีภูมิคุ้มกันโรคได้ดีค่ะ
12 กันยายน 2556
2,614
ปัจจุบันราคาไข่ไก่สูงขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพเสริมกันเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยต้นทุนค่าอาหารที่แพง ดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีความรู้ที่มากกว่าการเลี้ยงโดยทั่วๆไปแบบตามมีตามเกิด โดยอาจนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นคุณสมศักดิ์ เครือวัลย์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2551 จากศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง จึงได้แนะนำเทคนิคการใช้ผักตบชวาให้ไก่ไข่กินเป็นอาหารเสริม มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจ ผ่านทาง สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จันทบุรี FM 106.25 MHz. เพื่อจะได้นำไปใช้ต่อไป
12 กันยายน 2556
16,343
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.76 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.89 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.64 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×