ไม้ประดับ
(220 เรื่อง)
คุณสมทบ ประดิษฐ์โศภิต เกษตรกรหนุ่มที่เริ่มสนใจกล้วยไม้ เมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมา โดยทำเป็นงานอดิเรก จากนั้นก็เริ่มสะสมศึกษาเรียนรู้ จากคนรู้จักบ้าง จากหนังสือบ้าง จากจุดนั้นจึงทำให้เริ่มมีไม้ดอกไม้ประดับหลายๆ ชนิด เพิ่มมากขึ้นจึงมีความคิดที่จะทำอย่างจริงจัง ซึ่งในครั้งแรกลงทุนกับไม้ตัดดอกเพียงพื้นที่ 2 งาน เป็นกล้วยไม้สกุลมอคคาร่า ซึ่งเป็นไม้ที่คนทำน้อย ราคาต่อช่อ ค่อนข้างแพง โดยลูกค้าก็จะมีตั้งแต่โรงแรม,ร้านดอกไม้ต่างๆ และจากนั้นก็เริ่มมีคนมาขอซื้อพันธุ์ไปขายต่อ เริ่มต้นจากตรงนั้น ในปัจจุบันภายในสวนก็มีหลายๆ ตัว ก็อาศัยต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทดลองทำไปเรื่อยๆ ต้องเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาดด้วย ซึ่งบวกกับใจรักและความรู้ที่มีพอที่จะยึดเป็นอาชีพได้ จึงได้ขยับขยายจากกล้วยไม้ มาเป็นเฟิร์น สกุลต่างๆ โดยเฉพาะกระเช้าสีดา ที่เป็นที่นิยมและราคาไม่ตกตลอดกาล จึงได้ทำการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนไม้รองรับตามความต้องการของลูกค้าเรื่อยมาซึ่งการขยายพันธุ์กระเช้าสีดาจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความชำนาญพอสมควรจึงจะทำให้ไม้ออกมาดี ฟอร์มสวยเป็นที่ต้องการของลูกค้า ส่วนเทคนิคการดเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์นั้นมีดังนี้
11 มกราคม 2556
การปลูกไม้ขุดล้อมมาที่ ต.ชะอม ในช่วงนั้น กำลังคิดที่จะหาอาชีพใหม่ เพราะว่าตอนนั้นราคาปุ๋ย ราคายาฆ่าแมลงมีราคาสูง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังจึงมีต้นทุนสูงขึ้น การหาอาชีพใหม่ต้องเป็นอาชีพที่ดีที่สุด ในระยะช่วงปี 2530 ได้มีการริเริ่มปลูกไม้ขุดล้อมแห่งแรกใน ต.ชะอม ที่วัดป่าสว่างบุญ เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้วัด จึงเข้ามาศึกษาและนำไปปลูกที่บ้าน ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะปลูกไปทำไม จะขายที่ตลาดไหน เพราะยังไม่มีใครรู้จัก จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์และหนังสือ ซึ่งใช้เวลา 5 ปี ให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
23 พฤศจิกายน 2555
ไม้กฤษณาเป็นไม้ที่พบมากในจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาที่มีความชื้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ ที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายเขา ทำให้พบไม้กฤษณาในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และมีการนำกล้าไม้กฤษณาจากป่ามาเพาะโดยชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่า จนกระทั่งมีการทดลองปลูกในพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ พบว่าไม้กฤษณาเมื่อมีอายุได้ประมาณ 5-10 ปี มีโอกาสโค่นล้มได้ง่ายส่วนหนึ่งเกิดจากขั้นตอนในการเลือกต้นกล้าพันธุ์สำหรับนำมาเพาะปลูกลงแปลงที่มีขนาดใหญ่ คือ มีอายุมากกว่า 1 ปี ระบบรากของกล้าไม้กฤษณาจะคดงอ เมื่อนำไปปลูกจะโค่นล้มได้เมื่อมีลมแรงๆ ส่วนหนึ่งอาจตายหรือได้รับความเสียหาย ผลผลิตที่ได้ลดลง เกษตรผู้ปลูกไม้กฤษณาจึงลงทุนซื้อไม้ค้ำยันซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง
4 ตุลาคม 2555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.86 บาท
เบนซิล 95
0.00 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.89 บาท
ดีเซล
26.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.79 บาท
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×