ไม้ผล
(1,023 เรื่อง)
มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เป็นมะม่วงที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการส่งออกมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก โดยมีญี่ปุ่นเป็นตลาดหลัก แต่ปัจจุบันมะม่วงน้ำดอกไม้โดยเฉพาะน้ำดอกไม้สีทอง สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดยุโรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน มีตัวเลขการสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะจีนจะนิยมผลไม้ที่มีสีเป็นมงคล เช่น สีแดง หรือสีเหลืองทอง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะต้องชิงความเป็นผู้นำด้านการตลาดมะม่วงน้ำดอกไม้สีดอกไม้สีทองในจีนให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น
8 มีนาคม 2554
7,174
เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าทางการเกษตรในทวีปเอเชีย จะต้องยอมรับว่า ไต้หวัน มีความก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่ง ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูงานทางด้านการเกษตรที่ไต้หวันเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2552 สิ่งที่พบเห็นและคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชีพเกษตรกรรมของไต้หวันมีความเจริญรุดหน้าต่อเนื่องมีอยู่หลายประการ อาทิ รับบาลไต้หวันได้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในเรื่องของการจัดการแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม มีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อเกษตรกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ การคมนาคมที่มีความสะดวกต่อการขนส่งผลผลิตของเกษตรกรรม แม้แต่คันนายังลาดด้วยคอนกรีต เกษตกรไต้หวันมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างอำนาจต่อรองในการขยายผลผลิตและต่อรองในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีปราบศัตรูพืช และที่ห็นว่าสำคัญที่สุดก็คือ รัฐบาลไต้หวันสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกาตรกรด้วยการกำหนดปฏิทินว่าในแต่ละปีเกษตรกรึควรจะปลุกอะไรจึงจะไม่ประสบปัยหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งแตกต่างจากอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเราที่มักจะแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำด้วยวิธีการประกันราคาและรับจำนำซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีการวางแผนในระยะยาวและแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่มีการวางแผนในระยะยาวและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ราคาผลไม้ไทยตกต่ำเป็นประจำทุกปีขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นๆ ผลผลิตที่ออกมาล้นตลาด
8 มีนาคม 2554
10,568
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×