คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 28 ธันวาคม 2559

การตอนกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธ์ุที่เกษตรกรให้ความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาของเกษตรกรที่พบเจอเวลาตอนกิ่งในช่วงฤดูแล้ง ก็คือเรื่องของน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งบางกิ่งอาจอยู่สูงมากจนสปริงเกอร์เหวี่ยงน้ำไปไม่ถึง หรือในช่วงของวิกฤตภัยแล้งที่ส่งผลในเรื่องของน้ำมีปริมาณจำกัด ซึ่งหากกิ่งที่เกษตรกรได้ตอนไว้ เกิดขาดน้ำอาจทำให้รากไม่สามารถงอกได้อาจสร้างความเสียหายต่อกิ่งที่เกษตรกรทำการตอนไว้ หรือการใช้สายยางฉีดและการใช้ขันตักน้ำรดก็เป็นวิธีที่อาจทำให้สิ้นเปลืองน้ำโดยใช่เหตุ คุณอุดมศักดิ์ เรืองประดิษฐ์ เกษตรกรผู้ซึ...

ตู้ฟักไข่แบบง่ายจากกล่องโฟม
1345
ปลูกข้าวแบบใหม่ใช้แพทำนา ช่วยลดต้นทุน ย่นระยะเวลา
1214
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
803
ตู้ฟักไข่ ทำก็เองได้ ประหยัดเงิน
1367
นวัตกรรม ทำเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องเกี่ยวข้าว
887
เทคนิคให้น้ำพร้อมปุ๋ย ด้วยเครื่องสูบน้ำ
1676
เครื่องหั่นสมุนไพร ใช้ง่าย ไม่เปลืองแรง
1146
ภูมิปัญญาไทย อุปกรณ์ให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ
1333
รางอาหารแบบใหม่ โคกินง่าย ไม่เปลืองอาหาร
1526
เครื่องสาวไหมถ่ายพลังงานด้วยโซ่
570
นวัตกรรมใหม่เครื่องเกี่ยวข้าวจากเครื่องตัดหญ้า
947
นวัตกรรมเครื่องฝานกล้วย มัน เผือก
1594
 1  2  3  4  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 4

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×