สัตว์ใหญ่
(246 เรื่อง)
ในฤดูฝนของทุกปีโดยเฉพาะช่วงกลางคืน เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ มักประสบปัญหาเรื่องแมลงผีเสื้อขาวหรือแมลงต่างๆที่ออกมารบกวน สร้างความรำคาญให้กับโค-กระบือ โดยแมลงเหล่านั้นได้บินมาต่อมหรือจับบริเวณต่อมตาและในตา ทำให้บริเวณขอบตาของโค-กระบือมีน้ำตาไหลออกมา เนื่องจากติดเชื้อจากพวกแมลงต่างๆเข้ามาตอมไต่ในตาซึ่งแมลงเหล่านั้นได้บินมากับแสงไฟ บ้างก็มากับกลิ่นของโค-กระบือ เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้แล้ว เกษตรกรควรทำการรักษาโดยด่วน การรักษาอาจจะด้วยวิธีธรรมชาติตามภูมิปัญญาชาวบ้านหรือใช้ยาแผนปัจจุบันก็ตามแต่สะดวก ซึ่งจากข้อมูลการลงพื้นที่ของทีมงาน FARMER INFO จ.เชียงราย ได้พบกับ ลุงชวนหรือ นายบุญชวน มะลัยโย ขุนแผนฟาร์ม 91 ม.10 บ้านปงบน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาไทยโดยยินดีเผยแพร่เกร็ดความรู้ สูตรยาตามภูมิปัญาพื้นบ้านที่ใช้กับสัตว์เลี้ยง ที่มีอาการเจ็บตา น้ำตาไหลไม่หยุดที่เกิดขึ้นกับโค-กระบือที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ตามสูตรนี้คือ"เกลือกับข่ารักษาอาการเจ็บตาโค-กระบือ" ซึ่งมีวิธีการทำง่ายๆ โดยเตรียมวัตถุดิบดังนี้
20 สิงหาคม 2555
9,330
17 สิงหาคม 2555
3,544
31 กรกฎาคม 2555
23,641
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.19 บาท
ดีเซล
25.99 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.86 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-34°C
เชียงใหม่
19-31°C
นครราชสีมา
17-32°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×