เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หยุดเผา...ตอซังฟางข้าว
27 ธันวาคม 2563
448
เหตุผลที่เราต้องหยุดเผา

การเผา...ผิดกฏหมาย
การเผา...ทำลายดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม
การเผา...ทำลายจุลินทรีย์ในดิน
การเผา...ทำลายแมลงดี ทำให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช
การเผา...ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต่ำ
การเผา...เกิดฝุ่นควัน และก๊าซพิษ
การเผา...ทำให้โลกร้อน

การเผาตองซังฟางข้าว ต้องระวางโทษตามกฎหมายอาญา ม.218 และ 220 อาจถูกจำคุก 7 ปี และปรับ
ไม่เกิน 14,000 บาท
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
20-29°C
เชียงใหม่
17-26°C
นครราชสีมา
15-25°C
ชลบุรี
19-27°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-29°C