ไม้ดอก
(81 เรื่อง)
การใช้ดาวเรืองกำจัดแมลงในแปลงพืชปลูก
ดอกดาวเรืองนอกจากจะนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของไม้ตัดดอกตบแต่งอาคารเพื่อความสวยงามแล้ว ยังสามารถนำดอกดาวเรืองมาประยุกต์ใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชประเภท เพลี้ยชนิดต่างๆ อาทิ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น •เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน แมลงวันผลไม้ หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อ หนอนกะหล่ำ ด้วงปีกแข็ง ไส้เดือนฝอย หนอนผีเสื้อกะโหลก และ หนอนกะหล่ำปลี เหล่านี้เป็นต้น โดยมีวิธีในการใช้ดอกดาวเรืองเพื่อการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
12 มิถุนายน 2558
6,288
เร่งดอกกุหลาบ ด้วยปุ๋ยน้ำปัสสาวะ
การปลูกดอกกุหลาบอาจไม่ใช่เรื่องยากที่จะเริ่มปลูก แต่การปลูกให้ออกดอกสวยงามนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็คงไม่ยากจนเกินไป คุณอารันย์ เครือแสร์ เกษตรกรผู้ที่ปลูกต้นกุหลาบได้เปิดเผยเคล็ดลับดี ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการเร่งดอกกุหลาบด้วยน้ำปัสสาวะมาฝากให้กับผู้ที่ปลูกไว้ดูเล่นสวยงามหรือเกษตรกรที่ปลูกดอกกุหลาบไว้เพื่อการจำหน่ายซึ่งสามารถนำวิธีการดี ๆ แบบนี้ไปใช้ในแปลงกุหลาบได้จริง
6 พฤศจิกายน 2558
1,678
การให้ปุ๋ยบัวหลวง
ผู้ที่สนใจในเรื่องการปลูกบัวหลายท่านคงจะสงสัยว่า การปลูกบัวจะทำการใส่ปุ๋ยกันอย่างไร เพื่อให้บัวที่ปลูกได้กินปุ๋ยกันอย่างถั่วถึง และเจริญเติบโตที่เหมือน ๆ กัน วันนี้คุณรังสรรค์ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกบัว มีเทคนิคดี ๆ เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยให้บัวมาบอกต่อกันไว้ดังนี้
23 ธันวาคม 2559
9,902
เพิ่มปริมาณผลผลิตดาวเรืองด้วยการเด็ดยอด เพิ่มจำนวนต้น
คุณทองสุข อ่อนละมัย เกษตรกรจากชุมชนบ้านบางโขมด ดำรงตำแหน่งหมอดินอาสา ประจำจังหวัดสระบุรี และประธานศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้ใช้พื้นที่การเกษตรของตนเองในการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการปรับสภาพดินให้เหมาะกับการทำการเกษตร การทำเกษตรผสมผสาน และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
10 สิงหาคม 2555
4,309
การใช้ปูนแดงป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในกล้วยไม้
โรคเชื้อราในกล้วยไม้เป็นโรคที่คนรักกล้วยไม้ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับกล้วยเพราะว่าทำให้กล้วยไม้หมดความสวยงามและอาจจะทำให้กล้วยไม้ที่ปลูกไว้ตายได้ นายสมศักดิ์มีวิธีการป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในกล้วยไม้ได้ดังนี้
24 ตุลาคม 2552
8,432
สูตรปุ๋ยเพิ่มสีสันกุหลาบให้สวยสด
กุหลาบเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมทั้งในหมู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม และมีสีสันสดใสสวยงาม หลากสายพันธุ์ จึงนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ทั้งยังเป็นพืชที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ผลผลิต และ ความสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเอง
12 พฤษภาคม 2558
2,954
ยืดอายุไม้ตัดดอก-ตัดใบระหว่างรอการจำหน่าย ด้วยน้ำยาสูตรเด็ด ต้นทุนไม่ถึงร้อย
