คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 18 มกราคม 2560

รักบ้านเกิดขอแนะนำ คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เกษตรกรผู้ได้รับรางวัล "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2559" จากจังหวัดเชียงราย โดยทำการเกษตรแบบครบวงจร ปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่า ‘ไร่รื่นรมย์’ ใช้นวัตกรรมพลังงานทางเลือก จัดสรรพื้นที่และแปลงปลูกอย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
1759
คุณอายุ จือปา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด59
612
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2559
272
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
379
วิธีทำข้าวฮางงอกให้งอกเร็วขึ้น
287
วิธีทำรังชันโรง ผึ้งจิ๋วมหัศจรรย์
521
กุศล เปรียวจันทร์ ครูผู้ผันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง
716
เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
433
บรรยากาศสัมมนา เกษตร START UP
414
ตรวจดินก่อนปลูกข้าว ลดต้นทุนปุ๋ย ได้ผลผลิตดี
665
เคล็ดลับน็อคผักให้คงความสด ใหม่ เก็บได้นาน
1631
ลดความชื้นข้าวฮางง่ายๆ ด้วยวิธีนี้
493
 1  2  3  4  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 4

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×