พืชไร่
(312 เรื่อง)
ด้วยสังคมยุคปัจจุบัน เรื่องของสุขภาพอนามัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งบุคคลส่วนใหญ่จึงหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพกันมากขึ้น ด้วยเรื่องนี้อาจเกี่ยวโยงมาจากหลายๆสาเหตุที่เกี่ยวข้องด้วยกัน อาทิเรื่องของสภาพภูมิแวดล้อมที่เริ่มเสื่อมโซมลง หรือเนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การรับประทานอาหารก็สำคัญ ยิ่งด้วยยุคสมัยนี้การใช้สารเคมีมากขึ้น ฉะนั้นสารพิษที่ตกค้างก็ย่อมจะมีให้เห็น ถ้าเรายังปล่อยหรือว่ารับสิ่งเหล่านี้เข้าไปโดยๆไม่มีการบำบัดหรือหาทางหลีกเลี่ยงก็ยิ่งส่งผลกระทบระยะยาวให้กับร่างกายของเราต่อไป ซึ่งก็มีวิธีบางวิธีที่เราสามารถทำขึ้นมาช่วยในการดูแลรักษาตัวเองได้
10 กรกฎาคม 2552
4,499
หนอนเจาะฝักถั่ว(Pea pod borer) เป็นแมลงศัตรูของถั่วเหลืองและถั่วเขียว หนอนจะเจาะเข้าไปอาศัยกัดกินอยู่ภายในฝักหลังจากฟักออกจากไข่และจะพบรอยเจาะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรืออาจไม่พบรอยเจาะเลย แต่ถ้าพบรอยเจาะขนาดโตและมีมูลของหนอนออกมารอบ ๆ รอยเจาะ เมื่อแกะฝักดูจะพบว่า เมล็ดภายในฝักถูกทำลายเกือบหมด และหนอนมีขนาดโตมากแล้ว หนอนที่มีขนาดโตสามารถเคลื่อนย้ายไปกัดกินฝักอื่น ๆ ได้โดยชักใยดึงฝักมาติดกันแล้วเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดอยู่ภายในฝักใหม่ การทำลายของหนอนเจาะฝักทำให้ผลผลิตของถั่วเหลืองลดลงมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และพบว่า เป็นแมลงศัตรูสำคัญของการปลูกถั่วเหลืองบริโภคฝักสดเพื่ออุตสาหกรรมแช่แข็ง
13 มีนาคม 2552
7,822
ปอแก้วเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เป็นต้นมารัฐบาลได้กำหนดเป็นกฎหมายให้ปอ (ปอแก้วและปอกระเจา) เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อส่งเป็นสินค้าออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 โดยมีเป้าหมายให้ผลิตได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 3 แสนตันและมอบให้กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในด้านการค้นคว้าและวิจัยในปีเดียวกัน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เส้นใยปอกกระเจามีราคาสูง เนื่องจากการผลิตประสบปัญหามาก ประเทศต่างๆ จึงได้คิดค้นหาเส้นใยจากพืชอื่นๆ เพื่อใช้แทนปอกระเจา ในที่สุดได้ค้นพบปอแก้วซึ่งให้ผลผลิตและคุณภาพของเส้นใยใกล้เคียงกับปอกระเจา ปอแก้วส่วนใหญ่ผลิตในประเทศอินเดีย บราซิล บังคลาเทศ และปากีสถาน ในอินเดียการปลูกปอแก้วส่วนใหญ่ปลูกในเมืองไฮเดอราบัดซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมัดราส และตอนเหนือของรัฐบิฮาร์ ส่วนประเทศอื่นซึ่งผลิตปอแก้วเพื่อใช้เส้นใยในการอุตสาหกรรมปั่นและทอ ได้แก่ แมนจูเรีย เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียตนาม และประเทศไทย
6 พฤศจิกายน 2551
23,866
หนอนม้วนใบ(Leaf roller)เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดตัวเล็ก มีพืชอาหารหลายชนิด จึงพบเห็นแมลงศัตรูชนิดนี้ตลอดทั้งปี สามารถทำลายพืชได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าเป็นต้นไป ถ้าระบาดในระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นตายได้ แต่ถ้าระบาดในระยะที่ถั่วโตแล้วจนถึงระยะออกดอก จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง หนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ ๆ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชักใยบาง ๆ คลุมตัวไว้แล้วกัดกินผิวใบ เมื่อโตขึ้นจึงกระจายกันออกไปม้วนใบพืช หรือชักใยดึงเอาใบหลาย ๆ ใบมาห่อรวมกัน แล้วอาศัยกินอยู่ในใบที่ม้วนนั้นจนเหลือแต่เส้นใบ แล้วหนอนก็จะเคลื่อนย้ายไปม้วนใบอื่นต่อไป
18 กันยายน 2551
3,517
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
22.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
22.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
20.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.34 บาท
ดีเซล
23.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
20-28°C
เชียงใหม่
17-26°C
นครราชสีมา
16-25°C
ชลบุรี
20-27°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×