คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 10 กรกฏาคม 2561

การเก็บเกี่ยวดอกมะลินั้นต้องเก็บเฉพาะดอกตูมที่พร้อมจะบาน มีความเจริญเต็มที่ มีลักษณะสีขาวนวล ไม่ควรตัดมาทั้งช่อ เพราะลักษณะดอกมะลิเมื่อเก็บเกี่ยวมาแล้วถ้าดอกตูมเกินไป หรือ อ่อนเกินไป จะไม่สามารถบานต่อไปได้ หรือบานได้แต่คุณภาพไม่ดีหรือไม่มีกลิ่นหอม วิธีการเก็บให้ใช้มือเด็ดตรงก้านดอกใต้กลีบเลี้ยง เกษตรกรมักเก็บดอกตอนเช้ามืด ประมาณ 03.00-04.00 น. ทั้งนี้ในช่วงเช้าจะมีสภาพอากาศที่เย็นและเพื่อจะส่งตลาดตอนเช้าตรู่ หรือเก็บดอกมะลิในตอนเย็นแล้วเก็บรักษาไว้ส่งในตอนเช้า และสำหรับคุณเรณู ก็ยังมีวิธีการเก...

รายงานราคาสินค้าเกษตร รู้ก่อนใคร ขายได้ราคา
980
องค์ความรู้การเกษตรแบบครบวงจร
1392
เกษตรกรต้นแบบ...แรงบันดาลใจไม่รู้จบ
1332
จากเกษตรกรเลี้ยงหอยแครงสู่การท่องเที่ยวโฮมสเตย์
1806
โครงการประกวด “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” 2560
1000
ฉลอง "รักบ้านเกิด" 100,000 Subscribers !!!
1050
ประมวลภาพ นำเสนอผลงานเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2560
1190
คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
2842
คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
4349
คุณอายุ จือปา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
1660
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2559
1310
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
1969
 1  2  3  4  5  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 5

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×