ไม้ประดับ
(221 เรื่อง)
28 ตุลาคม 2557
2,921
คุณประยูร นิลนารถ ประธานชมรมพฤกษชาติ จ.เชียงราย และ เกษตรกรเจ้าของสวนกล้วยไม้ 161 คุณประยูร อดีตข้าราชการครูที่มีความสนใจเรื่องกล้วยไม้มาตั้งแต่อดีต เริ่มต้นเส้นทางการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ด้วยการซื้อมาสะสมทีละต้น สองต้น หลากหลายสายพันธุ์ ปัจจุบันจึงมีอยู่เต็มบ้าน ได้ทดลองขยายพันธุ์จำหน่ายให้เพื่อนฝูง และ เริ่มขยายตลาดภายนอก ต่อมาในปัจจุบันวันนี้คุณประยูร นิลนารถ ประธานชมรมพฤกษชาติ จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ FARMER INFO จ.เชียงราย เกี่ยวกับการช่วยให้กล้วยไม้ออกดอกบ่อยครั้งและดอกเบ่งบานนานขึ้น ด้วยวิธีปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้
2 เมษายน 2557
13,949
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.76 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.89 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.64 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×