สมุนไพร
(686 เรื่อง)
คุณจรูญ จวนเจริญ เกษตรกรผู้มีความสามารถโดดเด่น ในด้านการทำ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เด่นด้านการขยายพันธุ์พืช(กระท้อน มะยงชิด) ประดิษฐ์เครื่องห่อกระท้อนแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลิตน้ำหมักชีวภาพ และฮอร์โมนบำรุงพืชต่างๆ น้ำหมักหอยเชอรี่เร่งการเจริญเติบโต จัดระบบสวน ระบบน้ำ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ่อเลี้ยงปลา และศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้บอกถึงขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องห่อกระท้อนแบบภูมิปัญญาไทย ที่คิดค้นขึ้นเองเพื่อใช้ห่อผลไม้ป้องกันแมลงเข้าทำลาย ช่วยป้องกันแสงแดด ทำให้ผลไม้มีสีสวยงาม และเป็นเครื่องมือทุ่นค่าแรง ค่าใช้จ่าย ที่ไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการปีนขึ้นไปห่อผลไม้ลงได้ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
27 สิงหาคม 2555
22,845
มะละกอฮอลแลนด์ จัดเป็นไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกไม่น้อย ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว สายพันธุ์มะละกอในบ้านเรา มีให้เลือกปลูกพอสมควร ที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง เห็นจะได้แก่มะละกอแขกดำ ซึ่งแบ่งเป็นสายๆ ไป แต่สำหรับสายพันธุ์ใหม่ มาแรง ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ มะละกอฮอลแลนด์ หรือชื่ออื่น คือ ปลักไม้ลาย และเรดมาลาดอล์ ทางคุณสุภสร ศิริโชติ ก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ในจังหวัดสระบุรี และไม่ได้ไปซื้อกล้าพันธุ์แต่จะเพาะกล้าพันธุ์ของมะละกอเอง พันธุ์ของมะละกอก็ทำเอง วันนี้มีโอกาสจึงได้แนะนำวิธีการเพาะเมล็ดมะละกอมาฝากกัน
23 สิงหาคม 2555
12,675
มะละกอฮอลแลนด์ จัดเป็นไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกไม่น้อย ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว สายพันธุ์มะละกอในบ้านเรา มีให้เลือกปลูกพอสมควร ที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง เห็นจะได้แก่มะละกอแขกดำ ซึ่งแบ่งเป็นสายๆ ไป แต่สำหรับสายพันธุ์ใหม่ มาแรง ได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ มะละกอฮอลแลนด์ หรือชื่ออื่น คือ ปลักไม้ลาย และเรดมาลาดอล์ ทางคุณสุภสร ศิริโชติ ก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ในจังหวัดสระบุรี ได้มาแนะนำเทคนิควิธีการปลูกมะละกอฮอลแลนด์เป็นผลไม้ปลอดภัย เป็นวิธีเฉพาะตัวไม่เหมือนใคร และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆพื้นที่ในการปลูกมะละกอฮอลแลนด์ด้วย
23 สิงหาคม 2555
14,204
23 สิงหาคม 2555
3,851
การทำปุ๋ยหมักบำรุงกระท้อน เป็นอีกหนึ่งสูตรที่คุณถาวร ค้ำคูณ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกและการดูแลรักษากระท้อน จนทำให้ได้รางวัลจากการประกวดกระท้อน 9 ปี ซ้อน เนื่องจากคุณถาวร เป็นผู้ที่ชอบทำการคิดค้นและทดลอง ในการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักสูตรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบำรุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลไม้ภายในสวน จากการลงพื้นที่เข้าร่วมพูดคุย คุณถาวร ได้เผยสูตรในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อใช้กับไม้ผล ปรับสภาพดิน เร่งการเจริญเติบโต ทำให้ได้ผลไม้ที่มีผลสวย ใหญ่ หวาน น่ารับประทานเป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยวิธีการและรายละเอียดดังนี้
9 สิงหาคม 2555
3,957
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
20.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
20.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
19.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
17.24 บาท
ดีเซล
20.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.86 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-35°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×