(8,082 เรื่อง)
การปลูกสัปปะรดแต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการหลากหลายรูปแบบในการวางผังการปลูก ซึ่งจะมีเทคนิคการปลูกที่แตกต่างกัน คุณพ่อถนอน วงษ์สกุล เกษตรกรวัย อายุ 62 ปี ประธานกลุ่มผู้ปลูกสัปปะรด บ้านห้วยไร่ ต.น้ำหนาม อ.เมือง จ.เลย เล่าถึงการปลูกสัปปะรด ของบ้านห้วยไร่ มีชื่อเสียงมาก จากการทดลองปลูกครั้งแรกราคายังขายได้ที่กิโลกรัมละ 3 บาท จนปัจจุบันมีราคาดีเพิ่มเป็น กิโลกรัมละ 10 บาท ทำให้เกษตรกรในหมู่บ้านไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปรับจ้างต่างจังหวัด กลายเป็นว่าที่นี่สามารถตั้งเป็นกองทุนผู้ปลูกสัปปะรด และมีเงินหมุนเวียนในครัวเรือน ปีละ หลายแสนบาท ซึ่งรสชาติของสัปปะรดที่จะมีรสชาติหวาน กรอบ หอม อร่อยมาก พันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่คือ พันธุ์ปัตตาเวีย
21 ตุลาคม 2558
28,891
21 ตุลาคม 2558
33,661
นายธนา นามใหม่ เกษตรกรบ้านโนนพรม ม.2 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนโทย จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรดีเด่นอันดับ 1 สาขาทำสวน โดดเด่นในการตอนกิ่ง ขยายพันธุ์ไม้ผล แนะนำเคล็ดลับการบำรุงต้นมะขามเทศ ที่หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่า มะขามเทศไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มาก สามารถปลูกแบบปล่อยทิ้งขว้างไว้จนเมื่อถึงเวลาก็มีผลผลิตออกมาให้เก็บเกี่ยวได้ ซึ่งจริงๆ แล้วมะขามเทศต้องมีการดูแลเอาใจใส่มากพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมทรงพุ่มและการตัดแต่งกิ่งนั้นจำเป็นมาก หากเกษตรกรมีการบริหารจัดการต้นมะขามเทศมาดีแล้วล่ะก็ สามารถรอรับนับเงินก้อนได้เลย ด้วยผลผลิตนั้นมีราคาสูงสุดถึง 200 บาทต่อกิโลกรัม
21 ตุลาคม 2558
5,994
ทุกๆ ปีประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจะเกิดสภาพน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเขตที่อยู่อาศัยและที่ทำมาหากินของประชาชนเป็นประจำ และว่ากันอีกว่า ทุกๆ 10 ปีก็จะเกิดน้ำท่วมใหญ่สักครั้งหนึ่ง โดยที่ท่วมรุนแรงครั้งหลังสุดก็เมื่อปี 2538 ระดับน้ำสูงกว่าสถานการณ์ล่าสุดของปี 2549 เกือบเท่าตัว ในเรื่องนี้ก็จะทำพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรเกิดความเสียหาย เมื่อน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนก็จะทำให้พืชผลชนิดต่างๆเสียหาย เมื่อน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ไม้ผลลดลงแล้วถ้าปล่อยไว้เฉยๆจนดินแห้งก็อาจทำให้ไม้ผลนั้นตายได้ แต่ถ้ามีเทคนิคของคุณลุงสมเกียรติ สนธวัรชัย นี้ก็จะทำให้ไม้ผลของเกษตรกรอยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไป ช่วยลดความเสียหายทางมูลค่าที่จะเกิดขึ้นได้มากมาย ด้วยวิธีการที่คุณลุงได้แนะนำไว้ดังนี้
21 ตุลาคม 2558
8,094
คุณเอกสิทธิ์ ขาวผ่อง เกษตรกรผู้ทำสวนสะเดา จ.ชุมพร กล่าวถึงจุดพลิกผันที่ทำให้มาปลูกสะเดาจำหน่าย นั้น เริ่มจากจุดที่ตนได้รับพันธุ์สะเดามาจากพี่ชายซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตร มาปลูกไว้ในพื้นที่สวน จนสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสะเดาพันธุ์นี้จะออกดอกนอกฤดู โดยจะออกดอกก่อนสะเดาทั่วไป 4 เดือน ซึ่งสะเดาทั่วไปจะออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม แต่สะเดาทวายพันธุ์นี้จะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกได้นานถึง 5 เดือน ทำให้จำหน่ายได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 80-120 บาท ซึ่งเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยมีวิธีการปลูกและวิธีการดูแลรักษาดังนี้
21 ตุลาคม 2558
29,669
ทางเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดสงขลา ได้ติดต่อไปยังคุณอภินันท์ หมัดหลี ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เกษตรธาตุ 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อสอบถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรธาตุ 4 มีใจความสำคัญพอสังเขป ดังนี้ คุณอภินันท์ ได้เล่าให้เราฟังว่า พื้นที่ ต.เขาพระ เป็นแหล่งต้นน้ำ ซึ่งมีลำห้วยหลายสาย ไหลรวมเป็นลำธาร และนั้นได้ไหลลงสู่คลองรัฐภูมิ เป็นคลองสายหลักที่ล่อเลี้ยงผู้คนในเขาพระ สุดท้ายปลายน้ำของคลองรัตภูมิไหลสู่ทะเลสาบสงขลา เขาพระยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ น้ำ ที่ดินทำการเกษตร และมีองค์ความรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
21 ตุลาคม 2558
7,265
21 ตุลาคม 2558
42,920
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×