ไม้ผล
(999 เรื่อง)
11 เมษายน 2556
32,898
แก้วมังกร เป็นพืชตระกูลตะบองเพชรจึงเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนและแดดจัด สำหรับการปลูกแก้วมังกรนั้นจึงต้องเตรียมพื้นที่ให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงา ของต้นไม้อื่นมาบังต้นแก้วมังกรจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกออกผลได้อย่างน่าพอใจ แก้วมังกรสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน เช่น ดินปนทราย ดินเหนียว ดินลูกรัง สำหรับดินเหนียวและดินลูกรังต้องมีการปรับหน้าดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอกและแกลบดำ ในการปรับสภาพดิน อีกประการหนึ่งต้นแก้วมังกร เป็นต้นไม้ที่ชอบอาศัยอยู่ในดินโปร่ง ร่วนซุย ไม่แน่นจนเกินไป และสามารถระบายน้ำได้ดี สำหรับการปลูก มีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ การปลูกในกระถาง และการปลูกในแปลงปลูกทั่วไป โดยปกติแก้วมังกรจะให้ผลผลิตประมาณ ช่วงเดือนพฤษภาคม- เดือนตุลาคมโดยประมาณ และนับตั้งแต่ออกดอกจนถึงผลสุกแก่จนสามารถเก็บเกี่ยวได้จะใช้เวลาประมาณ 7-8 สัปดาห์
4 เมษายน 2556
28,118
คุณวานิช มุกดาเพชรรัตน์ ทำการเกษตรพัฒนาคุณภาพทุเรียน โดยเน้นรูปทรง เพื่อการส่งออก ซึ่งส่งออกได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมด ภายในสวนซึ่งทำมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว เริ่มแรกตอนทำการเกษตรใหม่ๆ พึ่งแต่สารเคมีตลอด ฉีดพ่นสารเคมีทุกปี แต่มีอยู่ปีหนึ่งลืมพ่นสารเคมีไปต้นหนึ่ง ส่งผลให้มีเพลี้ยไก่แจ้เข้ามากัดกินยอดอ่อนจนเหี้ยนหมด ไม่เหลือใบอ่อนไว้เลย แต่ผลของทุเรียนกลับสวยงาม พูสวย เต็มทุกลูก จึงนำข้อสังเกตที่ได้กลับมาขบคิด จึงทดลองกับทุเรียนพันธุ์อื่นไๆที่ปลูกไว้ ด้วยการปล่อยให้เพลี้ยไก่แจ้เข้ากัดกินใบอ่อนช่วงติดลูก ซึ่งได้ผลเหมือนกันคือ ทุเรียนต้นที่ถูกเพลี้ยไก่แจ้เข้ากัดกินใบอ่อนช่วงติดลูกจนหมดนั้น ให้ผลที่มีพูสวยเต็มทุกลูก จึงนำเทคนิคนี้มาใช้ในการผลิตทุเรียนในสวนให้มีพูเต็ม พูสวย เรื่อยมา จนทุเรียนในสวนตนกลายเป็นผลผลิตที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการมาก จนผลผลิตที่มีอยู่ไม่พอจำหน่าย
2 เมษายน 2556
6,062
ลิ้นจี่เป็นไม้ผลกึ่งเมืองร้อน ลำต้นเป็นทรงพุ่มแผ่กว้าง เมื่อเจริญเต็มที่ลำต้นสูงประมาณ 10-12 เมตร เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของภาคเหนือ เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศหนาว ชอบดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี และควรมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 400 เมตร ต้องการอากาศหนาวในช่วงออกดอก แต่มีบางพันธุ์ซึ่งเป็นลิ้นจี่ที่ปลูกในเขตภาคกลาง ได้แก่ พันธุ์ค่อม สามารถออกดอกติดผลได้ในสภาพอากาศ ภาคกลาง ลิ้นจี่มีอายุประมาณ 3 ปี ถ้ามีการดูแลรักษาและการตัดแต่งที่ดี ลิ้นจี่จะให้ผลผลิตได้ดีมากกว่า 30 ปี ระยะเวลาตั้งแต่ออกดอกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 4 เดือน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 200 กิโลกรัม/ต้น ขนาดผลลิ้นจี่อยู่ระหว่าง 60-90 ผล/กิโลกรัม ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่างกลางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
1 เมษายน 2556
14,760
"พุทรา" เป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถเติบโตได้เกือบทุกสภาพแวดล้อมของไทย แต่เป็นพืชที่จำต้องมีการดูแลและการจัดการเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ โดยเฉพาะการผลิตพุทราให้ติดผลในสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างทีเป็นอยุ่ในทุกวันนี้ ซึ่งยากต่อการจัดการและควบคุมคุณภาพผลผลิต เนื่องจากความเอาแน่ไม่ได้ในสภาพดินฟ้าอากาศ แต่หนึ่งเทคนิคที่เกษตรกรสามารถจัดการได้ภายใต้การควบคุมดูแลของตัวเกษตรกรเองก็คือการผลิตพุทราให้มี 3 รส ซึ่งได้แก่ รสชาติหวาน กรอบ และ อร่อย เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภค ซึ่งสามารถจัดการและควบคุมได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
29 มีนาคม 2556
24,072
29 มีนาคม 2556
7,867
26 มีนาคม 2556
4,470
การใช้สารเคมีกำจัดแมลงในสวนไม้ผลโดยไม่ต้องฉีดพ่น เป็นอีกหนึ่งเคล็ดวิธีที่เกิดจากภูมิปัญญาของเกษตรกรไทย หัวสมัยใหม่ ที่ชอบคิดค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการทุ่นแรง หรือ ลดต้นทุนในการผลิตพืช โดยเฉพาะไม้ผล ที่มีปัญหาเรื่องของแมลงเข้าทำลายผลผลิตให้ได้รับความเสียหายตลอด การเจริญเติบโต-เก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจากการลงพื้นที่ไปยังสวนแก้วมังกรชลสิทธิ์ คุณปัญญา จงทอง ผู้จัดการสวนแก้วมังกรชลสิทธ์ ที่เข้ามาดูแลสวนแก้วมังกร แทนคุณยายสาคร ชาลี เจ้าของสวนแก้วมังกรชลสิทธิ์ ที่ผันตัวเองมาทำธุรกิจค้าขาย ได้แนะวิธีการดีดี ที่สามารถกำจัดแมลงได้อย่างง่าย ง่ายดาย ประหยัดทั้งแรงงานและค่าสารเคมี ที่สำคัญยังมีความปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ด้วยวิธีการใช้สารเคมีกำจัดแมลงในสวนไม้ผลโดยไม่ต้องฉีดพ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนีั้
22 มีนาคม 2556
4,389
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
25.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.54 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
22-31°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
25-32°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×