คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 28 ธันวาคม 2559

การตอนกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธ์ุที่เกษตรกรให้ความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาของเกษตรกรที่พบเจอเวลาตอนกิ่งในช่วงฤดูแล้ง ก็คือเรื่องของน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งบางกิ่งอาจอยู่สูงมากจนสปริงเกอร์เหวี่ยงน้ำไปไม่ถึง หรือในช่วงของวิกฤตภัยแล้งที่ส่งผลในเรื่องของน้ำมีปริมาณจำกัด ซึ่งหากกิ่งที่เกษตรกรได้ตอนไว้ เกิดขาดน้ำอาจทำให้รากไม่สามารถงอกได้อาจสร้างความเสียหายต่อกิ่งที่เกษตรกรทำการตอนไว้ หรือการใช้สายยางฉีดและการใช้ขันตักน้ำรดก็เป็นวิธีที่อาจทำให้สิ้นเปลืองน้ำโดยใช่เหตุ คุณอุดมศักดิ์ เรืองประดิษฐ์ เกษตรกรผู้ซึ...

ตู้ฟักไข่แบบง่ายจากกล่องโฟม
6449
ปลูกข้าวแบบใหม่ใช้แพทำนา ช่วยลดต้นทุน ย่นระยะเวลา
1917
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
1499
ตู้ฟักไข่ ทำก็เองได้ ประหยัดเงิน
2536
นวัตกรรม ทำเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องเกี่ยวข้าว
1539
เทคนิคให้น้ำพร้อมปุ๋ย ด้วยเครื่องสูบน้ำ
2365
เครื่องหั่นสมุนไพร ใช้ง่าย ไม่เปลืองแรง
2308
ภูมิปัญญาไทย อุปกรณ์ให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ
2125
รางอาหารแบบใหม่ โคกินง่าย ไม่เปลืองอาหาร
4313
เครื่องสาวไหมถ่ายพลังงานด้วยโซ่
1154
นวัตกรรมใหม่เครื่องเกี่ยวข้าวจากเครื่องตัดหญ้า
1489
นวัตกรรมเครื่องฝานกล้วย มัน เผือก
2646
 1  2  3  4  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 4

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×