เห็ด
(184 เรื่อง)
การปลูกเห็ดฟางกองเตี้ยเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวอีกอาชีพหนึ่ง มีการลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,200 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะดำเนินการ อาทิ กากมันสำปะหลัง ฟาง ผ้ายาง สายยางรดน้ำ ปุ๋ยยูเรีย เชื้อเห็ดฟาง สำหรับราคาในการขายในตลาด ปัจจุบันจะมีพ่อค้ามารอรับถึง ผลผลิตในแต่ละรอบมีรายได้ ราว 7,000 - 8,000 บาท นางคำผุ่น ธรรมดา เกษตรกรบ้านหนองโง้ว ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เพาะเห็ดฟางกองเตี้ย บนเนื้อที่ 1 ไร่ สลับหมุนเวียนไปกับการปลูกหัวผักกาด นางคำผุ่น ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ farmer info ทางวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. ถึงวิธีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ที่สามารถทำรายได้เสริมให้กับเกษตรกรด้วยวิธีการที่ไม่ยาก ดังนี้
16 พฤษภาคม 2556
102,868
การเพาะเห็ดเป็นทางเลือกของเกษตรกรที่ค่อนข้างมั่นคง เพราะเห็ดจัดเป็นอาหารที่นิยมของผู้บริโภคอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังมีคุณค่าทางอาหาร เป็นอาหารช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้หลายโรค โดยเฉพาะ โรคมะเร็ง โดยปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาประกอบอาชีพนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเห็ดก็มีให้เลือกเพาะเลี้ยงได้หลายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น เห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว เป๋าฮื้อ หูหนู เห็ดบด ฯลฯ โดยเฉพาะเห็ดบด ภาษาอีสาน เรียกว่า เห็ดกระด้าง ถือเป็นเห็ดที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นเห็ดพื้นเมืองที่รสชาติดี สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น ผัด แกง หรือลาบ เป็นต้น
14 พฤษภาคม 2556
37,032
25 เมษายน 2556
12,143
21 มีนาคม 2556
5,725
8 มีนาคม 2556
25,054
คุณสุวิชัย วงศ์ษา เกษตรกรวัยกลางคนเจ้าของ สวนเห็ดดอกลำดวน บ้านห้วยฆ้อง หมู่ 9 ต.พิมาย อ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ ที่ได้เริ่มให้ความสนใจในการเพาะเห็ดมาตั้งแต่สมัยที่ยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมที่โรงเรียนปรางค์กู่ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล หลังจากจบการศึกษาก็ได้ออกไปหาประสบการณ์ในการเพาะเห็ดเพิ่มเติมในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จากนั้นได้กลับมาตั้งฟาร์มเห็ดที่บ้านเกิด โดยผลิตก้อนเชื้อเห็ดทุกชนิดออกจำหน่ายในเขตแถบอีสานตอนล่าง ทั้งจังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, ยโสธร ฯลฯ โดยจำหน่ายทั้งเชื้อเห็ด ดอกเห็ด และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเห็ดซึ่งมีเห็ดหลายชนิดด้วยกัน คือ เห็ดนางฟ้า-นางรม, เห็ดขอนดำ-ขอนขาว, เห็ดบด (เห็ดกระด้าง), เห็ดโคนญี่ปุ่น และเห็ดหอม สวนเห็ดดอกลำดวนตั้งเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรยุคใหม่โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสำหรับผู้ที่สนใจโดยทั่วไป และจัดตั้งเป็น \"ศูนย์พัฒนาการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต\" ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร ได้แนะนำวิธีลดความชื้นในก้อนเห็ดป้องกันการเกิดเชื้อราอื่นปลอมปน ไว้ดังนี้
8 มีนาคม 2556
3,640
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
27.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×