คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 18 มกราคม 2560

รักบ้านเกิดขอแนะนำ คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เกษตรกรผู้ได้รับรางวัล "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2559" จากจังหวัดเชียงราย โดยทำการเกษตรแบบครบวงจร ปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า ‘ไร่รื่นรมย์’ ใช้นวัตกรรมพลังงานทางเลือก จัดสรรพื้นที่และแปลงปลูกอย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
885
คุณอายุ จือปา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
477
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2559
175
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
122
วิธีทำข้าวฮางงอกให้งอกเร็วขึ้น
175
วิธีทำรังชันโรง ผึ้งจิ๋วมหัศจรรย์
343
กุศล เปรียวจันทร์ ครูผู้ผันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง
612
เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
324
บรรยากาศสัมมนา เกษตร START UP
297
ตรวจดินก่อนปลูกข้าว ลดต้นทุนปุ๋ย ได้ผลผลิตดี
547
เคล็ดลับน็อคผักให้คงความสด ใหม่ เก็บได้นาน
1381
ลดความชื้นข้าวฮางง่ายๆ ด้วยวิธีนี้
409
 1  2  3  4  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 4

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×