ข่าวแวดวงเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 04 ธันวาคม 2563

ธ.ก.ส. ประเมิน ธ.ค. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราแผ่นดิบ มันสำปะหลัง กุ้งขาวแวนนาไม และสุกร มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ด้านข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว น้ำตาลทรายดิบ และปาล์มน้ำมัน มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง 81

ทีมรักบ้านเกิด 04 ธันวาคม 2563

ดันเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์เลี้ยง \"ไก่บ้าน-โคขุน\" โดยใช้ประโยชน์จาก FTA ส่งขายกัมพูชา \"อรมน ทรัพย์ทวีธรรม\" อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อสำรวจศักยภาพสินค้าเกษตร... 48
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 244

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×