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ตัดดอก-ตัดใบจำหน่ายให้แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ที่จะเดินทางมารับ ไปขายทอดตลาดหรือกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ มักประสบกับปัญหาผลผลิตที่ตัดรอไว้นั้นมีอาการสลด และ เริ่มเหี่ยวเฉาไปภายในเวลาไม่นาน ยิ่งถ้าเป็นเกษตกรรายย่อยที่ไม่มีทุนซื้อหาตู้แช่ขนาดใหญ่มาใช้ในการเก็บรักษาผลผลิตด้วยแล้ว คงจะหนีไม่พ้นปัญหาดังกล่าวเป็นแน่ โดยเฉพาะสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในขณะนี้ หากมีการเก็บรักษาผลผลิตหรือการจัดการผลผลิตที่ไม่ดีพอ ก็มีแต่จะเจ๊ากับเจ๊ง หรือ เป็นเหตุให้มีรายได้ลดลงไปได้อย่างแน่นอน
13 พฤษภาคม 2558
24,769
การเตรียมกาบมะพร้าว เพื่อใช้ปลูกกล้วยไม้หวาย
นายโกมล แจ่มผล อายุ 60 ปี เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ปัจจุบัน ยึดอาชีพการเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ อยู่ที่บ้านเลขที่ 144 ม.6 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ประสบการณ์ในการเลี้ยงกล้วยไม้ 5 ปี โดยเริ่มต้นจากใจรัก และเลี้ยงเป็นงานอดิเรกมาก่อนหน้าแล้วหลายปี จึงผันตัวมาสู่วงการกล้วยไม้ ที่เริ่มแรก จะรับมาจำหน่ายเพียงอย่างเดียว และเริ่มเก็บรวบรวมเอาไว้ศึกษา เพื่อเป็นความรู้แก่ตนเอง ปัจจุบัน เริ่มผสมเกสร และเพาะกล้วยไม้รุ่นใหม่ ให้ได้สีสันแปลกออกไป กล้วยไม้ที่ต้องใช้ความชำนาญในการดูแล คือ กล้วยไม้ตระกูลหวาย แคททรียา สกุลช้าง รวมถึงแวนด้า กล้วยไม้ไทยสกุลต่างๆ รองเท้านารี ฟาแลน บางสายพันธุ์ลุงโกมลยังไม่ชำนาญมากนัก ก็เน้น เอาไว้ศึกษา ลักษณะนิสัยของกล้วยไม้ และการดูแลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้เทคนิคการดูแลเฉพาะสายพันธุ์ และมีเทคนิคและสูตรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเตรียมกาบมะพร้าวก่อนนำไปปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย ซึ่งมีเทคนิคและขั้นตอนดังนี้
14 มีนาคม 2556
5,497
ยืดอายุดอกไม้ปักแจกันให้นานขึ้นด้วยเกลือแกง
ดอกไม้ที่ถูกตัดออกมาจากต้น เพื่อประโยชน์ใช้สอยในแง่ของการตกแต่งสถานที่ให้งดงาม เจริญตา เจริญใจต่อผู้พบเห็น มักมีอายุการใช้งานไม่ยาวนานนัก แต่ถ้ามีเทคนิคการดูแลที่ดี เช่น มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน หมั่นเล็มตัดก้านออกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ และ การใส่สารบางอย่างลงไปในน้ำหล่อแจกัน ก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นได้อีก ซึ่งนอกจากวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีเคล็ดลับยืดอายุการใช้งานดอกไม้ปักแจกันให้นานขึ้นได้ด้วยเกลือแกง ที่ใช้ได้ผลดีเช่นเดียวกัน
3 กันยายน 2556
3,166
เทคนิคเร่งบัวให้ติดฝักเร็วขึ้น
การทำนาบัวเก็บฝักเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตเป็นจำนวนมากและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรบางส่วนจึงหันไปใช้ฮอร์โมนเร่งดอกควบคู่ไปพร้อมๆกับสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบัว ทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค แต่เกษตรกรสามารถเร่งดอกได้ด้วยวิธีการเด็ดยอดโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆ
11 ตุลาคม 2556
2,219
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×