คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 18 มกราคม 2560

รักบ้านเกิดขอแนะนำ คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เกษตรกรผู้ได้รับรางวัล "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2559" จากจังหวัดเชียงราย โดยทำการเกษตรแบบครบวงจร ปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า ‘ไร่รื่นรมย์’ ใช้นวัตกรรมพลังงานทางเลือก จัดสรรพื้นที่และแปลงปลูกอย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
963
คุณอายุ จือปา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
486
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2559
180
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
135
วิธีทำข้าวฮางงอกให้งอกเร็วขึ้น
184
วิธีทำรังชันโรง ผึ้งจิ๋วมหัศจรรย์
355
กุศล เปรียวจันทร์ ครูผู้ผันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง
615
เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
329
บรรยากาศสัมมนา เกษตร START UP
305
ตรวจดินก่อนปลูกข้าว ลดต้นทุนปุ๋ย ได้ผลผลิตดี
554
เคล็ดลับน็อคผักให้คงความสด ใหม่ เก็บได้นาน
1393
ลดความชื้นข้าวฮางง่ายๆ ด้วยวิธีนี้
414
 1  2  3  4  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 4

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×