คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 12 ตุลาคม 2560

ประมวลภาพ 10 คนสุดท้าย เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ตามที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ดำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วน เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1.นายพิเชษ กันทะวงค์ จ.เชียงราย 2.น.ส.จิราวรรณ คำซาว จ.เชียงใหม่ 3.น.ส.สิรินุช ฉิมพลี จ.นครปฐม 4.น.ส.สุภิสาข์ มัยขุนทด จ.เพชรบุรี 5.นายนิธิภัทร์ ทองอ่อน จ.ระยอง 6.นายอภิวรรษ สุขพ่วง จ.ราชบุรี 7.น.ส.นวลล...

คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
1518
คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
2040
คุณอายุ จือปา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
686
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2559
340
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
541
วิธีทำข้าวฮางงอกให้งอกเร็วขึ้น
354
วิธีทำรังชันโรง ผึ้งจิ๋วมหัศจรรย์
1085
กุศล เปรียวจันทร์ ครูผู้ผันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง
785
เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
511
บรรยากาศสัมมนา เกษตร START UP
478
ตรวจดินก่อนปลูกข้าว ลดต้นทุนปุ๋ย ได้ผลผลิตดี
730
เคล็ดลับน็อคผักให้คงความสด ใหม่ เก็บได้นาน
1789
 1  2  3  4  5  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 5

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×