เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
"ฟาร์มแม่นยำ" ฟีเจอร์ใหม่ เพื่อเกษตรกรไทย
05 ตุลาคม 2561
4,304
เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับบริการใหม่ที่ทันสมัยอย่าง "ฟาร์มแม่นยำ" ที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยทำการเกษตรได้ง่าย สะดวก และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ผ่านสมาร์ทโฟน ใช้บริการฟรี 60 วัน
จากความร่วมมือของ ดีแทค รักบ้านเกิดและรีคัลท์ ที่ร่วมกันพัฒนา ผ่านแอพพลิเคชั่น Farmer Info ที่ถือเป็นแอพพลิเคชั่นคู่ใจพี่น้องเกษตรกร ด้วยการนำเทคโนโลยีดาวเทียม บิ๊กดาต้าจากทั่วโลก ช่วยเกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างแม่นยำขึ้น ด้วยการพยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่ การตรวจสุขภาพพืช รวมไปถึงการวางแผนการเพาะปลูก ที่สามารถบอกข้อมูลรายแปลงได้อย่างแม่นยำ
โดยความร่วมมือดังกล่าว ดีแทคและบริษัท รักบ้านเกิดอาศัยจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายเกษตรกรที่มีอยู่ทั่วประเทศในการทำการตลาด รวมถึงรีคัลท์รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยจุดแข็งด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลสถานีฐานจากทั่วโลก ทำการวิเคราะห์และแปรผลโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย MIT สหรัฐอเมริกา นี่ถือเป็นการติดอาวุธให้กับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีอยู่กว่า 2 ล้านคนในประเทศ
"ฟาร์มแม่นยำ" ชู 3 บริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
1. พยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่ ซึ่งสามารถแสดงผลเจาะจงในพื้นที่ที่ต้องการรายชั่วโมง ทั้งอุณหภูมิ โอกาสในการเกิดฝน และปริมาณฝนในพื้นที่ที่ต้องการ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และยังพยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้า 7 วัน ซึ่งมีความแม่นยำระดับรายแปลงมากที่สุดในประเทศไทย ด้วยการใช้ข้อมูลแบบ Microclimate weather ร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีฐานทั่วโลก เช่น GFS,Met Office,ECMWF และ Environment Canada และการใช้แบบจำลองสภาพด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจวางแผนเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยให้เกษตรกรมองเห็นพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองแบบภาพรวมจากอากาศ เพื่อช่วยหาความผิดปกติและปัญหาสุขภาพของพืชได้ โดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียม EU-Sentinel และ NASA-Landset ช่วยให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาพืชได้อย่างทันท่วงที
3. ผู้ช่วยส่วนตัว ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกในแต่ละรอบการเก็บเกี่ยว โดยนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย รวมไปถึงข้อมูลวิธีการเพาะปลูก การดูรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวตามข้อมูลวิชาการจากอาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจวิธีการและมีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันสามารถครอบคลุมพืชถึง 7 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมันและทุเรียน

การใช้งาน "ฟาร์มแม่นยำ" นั้น เกษตรกรสามารถใช้บริการผ่านแอพพลิเคชัน Farmer Info โดยเข้าไปที่บริการ "ฟาร์มแม่นยำ" และสำหรับใครที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Farmer Info ได้ที่ App Store และ Google Play

โหลดเลย โหลดฟรี App Farmer Info


    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×