สัตว์เล็ก
(254 เรื่อง)
ทุกวันนี้เกษตรกร มีแนวโน้มที่จะหันมาทำเกษตรในรูปแบบผสมผสานกันมากขึ้น เนื่องจากในสภาพปัจจุบันมีเหตุหลายประการซึ่งไม่เหมาะต่อการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ทั้งเรื่องความเสี่ยงด้านราคา และความเสี่ยงจากศัตรูธรมชาติ ที่มีต่อพืชและสัตว์รวมถึงความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย เกษตรผสมผสานจึงเป็นทางเลือกที่เกษตรกรใช้เป็นเกราะป้องกันภัยเหล่านี้ อย่าง ชุมพล พ่วงแม่กลอง เกษตรกรบ้านห้วยผากผู้นำหลักการนี้มาใช้ ในเนื้อที่ 15 ไร่ หนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงหมูป่าเพื่อจำหน่าย อีกหนึ่งตัวอย่างที่เลี้ยงง่าย รายได้งาม เกษตรกรสามารถทำตามได้ดังนี้
7 พฤษภาคม 2553
3,394
การเลี้ยงสัตว์มักพบกับปัญหาเรื่องของการเลี้ยงและการดูและรักษาไม่ให้สัตว์เป็นโรค และอีกโรคที่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะต้องหมั่นดูและเอาใจใส่อีกโรคหนึ่งก็คือโรคปากเท้าเปื่อยในแพะนั่นเองโรคปากเท้าเปื่อยมีช่องทางการติดต่อของโรคได้หลายช่องทาง โดยมีการติดกันทางระบบทางเดินหายใจ โดยการหายใจเอาเชื้อเข้าไป และจากการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างสัตว์ป่วยและสัตว์ปกติหรือจากการกิน สัตว์สามารถติดโรคได้จากการที่อาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อ หรือจากน้ำนมของสัตว์ป่วยแต่สำหรับแพะอีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญก่อให้เกิดโรคนี้ได้ คือการไม่ค่อยได้ถ่ายพยาธิให้กับแพะนั่นเอง ปกติแพะจะถ่ายพยาธิทุกๆ 45 วัน
2 พฤษภาคม 2553
6,253
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.44 บาท
ดีเซล
27.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
15-31°C
นครราชสีมา
23-34°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×