ไม้ผล
(1,023 เรื่อง)
ทุเรียนหลังจากบริโภคเนื้อ จะเหลือเปลือกกลายเป็นขยะแหล่งก่อเชื้อโรค ส่งกลิ่นเหม็นสร้างมลภาวะให้กับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ อย่างหมักปุ๋ย ทำเชื้อเพลิง แผ่นเจลถนอมอาหาร และล่าสุด อาจารย์คิดชาย อุณหศิริกุล อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ได้มีแนวความคิดที่จะทำให้เปลือกทุเรียนมาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องให้ผู้คนในชุมชนสามารถนำไปใช้งานได้ จึงได้คิดค้นและทำถางชีวภาพเปลือกทุเรียนขึ้นมาใช้ประโยชน์ เพราะเปลือกทุเรียนจะมีจุดเด่นกว่าเส้นใยชนิดอื่น เพราะเปลือกที่ยังสดจะมีกาวธรรมชาติในตัวเอง จึงสามารถนำมาย่อยสลายขึ้นรูปโดยไม่ต้องใช้กาว และขั้นตอนการผลิตก็ไม่ยุ่งยาก ดังนั้นกระถางชีวภาพเปลือกทุเรียนจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อน คนมีทุนน้อยสามารถทำได้ ไม่ต้องใช้สารเคมี ไม่ต้องพึ่งห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และไม่ต้องทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ซึ่งผลงานดังกล่าวได้นำมาเผยแพร่ในงาน เปิดโลกวิจัย สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7 ตุลาคม 2552
13,936
นางเล็ก เนาว์สุวรรณ โทร 083-3964335 บ้านเลขที่ 135/2 ม.9 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราชปัจจุบันในการจัดตั้งกลุ่มนี้ มีสมาชิกทั้งหมด 9 คนซึ่งเริ่มการจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2537และปัจจุบันในกลุ่มของการทำทุเรียนกวนแห่งบ้านคีรีวงก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเพราะจะมีคนมาซื้อทุเรียนกวนไปเป็นของฝากกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีรสชาติ หอม อร่อย น่ารับประทานมากและเพราะในการบรรจุทุเรียนนั้นจะแตกต่างไปจากที่อื่นเนื่องจากการห่อนั้นจะห่อในกาบหมากและนำทุเรียนกวนไปย่างอีกทีจะทำให้ทุเรียนหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้น ทุเรียนกวนก็จะสวยงามกว่าการบรรจุลงไปในถุงพลาสติกธรรมดาและในการทำทุเรียนกวนนั้นก็มีวิธีการทำที่ไม่ยากก่อนอื่นต้องเตรียม
3 กันยายน 2552
14,255
9 กรกฎาคม 2552
34,907
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×