เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พลัง5+ ของสารกระตุ้นทางชีวภาพ Biostimulants
02 กันยายน 2562
2,059
สารกระตุ้นทางชีวภาพ หรือที่เราได้ยินกันคุ้นหูว่า "Biostimulants" ที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการเกษตรโลก สหภาพยุโรป ให้คำจำกัดความไว้ว่า "คือจุลินทรีย์ที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการใช้สารอาหารของพืช อย่างอิสระ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สารใด ๆ กับจุลินทรีย์ ที่เมื่อใช้แล้วจะทำให้เกิดผลดีต่อพืชผลทางการเกษตร" ส่วนฝั่งสหรัฐอเมริกา ได้ใหัคำจำกัดความไว้ว่า "สารใดๆ หรือ จุลินทรีย์ ซึ่งเมื่อใช้กับเมล็ดพืช หรือบริเวณรากพืช สามารถไปกระตุ้นขบวนการธรรมชาติ ให้พืชใช้ประโยชน์ หรือ ช่วยการดูดซับธาตุอาหาร ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้พืชต้านทานความเครียด หรือ เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต"

จะเห็นได้ว่า คำจำกัดความ ทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งอียู นั้น มีสาระสำคัญเหมือนกัน ต่างกันเพียงถ้อยคำที่ใช้เท่านั้น ดังนั้น จากคำจำกัดความนี้ "สารกระตุ้นการเจริญเติบโตพืช" จึงมีหน้าที่ต่อพืช หรือผลประโยชน์จากการใช้ แตกต่างจาก ปุ๋ยและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช อย่างชัดเจน
เรามาดูประโยชน์ 5 เพิ่ม ที่เราจะได้จาก "สารกระตุ้นทางชีวภาพ"

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระบวนการสร้างและสลาย เมตาบอลิซึ่ม (Metabolism) ของพืช ส่งผลให้พืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานโรคพืช และฟื้นฟูพืชจากภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต อย่างเช่น อุณหภูมิและน้ำ

3. เพิ่มการกระตุ้นให้เกิดการนำสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมไปถึงน้ำ หรือสารละลายต่าง ๆ ไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย

4. เพิ่มคุณภาพโดยรวมของผลผลิต ทำให้ผลผลิตมีความความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

5. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน

ปัจจุบันในวงการเกษตรไทย เริ่มมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก "สารกระตุ้นทางชีวภาพ" นอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตในระบบปลอดภัยได้แล้ว ยังสามารถที่จะใช้ในระบบอินทรีย์เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ "สารกระตุ้นทางชีวภาพ" ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อที่หลากหลาย อย่างเช่น อาหารเสริมสำหรับพืช สารเพิ่มความแข็งแรงและบำรุงพืช สารกระตุ้นพฤกษเคมี สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือแม้กระทั่ง สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-28°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×