ไม้ผล
(1,010 เรื่อง)
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในการทำการเกษตร เป็นการลดต้นทุนในการเกษตรเป็นอย่างดี คุณนพดล น้อยใหม่ เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบชีวภาพ อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์กับทางศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร*1677 ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ ที่ต้องการให้ไม้ผลมีรสชาติดี เป็นที่ต้องการของท้องตลาด ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้คุณนพดลได้แนะนำวิธีการทำน้ำหมักโพแทสเซียมเพิ่มควานหวานในไม้ผล โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารที่พืช ต้องการในระยะ ติดผลเล็ก เพิ่มแป้งและน้ำตาล เพิ่มน้ำหนักและความหวานในไม้ผล
23 เมษายน 2556
3,120
23 เมษายน 2556
18,446
มะพร้าวเป็นไม้ผลที่มีประโยชน์หลายชนิด ยกตัวอย่าง เช่น เนื้อและน้ำของมะพราวอ่อนก็นำมารับประทาน เนื้อในผลแก่ก็นำไปขูดและคั้นทำกะทิ ส่วนกะลาก็สามารถนำไปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆได้ อย่างเช่นโคมไฟ หรือกระบวย มะพร้าวนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่คนไทยนำส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้มากมาย แต่การปลูกมะพร้าวไปจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไปกว่าจะสามารถให้ผลผลิตได้ และมะพร้าวก็เป็นพืชที่มีอายุยืนยาวหลายสิบปีด้วยเช่นกัน แต่ปัญหาในการปลูกมะพร้าวที่จะทำให้อายุการปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้นลงไป หรือแม้แต่ตายก่อนวัยอันควร ในปัจจุบัน คือ เรื่องของแมลงศัตรูพืช ที่นับวันยิ่งยากต่อการจัดการมากขึ้นทุกที จนเกษตรกรหลายรายจนใจ ได้แต่ยอมขาดทุนให้กับแมลงศัตรูมะพร้าว โดยเฉพาะหนอนที่เข้าไปกัดกินต้นมะพร้าว ให้ค่อยๆ ยืนต้นตายไปทีละนิด สุดท้ายต้นก็เน่าตายไปอย่างจำใจขาดแหล่งรายได้
22 เมษายน 2556
2,890
11 เมษายน 2556
33,722
คุณวานิช มุกดาเพชรรัตน์ ทำการเกษตรพัฒนาคุณภาพทุเรียน โดยเน้นรูปทรง เพื่อการส่งออก ซึ่งส่งออกได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด ภายในสวนซึ่งทำมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว เริ่มแรกตอนทำการเกษตรใหม่ๆ พึ่งแต่สารเคมีตลอด ฉีดพ่นสารเคมีทุกปี แต่มีอยู่ปีหนึ่งลืมพ่นสารเคมีไปต้นหนึ่ง ส่งผลให้มีเพลี้ยไก่แจ้เข้ามากัดกินยอดอ่อนจนเหี้ยนหมด ไม่เหลือใบอ่อนไว้เลย แต่ผลของทุเรียนกลับสวยงาม พูสวย เต็มทุกลูก จึงนำข้อสังเกตที่ได้กลับมาขบคิด จึงทดลองกับทุเรียนพันธุ์อื่นไๆที่ปลูกไว้ ด้วยการปล่อยให้เพลี้ยไก่แจ้เข้ากัดกินใบอ่อนช่วงติดลูก ซึ่งได้ผลเหมือนกันคือ ทุเรียนต้นที่ถูกเพลี้ยไก่แจ้เข้ากัดกินใบอ่อนช่วงติดลูกจนหมดนั้น ให้ผลที่มีพูสวยเต็มทุกลูก จึงนำเทคนิคนี้มาใช้ในการผลิตทุเรียนในสวนให้มีพูเต็ม พูสวย เรื่อยมา จนทุเรียนในสวนตนกลายเป็นผลผลิตที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการมาก จนผลผลิตที่มีอยู่ไม่พอจำหน่าย
2 เมษายน 2556
6,295
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
19.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
16.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
15.54 บาท
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.16 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-35°C
เชียงใหม่
21-40°C
นครราชสีมา
26-38°C
ชลบุรี
26-32°C
นครศรีธรรมราช
23-34°C
ภูเก็ต
27-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×