ไม้ประดับ
(221 เรื่อง)
เกษตรกรหลายท่านนอกจากจะมีพื้นที่สำหรับปลูกพืชชนิดต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้ว ยังมีพื้นที่ที่ใช้สำหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับตกแต่งเพื่อสร้างความสวยงามให้กับบริเวณบ้านอีกด้วย โดยเฉพาะคุณบันลือ ที่มีกล้วยไม้ออกดอกชูช่อใหญ่โต รายล้อมรอบบ้านมากมาย จนอดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปสอบถามหาเคล็ดลับการบำรุงรักษาให้กล้วยไม้ออกดอกมาให้เป็นที่เชิดหน้าชูแต่แก่ผู้เป็นเจ้าของในทันที จนสืบทราบว่า เคล็ดลับกล้วยไม้ดอกใหญ่ของคุณบันลือนั้นอยู่ที่น้ำปุ๋ยหมักสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้บำรุงดอกกล้วยไม้ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามโดยเฉพาะ ซึ่งมีวิธีการทำและการนำไปใช้ระบุไว้ดังนี้
11 มกราคม 2556
3,720
คุณสมทบ ประดิษฐ์โศภิต เกษตรกรหนุ่มที่เริ่มสนใจกล้วยไม้ เมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมา โดยทำเป็นงานอดิเรก จากนั้นก็เริ่มสะสมศึกษาเรียนรู้ จากคนรู้จักบ้าง จากหนังสือบ้าง จากจุดนั้นจึงทำให้เริ่มมีไม้ดอกไม้ประดับหลายๆ ชนิด เพิ่มมากขึ้นจึงมีความคิดที่จะทำอย่างจริงจัง ซึ่งในครั้งแรกลงทุนกับไม้ตัดดอกเพียงพื้นที่ 2 งาน เป็นกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า ซึ่งเป็นไม้ที่คนทำน้อย ราคาต่อช่อ ค่อนข้างแพง โดยลูกค้าก็จะมีตั้งแต่โรงแรม,ร้านดอกไม้ต่างๆ และจากนั้นก็เริ่มมีคนมาขอซื้อพันธุ์ไปขายต่อ เริ่มต้นจากตรงนั้น ในปัจจุบันภายในสวนก็มีหลายๆ ตัว ก็อาศัยต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทดลองทำไปเรื่อยๆ ต้องเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดด้วย ซึ่งบวกกับใจรักและความรู้ที่มีพอที่จะยึดเป็นอาชีพได้ จึงได้ขยับขยายจากกล้วยไม้ มาเป็นเฟิร์น สกุลต่างๆ โดยเฉพาะกระเช้าสีดา ที่เป็นที่นิยมและราคาไม่ตกตลอดกาล จึงได้ทำการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนไม้รองรับตามความต้องการของลูกค้าเรื่อยมาซึ่งการขยายพันธุ์กระเช้าสีดาจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความชำนาญพอสมควรจึงจะทำให้ไม้ออกมาดี ฟอร์มสวยเป็นที่ต้องการของลูกค้า ส่วนเทคนิคการดเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นั้นมีดังนี้
11 มกราคม 2556
4,244
การปลูกไม้ขุดล้อมมาที่ ต.ชะอม ในช่วงนั้น กำลังคิดที่จะหาอาชีพใหม่ เพราะว่าตอนนั้นราคาปุ๋ย ราคายาฆ่าแมลงมีราคาสูง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังจึงมีต้นทุนสูงขึ้น การหาอาชีพใหม่ต้องเป็นอาชีพที่ดีที่สุด ในระยะช่วงปี 2530 ได้มีการริเริ่มปลูกไม้ขุดล้อมแห่งแรกใน ต.ชะอม ที่วัดป่าสว่างบุญ เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้วัด จึงเข้ามาศึกษาและนำไปปลูกที่บ้าน ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะปลูกไปทำไม จะขายที่ตลาดไหน เพราะยังไม่มีใครรู้จัก จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์และหนังสือ ซึ่งใช้เวลา 5 ปี ให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
23 พฤศจิกายน 2555
24,859
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
0.00 บาท
เบนซิล 95
35.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.19 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.24 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
23-27°C
เชียงใหม่
21-29°C
นครราชสีมา
22-27°C
ชลบุรี
23-27°C
นครศรีธรรมราช
25-28°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×