ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตร ประจำวันที่ 20 มกราคม 2560
ราคาตลาดสด | กรุงเทพมหานคร
ชนิดสินค้า
ราคา (บาท/กก.)
เพิ่ม/ลด
ดูราคาเพิ่ม/ลด จากเมื่อวาน หมายถึง ราคา เพิ่มขึ้น หมายถึง ราคา ลดลง หมายถึง ราคา คงที่
ดูทั้งหมด
คลิปเกษตร

คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 59
86

คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
76

อายุ จือปา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2559
53

โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2559
34
ข่าวแวดวงเกษตร
ชลประทานพิจิตรผันน้ำช่วยชาวนาปลูกข้าว
ทีมรักบ้านเกิด 20 มกราคม 2560
ฝ่ายจัดสรรน้ำชลประทานที่ 3 ผันน้ำเข้าระบบชลประทาน ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปรัง น้ำในคลองชลประทาน มีปริมาณน้ำมากขึ้น หลังจากการผันน้ำ ทางสำนักงานชลประทาน...
15
SMS เกษตร
SMS ทุ่งรวงทอง
ชลประทานพิจิตรผันน้ำช่วยชาวนาปลูกข้าว
20 มกราคม 2560 12:50 น.
ข้าว)ชลประทานที่ 3 จ.พิษณุโลก ผันน้ำเข้าระบบชลประทานผ่านทางคลองC1 สู่ จ.พิจิตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปรัง
SMS สวนเงินไร่ทอง
เกษตรแฟร์ 2560
20 มกราคม 2560 14:20 น.
พืช)พลาดไม่ได้ งานเกษตรแฟร์ 27 ม.ค. -4 ก.พ.60 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ พบสินค้าเกษตรน่าสนใจและโชว์ผลงานวิจัยด้านเกษตรมากมาย
SMS ปศุสัตว์เศรษฐี
ไก่ยิ้มร่าครึ่งปีแรกไม่ล้นตลาด หมูขาดทุนหนักทยอยเลิกเลี้ยง
20 มกราคม 2560 15:10 น.
สัตว์)เทศกาลปีใหม่-ตรุษจีนช่วยดันราคาไก่เนื้อ ครึ่งปีแรกไม่มีปัญหาล้นตลาดเหมือนหมูที่ผู้เลี้ยงขาดทุนหนัก คาดรายย่อยทยอยเลิกเลี้ยงหมูมากขึ้น
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×